Anda di halaman 1dari 33

FORMAT IMPORT NILAI PENGETAHUAN KELAS XII.

IIS 2
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
Kode Mata Pelajaran : 401231000
Kode Rombel : 2cf0eccc-00b5-4ca7-952b-026bff274d3a
Penilaian 1
No PD ID ID KD Nama Siswa No. KD
Tenik Nilai

1 8ae0e8d3-9bd8-448a-aaff- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Abdul Wahid 3.1


76a4f3ee07be bbe47c700749

2 ce8a97fd-9514-4a08-a96d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Aina 3.1


e3d1027351d6 bbe47c700749

3 0de69a62-c4a4-4a04-bc74- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- ALPIN RAMADANI 3.1


9ca7417cc5e3 bbe47c700749

4 7d19e207-7473-4132-aa5f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Asiah 3.1


cae1961b0bef bbe47c700749

5 1b8e2204-28cc-418e-877c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Budi Hartono 3.1


bd77f30a27e3 bbe47c700749

6 87ffc469-a570-4076-8ab3- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- DAIROH 3.1


7288add95338 bbe47c700749

7 b7672d5c-deec-4414-919c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dede Erwin 3.1


775989243928 bbe47c700749

8 e8407f7b-880f-4a95-b900- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dina Nur'adida 3.1


22039662d8bb bbe47c700749

9 75796d45-aa62-4989-b791- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dwiki Yanuar 3.1


57207c744a29 bbe47c700749

10 e3158bec-35b5-4c55-a876- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Farlan Ramadhan 3.1


952019129118 bbe47c700749

11 04d59432-538f-4fdc-b020- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Firhan Ali 3.1


1b84c733f231 bbe47c700749

12 c499a297-d638-4725-a233- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Fitri Yani 3.1


8f31388568e2 bbe47c700749

13 ca301300-ba87-4479-9b69- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Juliant 3.1


d92df48cebdc bbe47c700749
14 5b58cd80-b2dc-4dbd-8022- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MOHAMAD ARIF RIFAI 3.1
615e69678c4a bbe47c700749
4de162af-17b2-4100-ae8d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
15 700305dac703 Muhamad Ilham 3.1
bbe47c700749

16 0f6bfcad-4c66-4ae9-b540- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Muhamad Rizqi 3.1


bb830f82258c bbe47c700749

17 c8d5f12c-43ab-4859-8624- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MUHAMMAD DERRY RAMADHAN 3.1


1198cced3567 bbe47c700749

18 e810d981-0460-487c-834a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MUHTAR 3.1


d7c8f90e9e21 bbe47c700749

19 ab59500c-9b36-406f-9f2a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Nurholipah 3.1


7110b46535a4 bbe47c700749

20 bbd44c2d-b54e-43cd-94c9- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Qonita Lutfiah 3.1


b01697e09b9b bbe47c700749

21 71d63fe6-17a0-4bc5-bdd0- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Roni 3.1


d381418a5eda bbe47c700749

22 e5d79214-4489-471b-b3ef- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Royani 3.1


862ce07a1f28 bbe47c700749

23 579c5ef0-6afc-48bc-bb1f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Safitri 3.1


dc71a91b29b7 bbe47c700749

24 6d3eec19-0b1e-4094-8d19- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- SAHRIL HASIM 3.1


42f5bc8140c2 bbe47c700749

25 90d5ffc0-4c38-4f5a-b811- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sarah Ultapiah 3.1


811c5b4b0444 bbe47c700749

26 625e99b7-d2a2-44f0-9327- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sarjono 3.1


92369ab20ea6 bbe47c700749

27 ed62fc27-b5c0-428e-bc7e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sella Ligia 3.1


acceb9bd1bc3 bbe47c700749

28 a4af880a-377c-41a0-b5da- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sidik Permana 3.1


6f63a9476730 bbe47c700749

29 a1ac3c0b-14d3-4b44-884c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Suhendi 3.1


96919e6a72ce bbe47c700749
30 511a0b15-1597-4c3e-9402- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Suherman 3.1
2ae23bee4329 bbe47c700749
84a857a5-1b89-4e75-9a98- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
31 c78d6dc76fb3 Sur'ah 3.1
bbe47c700749

32 6eb24a91-12d8-4560-a706- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Tut Alawiyah 3.1


99408f162e0c bbe47c700749

33 7def3ceb-4dce-421e-bfd7- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Wahyudi Septadi 3.1


a76a95c93d50 bbe47c700749

34 8ae0e8d3-9bd8-448a-aaff- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Abdul Wahid 3.2


76a4f3ee07be bbe47c700750

35 ce8a97fd-9514-4a08-a96d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Aina 3.2


e3d1027351d6 bbe47c700750

36 0de69a62-c4a4-4a04-bc74- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- ALPIN RAMADANI 3.2


9ca7417cc5e3 bbe47c700750

37 7d19e207-7473-4132-aa5f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Asiah 3.2


cae1961b0bef bbe47c700750

38 1b8e2204-28cc-418e-877c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Budi Hartono 3.2


bd77f30a27e3 bbe47c700750

39 87ffc469-a570-4076-8ab3- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- DAIROH 3.2


7288add95338 bbe47c700750

40 b7672d5c-deec-4414-919c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dede Erwin 3.2


775989243928 bbe47c700750

41 e8407f7b-880f-4a95-b900- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dina Nur'adida 3.2


22039662d8bb bbe47c700750

42 75796d45-aa62-4989-b791- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dwiki Yanuar 3.2


57207c744a29 bbe47c700750

43 e3158bec-35b5-4c55-a876- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Farlan Ramadhan 3.2


952019129118 bbe47c700750

44 04d59432-538f-4fdc-b020- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Firhan Ali 3.2


1b84c733f231 bbe47c700750

45 c499a297-d638-4725-a233- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Fitri Yani 3.2


8f31388568e2 bbe47c700750
46 ca301300-ba87-4479-9b69- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Juliant 3.2
d92df48cebdc bbe47c700750
5b58cd80-b2dc-4dbd-8022- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
47 615e69678c4a MOHAMAD ARIF RIFAI 3.2
bbe47c700750

48 4de162af-17b2-4100-ae8d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Muhamad Ilham 3.2


700305dac703 bbe47c700750

49 0f6bfcad-4c66-4ae9-b540- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Muhamad Rizqi 3.2


bb830f82258c bbe47c700750

50 c8d5f12c-43ab-4859-8624- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MUHAMMAD DERRY RAMADHAN 3.2


1198cced3567 bbe47c700750

51 e810d981-0460-487c-834a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MUHTAR 3.2


d7c8f90e9e21 bbe47c700750

52 ab59500c-9b36-406f-9f2a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Nurholipah 3.2


7110b46535a4 bbe47c700750

53 bbd44c2d-b54e-43cd-94c9- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Qonita Lutfiah 3.2


b01697e09b9b bbe47c700750

54 71d63fe6-17a0-4bc5-bdd0- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Roni 3.2


d381418a5eda bbe47c700750

55 e5d79214-4489-471b-b3ef- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Royani 3.2


862ce07a1f28 bbe47c700750

56 579c5ef0-6afc-48bc-bb1f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Safitri 3.2


dc71a91b29b7 bbe47c700750

57 6d3eec19-0b1e-4094-8d19- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- SAHRIL HASIM 3.2


42f5bc8140c2 bbe47c700750

58 90d5ffc0-4c38-4f5a-b811- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sarah Ultapiah 3.2


811c5b4b0444 bbe47c700750

59 625e99b7-d2a2-44f0-9327- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sarjono 3.2


92369ab20ea6 bbe47c700750

60 ed62fc27-b5c0-428e-bc7e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sella Ligia 3.2


acceb9bd1bc3 bbe47c700750

61 a4af880a-377c-41a0-b5da- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sidik Permana 3.2


6f63a9476730 bbe47c700750
62 a1ac3c0b-14d3-4b44-884c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Suhendi 3.2
96919e6a72ce bbe47c700750
511a0b15-1597-4c3e-9402- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
63 2ae23bee4329 Suherman 3.2
bbe47c700750

64 84a857a5-1b89-4e75-9a98- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sur'ah 3.2


c78d6dc76fb3 bbe47c700750

65 6eb24a91-12d8-4560-a706- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Tut Alawiyah 3.2


99408f162e0c bbe47c700750

66 7def3ceb-4dce-421e-bfd7- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Wahyudi Septadi 3.2


a76a95c93d50 bbe47c700750

67 8ae0e8d3-9bd8-448a-aaff- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Abdul Wahid 3.3


76a4f3ee07be bbe47c700753

68 ce8a97fd-9514-4a08-a96d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Aina 3.3


e3d1027351d6 bbe47c700753

69 0de69a62-c4a4-4a04-bc74- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- ALPIN RAMADANI 3.3


9ca7417cc5e3 bbe47c700753

70 7d19e207-7473-4132-aa5f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Asiah 3.3


cae1961b0bef bbe47c700753

71 1b8e2204-28cc-418e-877c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Budi Hartono 3.3


bd77f30a27e3 bbe47c700753

72 87ffc469-a570-4076-8ab3- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- DAIROH 3.3


7288add95338 bbe47c700753

73 b7672d5c-deec-4414-919c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dede Erwin 3.3


775989243928 bbe47c700753

74 e8407f7b-880f-4a95-b900- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dina Nur'adida 3.3


22039662d8bb bbe47c700753

75 75796d45-aa62-4989-b791- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dwiki Yanuar 3.3


57207c744a29 bbe47c700753

76 e3158bec-35b5-4c55-a876- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Farlan Ramadhan 3.3


952019129118 bbe47c700753

77 04d59432-538f-4fdc-b020- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Firhan Ali 3.3


1b84c733f231 bbe47c700753
78 c499a297-d638-4725-a233- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Fitri Yani 3.3
8f31388568e2 bbe47c700753
ca301300-ba87-4479-9b69- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
79 d92df48cebdc Juliant 3.3
bbe47c700753

80 5b58cd80-b2dc-4dbd-8022- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MOHAMAD ARIF RIFAI 3.3


615e69678c4a bbe47c700753

81 4de162af-17b2-4100-ae8d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Muhamad Ilham 3.3


700305dac703 bbe47c700753

82 0f6bfcad-4c66-4ae9-b540- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Muhamad Rizqi 3.3


bb830f82258c bbe47c700753

83 c8d5f12c-43ab-4859-8624- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MUHAMMAD DERRY RAMADHAN 3.3


1198cced3567 bbe47c700753

84 e810d981-0460-487c-834a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MUHTAR 3.3


d7c8f90e9e21 bbe47c700753

85 ab59500c-9b36-406f-9f2a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Nurholipah 3.3


7110b46535a4 bbe47c700753

86 bbd44c2d-b54e-43cd-94c9- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Qonita Lutfiah 3.3


b01697e09b9b bbe47c700753

87 71d63fe6-17a0-4bc5-bdd0- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Roni 3.3


d381418a5eda bbe47c700753

88 e5d79214-4489-471b-b3ef- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Royani 3.3


862ce07a1f28 bbe47c700753

89 579c5ef0-6afc-48bc-bb1f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Safitri 3.3


dc71a91b29b7 bbe47c700753

90 6d3eec19-0b1e-4094-8d19- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- SAHRIL HASIM 3.3


42f5bc8140c2 bbe47c700753

91 90d5ffc0-4c38-4f5a-b811- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sarah Ultapiah 3.3


811c5b4b0444 bbe47c700753

92 625e99b7-d2a2-44f0-9327- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sarjono 3.3


92369ab20ea6 bbe47c700753

93 ed62fc27-b5c0-428e-bc7e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sella Ligia 3.3


acceb9bd1bc3 bbe47c700753
94 a4af880a-377c-41a0-b5da- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sidik Permana 3.3
6f63a9476730 bbe47c700753
a1ac3c0b-14d3-4b44-884c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
95 96919e6a72ce Suhendi 3.3
bbe47c700753

96 511a0b15-1597-4c3e-9402- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Suherman 3.3


2ae23bee4329 bbe47c700753

97 84a857a5-1b89-4e75-9a98- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sur'ah 3.3


c78d6dc76fb3 bbe47c700753

98 6eb24a91-12d8-4560-a706- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Tut Alawiyah 3.3


99408f162e0c bbe47c700753

99 7def3ceb-4dce-421e-bfd7- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Wahyudi Septadi 3.3


a76a95c93d50 bbe47c700753

100 8ae0e8d3-9bd8-448a-aaff- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Abdul Wahid 3.4


76a4f3ee07be bbe47c700754

101 ce8a97fd-9514-4a08-a96d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Aina 3.4


e3d1027351d6 bbe47c700754

102 0de69a62-c4a4-4a04-bc74- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- ALPIN RAMADANI 3.4


9ca7417cc5e3 bbe47c700754

103 7d19e207-7473-4132-aa5f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Asiah 3.4


cae1961b0bef bbe47c700754

104 1b8e2204-28cc-418e-877c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Budi Hartono 3.4


bd77f30a27e3 bbe47c700754

105 87ffc469-a570-4076-8ab3- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- DAIROH 3.4


7288add95338 bbe47c700754

106 b7672d5c-deec-4414-919c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dede Erwin 3.4


775989243928 bbe47c700754

107 e8407f7b-880f-4a95-b900- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dina Nur'adida 3.4


22039662d8bb bbe47c700754

108 75796d45-aa62-4989-b791- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dwiki Yanuar 3.4


57207c744a29 bbe47c700754

109 e3158bec-35b5-4c55-a876- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Farlan Ramadhan 3.4


952019129118 bbe47c700754
110 04d59432-538f-4fdc-b020- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Firhan Ali 3.4
1b84c733f231 bbe47c700754
c499a297-d638-4725-a233- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
111 8f31388568e2 Fitri Yani 3.4
bbe47c700754

112 ca301300-ba87-4479-9b69- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Juliant 3.4


d92df48cebdc bbe47c700754

113 5b58cd80-b2dc-4dbd-8022- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MOHAMAD ARIF RIFAI 3.4


615e69678c4a bbe47c700754

114 4de162af-17b2-4100-ae8d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Muhamad Ilham 3.4


700305dac703 bbe47c700754

115 0f6bfcad-4c66-4ae9-b540- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Muhamad Rizqi 3.4


bb830f82258c bbe47c700754

116 c8d5f12c-43ab-4859-8624- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MUHAMMAD DERRY RAMADHAN 3.4


1198cced3567 bbe47c700754

117 e810d981-0460-487c-834a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MUHTAR 3.4


d7c8f90e9e21 bbe47c700754

118 ab59500c-9b36-406f-9f2a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Nurholipah 3.4


7110b46535a4 bbe47c700754

119 bbd44c2d-b54e-43cd-94c9- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Qonita Lutfiah 3.4


b01697e09b9b bbe47c700754

120 71d63fe6-17a0-4bc5-bdd0- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Roni 3.4


d381418a5eda bbe47c700754

121 e5d79214-4489-471b-b3ef- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Royani 3.4


862ce07a1f28 bbe47c700754

122 579c5ef0-6afc-48bc-bb1f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Safitri 3.4


dc71a91b29b7 bbe47c700754

123 6d3eec19-0b1e-4094-8d19- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- SAHRIL HASIM 3.4


42f5bc8140c2 bbe47c700754

124 90d5ffc0-4c38-4f5a-b811- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sarah Ultapiah 3.4


811c5b4b0444 bbe47c700754

125 625e99b7-d2a2-44f0-9327- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sarjono 3.4


92369ab20ea6 bbe47c700754
126 ed62fc27-b5c0-428e-bc7e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sella Ligia 3.4
acceb9bd1bc3 bbe47c700754
a4af880a-377c-41a0-b5da- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
127 6f63a9476730 Sidik Permana 3.4
bbe47c700754

128 a1ac3c0b-14d3-4b44-884c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Suhendi 3.4


96919e6a72ce bbe47c700754

129 511a0b15-1597-4c3e-9402- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Suherman 3.4


2ae23bee4329 bbe47c700754

130 84a857a5-1b89-4e75-9a98- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sur'ah 3.4


c78d6dc76fb3 bbe47c700754

131 6eb24a91-12d8-4560-a706- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Tut Alawiyah 3.4


99408f162e0c bbe47c700754

132 7def3ceb-4dce-421e-bfd7- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Wahyudi Septadi 3.4


a76a95c93d50 bbe47c700754

133 8ae0e8d3-9bd8-448a-aaff- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Abdul Wahid 3.5


76a4f3ee07be bbe47c700757

134 ce8a97fd-9514-4a08-a96d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Aina 3.5


e3d1027351d6 bbe47c700757

135 0de69a62-c4a4-4a04-bc74- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- ALPIN RAMADANI 3.5


9ca7417cc5e3 bbe47c700757

136 7d19e207-7473-4132-aa5f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Asiah 3.5


cae1961b0bef bbe47c700757

137 1b8e2204-28cc-418e-877c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Budi Hartono 3.5


bd77f30a27e3 bbe47c700757

138 87ffc469-a570-4076-8ab3- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- DAIROH 3.5


7288add95338 bbe47c700757

139 b7672d5c-deec-4414-919c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dede Erwin 3.5


775989243928 bbe47c700757

140 e8407f7b-880f-4a95-b900- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dina Nur'adida 3.5


22039662d8bb bbe47c700757

141 75796d45-aa62-4989-b791- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Dwiki Yanuar 3.5


57207c744a29 bbe47c700757
142 e3158bec-35b5-4c55-a876- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Farlan Ramadhan 3.5
952019129118 bbe47c700757
04d59432-538f-4fdc-b020- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
143 1b84c733f231 Firhan Ali 3.5
bbe47c700757

144 c499a297-d638-4725-a233- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Fitri Yani 3.5


8f31388568e2 bbe47c700757

145 ca301300-ba87-4479-9b69- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Juliant 3.5


d92df48cebdc bbe47c700757

146 5b58cd80-b2dc-4dbd-8022- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MOHAMAD ARIF RIFAI 3.5


615e69678c4a bbe47c700757

147 4de162af-17b2-4100-ae8d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Muhamad Ilham 3.5


700305dac703 bbe47c700757

148 0f6bfcad-4c66-4ae9-b540- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Muhamad Rizqi 3.5


bb830f82258c bbe47c700757

149 c8d5f12c-43ab-4859-8624- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MUHAMMAD DERRY RAMADHAN 3.5


1198cced3567 bbe47c700757

150 e810d981-0460-487c-834a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- MUHTAR 3.5


d7c8f90e9e21 bbe47c700757

151 ab59500c-9b36-406f-9f2a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Nurholipah 3.5


7110b46535a4 bbe47c700757

152 bbd44c2d-b54e-43cd-94c9- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Qonita Lutfiah 3.5


b01697e09b9b bbe47c700757

153 71d63fe6-17a0-4bc5-bdd0- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Roni 3.5


d381418a5eda bbe47c700757

154 e5d79214-4489-471b-b3ef- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Royani 3.5


862ce07a1f28 bbe47c700757

155 579c5ef0-6afc-48bc-bb1f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Safitri 3.5


dc71a91b29b7 bbe47c700757

156 6d3eec19-0b1e-4094-8d19- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- SAHRIL HASIM 3.5


42f5bc8140c2 bbe47c700757

157 90d5ffc0-4c38-4f5a-b811- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sarah Ultapiah 3.5


811c5b4b0444 bbe47c700757
158 625e99b7-d2a2-44f0-9327- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sarjono 3.5
92369ab20ea6 bbe47c700757
ed62fc27-b5c0-428e-bc7e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
159 acceb9bd1bc3 Sella Ligia 3.5
bbe47c700757

160 a4af880a-377c-41a0-b5da- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sidik Permana 3.5


6f63a9476730 bbe47c700757

161 a1ac3c0b-14d3-4b44-884c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Suhendi 3.5


96919e6a72ce bbe47c700757

162 511a0b15-1597-4c3e-9402- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Suherman 3.5


2ae23bee4329 bbe47c700757

163 84a857a5-1b89-4e75-9a98- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Sur'ah 3.5


c78d6dc76fb3 bbe47c700757

164 6eb24a91-12d8-4560-a706- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Tut Alawiyah 3.5


99408f162e0c bbe47c700757

165 7def3ceb-4dce-421e-bfd7- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Wahyudi Septadi 3.5


a76a95c93d50 bbe47c700757
Penilaian 2 Penilaian 3 Penilaian 4 Penilaian 5 Penilaian 6 Penilaian 7 Penilaian 8
Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik
Penilaian 8 Penilaian 9 Penilaian 10
Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai