Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL-SELIDIK

PEMANASAN GLOBAL

NAMA: _______________________________________________________________________

UMUR:________________________________________________________________________

ALAMAT:_______________________________________________________________________

1. Adakah di kawasan kediaman anda berlaku pemanasan global?

Ya Tidak

2. Jika ya, nyatakan satu kesan pemanasan global yang sedang terjadi.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Tandakan pada punca-punca pemanasan global yang anda ketahui di bawah.


Pembebasan asap kilang dan kenderaan

Peningkatan suhu/ cuaca panas

Kurangnya pokok/tumbuhan teduhan

Pembakaran terbuka

Jerebu/ Asap tebal

Hujan jarang turun

4. Nyatakan satu langkah bagi mengatasi pemanasan global?


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

-Sekian, Terima kasih atas kerjasama dan masa anda -