Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Matematik Pemulihan KELAS/ TAHUN 3


BIL MURID /3
TARIKH/HARI / MINGGU 3.8.2018 Jumaat 28 MASA 8.10 -9.10
KUMPULAN
TEMA/TAJUK Saringan membaca NUMERASI
KEMAHIRAN PEMULIHAN
KONSTRUK LINUS Konstruk 1 - 4
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Murid dapat menjawab kanstruk dengan betul.
PEMBELAJARAN
AKTIVITI 1. Mengulangkaji konstruk yang dipelajari.
PDPc 2. Pendedahan contoh soalan lisan.
3. Murid diberi contoh soalan lisan untuk menyoal perkara yang difahami.
4. Saringan dijalankan mengikut instrumen diberi.
5. Bagi murid Berjaya akan memberi contoh soalan seterunya bagi tidak Berjaya akan
dibimbing dengan lebih lanjut.

Penilaian Pembelajaran dan Pemerhatian, lisan PENGISIAN NILAI berkerjasama


Pengajaran KURIKULUM
KAEDAH/TEKNIK

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Matematik Pemulihan KELAS/ TAHUN 2
BIL MURID /5
TARIKH/HARI / MINGGU 18.7.2018 RABU 27 MASA 11.40 - 12.40
KUMPULAN
TEMA/TAJUK Wang hingga 100
KEMAHIRAN PEMULIHAN Kem
KONSTRUK LINUS Konstruk
STANDARD
8.2 menambah nilai wang
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN i. Menambah dua nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen tanpa pengumpulan
semula
ii. Menambah dua nilai mata wang ringgit dan sen dengan pengumpulan semula .
AKTIVITI 1. Guru menyediakan bahan berdasarkan tag harga dan duit syiling dan sen.
PDPc 2. Murid akan memilih 2 bahan kegemaran dan membayar kepada pekedai adalah rakan.
3. Guru bimbing membuat pengiraan dan memulangkan duit baki.
4. Murid yang membeli membuat pengiraan di papan putih yang dipegang sama ada baki
yang terima betul atau tidak.
5. Murid akan memberitahu guru aktiviti mereka.
6. Guru menerangkan penambahan duit dan sen yang betul berdasarkan bentuk lazim.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Matematik Pemulihan KELAS/ TAHUN 3
7. Lembaran diedarkan. BIL MURID /5
Penilaian Pembelajaran
TARIKH/HARI / MINGGUdan Pemerhatian,
1.6.2018 latihan
Jumaat PENGISIAN
20 NILAI
MASA 8.10kerjasama
- 9.10
Pengajaran
KUMPULAN KURIKULUM KAEDAH/TEKNIK Penyoalan
TEMA/TAJUK Nombor sehingga 1000
REFLEKSI
KEMAHIRAN PEMULIHAN Kem 7: Nombor 20 hingga 50
KONSTRUK LINUS Konstruk 5
STANDARD
Operasi Tambah Dalam Lingkungan 100 tanpa mengumpul semula.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN Murid dapat menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan dua nombor gandaan
sepuluh tanpa mengumpul semula.
AKTIVITI 8. Murid menambah dua nombor gandaan sepuluh berdasarkan gambar yang
PDPc ditunjukkan.
9. Murid diberi straw untuk melakukan ikatan gandaan sepuluh..
10. Murid melakukan aktivit kumpulan seorang mengikat dan seorang mengira
mengikut ayat matematik.

11. Lembaran diedarkan.


Penilaian Pembelajaran dan Pemerhatian, latihan PENGISIAN NILAI kerjasama
Pengajaran KURIKULUM KAEDAH/TEKNIK Penyoalan

REFLEKSI