Anda di halaman 1dari 2

Jujur Bakal Mujur

Srengenge durung muncul lan tasik ketutupan kaliyan awan.Embun nang isuk
iku krasa adhem banget,suara manuk emprit ngehias isuk iku.Rizki ngontel neng
tengah dalan sing tasik sepi.Rizki pengadol koran kang sregep lan mboten
nyerahan.Saumpamane Rizki sekolah dheweke lungguh ing kelas 1 SMP,amarga
mboten gadah biaya Rizki mutusake mboten ngelanjutake maneh lan milih sadeyan
koran kanggo mbantu kebutuhanipun keluarga.Kawit jam 5 isuk dheweke wis njupuk
koran ing toko “sejahtera” Pak Bagus.Pak Bagus niku agen koran langganane Rizki.

“ Kula nuwun pak,kula badhe mendhet koran. Kula mendhet koran sekedik
mawon pak dinten niki,amerga pelangganipun ketinggal sepi”.

“ Iya Riz jupukono ing panggonan biasane. Awakmu wis sarapan,nek durung
sarapan karo aku”. Ngendikane Pak Bagus.

“ Dereng pak,ibu dereng masak amarga berasipun sampun telas”. Wangsulan


Rizki

Sakwise njupuk koran ing Pak Bagus,Rizki banjur mangkat nekani pelanggan-
pelanggan ing perumahan melati. Rizki nduweni semangat kang duwur amarga
dheweke sakbendinane nabung supaya iso sekolah maneh. Kabeh kuwi dikerjakake
dheweke kanthi bungah,ikhlas,lan tanggung jawab. Ing tengah dalan,pas Rizki lagi
ngayuh sepedahipun dumadak dheweke mandhek lan di kagetake karo kresek
ireng.Rizki banjur mudun lan njagang sepedahe banjur buka kresek ireng
kasebut,katon ing njero kresek ireng kasebut ana dompet.

“ Wah opo iki? Rizki banjur buka dompet kasebut kanthi ati-ati,Dheweke kaget
banget amarga isi ing njero dompet kasebat yaiku arta kang khatah.cepet-cepet
Rizki ngelebokake maneh dompet kasebut ing kresek.

Rizki bingung arep mbalekno dompet iku ten pundi,amarga mboten wonten
KTP utawa surat liyane. Nanging waktu dheweke buka-buka wadah KTP dheweke
nemuake kartu nama lan kartu namaipun di raos karo Rizki. Dompet iku di duweni
kaliyan Pak Shomad warga dusun RT.01/RW. 02. Rizki banjur mangkat saka
kadadean mau lan banjur ten griyane Pak Shomad.

Ing njaba krungu suara salam,wonten bocah nganggo klambi biru lan mbekta
koran tumuju lawang ing griyane Pak Shomad. Pak Shomad medal lan ngajak Rizki
lunggunh ing kursi ngarep teras.Rizki ndudohake dompet ten Pak Shomad lan
banjur nyeritakake kedadean mau ing dalan lan dheweke nemokake dompet
kasebut. Sakwise nyeritakake Rizki banjur nyerahake dompet kasebut.Pak Shomad
seneng banget dompetipun ketemu lan tasik jangkep. Pak Shomad ugi seneng lan
bangga karo Rizki amarga nduweni sifat kang becik yaiku jujur. Sakbanjur niku Pak
Shomad menehi arto ten Rizki kanggo ucapan matur suwun nanging Rizki mboten
purun,Pak Shomad nduweni ide kang biso diterima Rizki kanggo ucapan matur
suwun yaiku nyekolahake Rizki maneh.

“ Alhamdulillah,Riz suwun ya wis nemokake dompetku,iki arto sebagai


imbalane”.

“ Mboten pak,kulo ikhlas”.

“Ooo..iyo wis,yen awakmu nolak duwik iki awakmu piye tak biayayi sekolah
SMP sampek lulus,iku tak anggep imbalan kejujuranmu Riz”.

“ Alhamdulillah Ya Allah, Mtur suwun pak matur suwun sanget. Mugi-mugi


amal Pak Shomad di lipat gandakan kaliyan Gusti Allah. Matur suwun pak”.
Wangsulan Rizki karo saliman kaliyan Pak Shomad.

Nama : Ellen Novian Mufidah

Kelas : XII- IPA 1

No. Absen : 09

Mapel : Bahasa Jawa