Anda di halaman 1dari 1

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II a. o tehu c.

buroto
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 b. omanu d. osapi
5. Inae lala meparenda ano nio mo mbelingasi.....
Mata Pelajaran : MULOK (Bahasa Tolaki)
a. iama c. ina
Kelas : VI
b. ipue d. odesa
Waktu : 90 Menit
6. Keno morembe pamba laika dadio moia kotele hendeako.....
Hari / Tanggal :
a. osao c. to’ono
b. oewmbe d. laika
Basa’I ano meambo sarita I loluno ni ino!
7. Haki hawo nggo kumonokeito keno memburoto .....
Tudu ta’u tembono nolaa nio mororai ole’o owose ole nio a’no
a. tewuwuta c. oreowiwi
Indonesia, leto tanggala hupolo pitu wala hoalu anondee mokula
b. habki ulu d. haki tia
pembelingasi’a kampo. Wulasako tondopi, ambarariki, wawobata
8. Keno mosida membopaho keika toro.....
tana, pamba laika ‘ako ano penelingasi, leto I hawi nio teporambu I
a. o wese c. masangena
balai, nolaa tumoranggai, nggo tebumbu mo’onggo nio mepelingasi.
b. marasai d. masukara
I hawi I teporombua I balai no te’eni odesa.
9. Keto onggo laku mesikola meruku .....
“Wuluako ra’I laika ano piriki me’ambo, iamo nonio iwoi
a. I hana c. mepalili
tetondo, ano lala’ike mesolono lako I anggadola”.
b. I moeri d. meotongano
“Otuono to’onggo mombariki ano me’ambo, ieto ouoro
10. Ano metuondo mbelausu tanianggi hori o galu nio wairo .....
parendaro. Pamarenda iwawo ano penggena rongan iamo
a. monda’u c. mbolasu
memokosisi okamoo. Ieto ato mperaraka teembe hae kano tetanggo
b. mesese d. mekasu
iwoi mo anggo peti alu’ anoto ano buroto, sala te’esi ano anggo
II. Poke mbepasangike pondatalano lala I loluno ni’ino!
kumono keito mereawiwi. Ronga pambalaika ano pelelinggasi,
1. I naku mondanggali o galu a. kebun dibayar tadi
teembe keno merembe pamba laika dadio kolele nggo mo’ia.
2. I Nia etai teburi tamono b. Nia ikut tertulis namanya
Hendeakono osao, olipa, olehu moro luwuako awote hakino.
3. Pembahora niwada ingoni c. sapi ditarik tadi pagi
4. O sapi ninunu ungoni mo’oru oru d. berapa harganya
I. Powe’I osemba (x) a, b, c dan d tetekono pandodahano, loluno
5. Opio olino e. saya menyangkul sawah
ni’ino!
f. sapi makan rumput
1. Wuluako ra’I laika ano pinariki .....
III. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia?
a. me’ambo c. mokula
1. Mende teemu au moisa
b. mosa’a d. mosele
2. O dahu nilanggu sambe telotu
2. Tanggala opio wula owese no Indonesia .....
3. Karadano tesaku ine pundi
a. hopula ano c. hopula hoalu
4. Teteno’ito ona owatu ihawi
b. hopula pitu d. hopula osio
5. Wula usa orambe merare toro
3. O hawo otuo’no ato pepariki me’ambo.....
a. iamo monio iwoi tetanggo c. mosele rai laika
----------------========== Selamat Bekerja ========---------------
b. ano tetanggo ki iwoi d. no’onggo nio mopelingasi
--
4. Keno tetanggo iwoi nggo peti olu.....