Anda di halaman 1dari 2

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SMK SIONG Kod Sekolah: KEA0036

SITI NURULHUDA BINTI IDRIS


1. Nama Guru
KOMUNIKASI ASAS KEMAHIRAN
MEMBACA DAN MENULIS UNTUK 3. Bidang: Pengetahuan dan
2. Judul
PELAJAR Profesional

4. Tarikh Pembentangan 5. Masa: 3 Hari

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Pengarang : Ahmad Marzuki Ismail


Penerbit : Shah Alam : Karisma Publications
Jumlah muka surat : 138 Halaman
Tahun terbit: 2007

Buku ini disediakan khas untuk pelajar dengan memberi penekanan kepada dua aspek iaitu
kemahiran membaca dan menulis. Ia menerangkan tentang manfaat membaca, kadar kekerapan
membaca, tujuan membaca, kaedah membaca, peralatan membaca, sifat, tempat dan faktor-
faktor yang mempengaruhi kelancaran membaca. Buku ini juga mengupas tentang manfaat
menulis, perkara-perkara penting dalam menulis, langkah meningkatkan kemahiran menulis,
halangan-halangan menulis dalam karangan pelajar dan cabaran-cabaran dalam kemahiran
membaca dan menulis.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

1. Aspek yang dibincangkan dalam buku ini mendedahkan pelbagai kemahiran asas kepada
pelajar supaya mereka tidak ketinggalan kemahiran asas iaitu membaca dan menulis
2. Aras taksonomi mengembangkan keupayaan otak atau minda pelajar dari tahap yang rendah
ke tahap yang lebih tinggi iaitu dari tidak tahu mambaca dan menulis ke tahap yang lebih
mahir.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

1. Pengurusan bilik darjah menjadi lebih mantap dengan adanya teknik untuk menguruskan
pelajar yang menghadapi masalah membaca dan menulis.
2. Teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dan menarik akan
menjadikan pengajaran sesuatu yang menarik dan seronok diikuti oleh para pelajar.
3. Kemahiran yang dibincangkan membolehkan guru mewujudkan suasana p&p yang menarik
dengan pelbagai ABM yang menarik.
Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( SITI NURULHUDA BINTI IDRIS ) ( )