Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJRAN HARIAN

Mata Pelajaran / Tahun : Pendidikan Kesihatan Tahun 4

Kelas : 4 Kind

Tema/Tajuk : Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial : Pengurusan mental dan

emosi

Tarikh : 26 / 6 / 2019 (Rabu)

Masa : 9.00pg- 9:30pg (30 minit)

Bilangan murid : 27 orang

Standard Kandungan : 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi

untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian

Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menyatakan maksud konflik dan stres


2.1.2 Mengenal pasti tanda-tanda konflik dan stres dalam diri sendiri

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menghadapi masalah

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:


Afektif
1. Murid menyedari kepentingan pengurusan konflik dan stres
Kognitif:
2. Mengenal pasti perbezaan maksud konflik dan stres
Psikomotor:
3. Mengangkat stik jawapan sama ada konflik atau stres berdasarkan kad
situasi yang dibaca
4. Menulis contoh situasi konflik dan stres

Sumber / Bahan Bantu Mengajar

1. Kad gambar 2. Kad situasi 3. Kertas Mahjong (peta i-Think)

4. Stik jawapan 5.Keratan kad

Penilaian PdP : Kerja berkumpulan

EMK: Kreativiti dan inovasi


1
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan /

Permulaan BBM
Memaparkan kad gambar
(5 minit) 1. Murid dibahagikan kepada Kad gambar
mengenai emosi marah,
empat kumpulan.
emosi sedih, stres dan
2. Setiap wakil kumpulan diberi
konflik
sampul berisikan gambar. Strategi PdP:
(Lampiran 1)
3. Wakil murid menerangkan
gambar yang diperoleh Pengajaran
dengan bimbingan guru berpusatkan bahan
4. Guru bersoal jawab dengan
murid. Pembelajaran
Contoh soalan: Kontekstual:
 Bilakah kamu beremosi -memberi maklum
marah? balas dan
 Apakah yang berkomunikasi
menyebabkan kamu
stres? Fasa Permulaan
Jangkaan jawapan:
 Ketika mempunyai
masalah
 Bergaduh dengan kawan
5.Murid dibantu oleh guru
menghubungkait aktiviti dengan
isi pengajaran yang bakal
dipelajari iaitu konflik dan stres.

1. Guru memaparkan grafik Peta


Perkembangan Langkah 1: BBM
Buih mengenai konflik dan
(20 minit)  Pemetaan grafik i- -kertas mahjong
stres.
Think jenis Peta Buih (peta buih)
2. Guru menerangkan maksud
mengenai -keratan perkataan
konflik dan stres
penerangan konflik
dan stres PA21:
(Lampiran 2) Peta i-Think (Peta
Buih)

2
Strategi PdP:

Kemahiran
membuat
penilaian.

Fasa Imaginasi
Strategi PdP:
Langkah 2:
1.Murid dibahagikan kepada Pengajaran
Kad situasi
empat kumpulan dan diagihkan berpusatkan murid
(Lampiran 3)
stik stres dan stik konflik.
2. Murid dipaparkan kad situasi.
3. Murid membaca kad situasi Kemahiran
tersebut dan mengangkat stik membuat penilaian
stres atau stik konflik dan keputusan.
4. Guru membimbing dan
memberikan jawapan yang betul.

Fasa
Perkembangan

Langkah 3: BBM:
1.Setiap kumpulan diberi dua
Aktiviti menulis pada Keratan kad
keratan kad kosong.
keratan kad
2. Murid dikehendaki berbincang
dalam kumpulan mengenai tanda Strategi PdP:
stres dan tanda konflik Pengajaran
3. Murid menulis contoh tanda berkumpulan
stres pada satu keratan kad dan
contoh tanda konflik pada satu Kemahiran berfikir
lagi keratan kad. Kemahiran
mengaplikasi.

3
4. Beberapa kumpulan
membentangkan hasil kerja di
hadapan kelas
5.Guru membuat pembetulan
secara serta-merta sekiranya
terdapat kesalahan

Fasa Tindakan

Penutup Membuat rumusan 1. Membuat kesimpulan tentang


(5 minit) pengajaran dan sesi pengajaran dan Strategi PdP:
penerapan pembelajaran bersama murid.
Penerapan Nilai.
2. Mengimbas kembali maksud Kemahiran
konflik dan stres membuat
kesimpulan.
Fasa Penutup

Refleksi: % murid mencapai objektif PdP.


% murid mencapai objektif PdP dengan bimbingan.
% murid perlukan bimbingan PdP.

4
LAMPIRAN 1

5
LAMPIRAN 2

perselisihan keadaan resah,


atau cemas, tegang
akibattekanan
pertentangan mental dan
idea fizikal

Konflik
tiga jenis
stres
kepentingan -konflik diri dua jenis
dalam diri (intrapersonal) disebabkan
-eustress-stres
oleh tekanan
sendiri atau -konflik antara dalam diri atau
positif
antara manusia dari luar -distres-stres
individu (interpersonal) negatif
-konflik pasukan

6
LAMPIRAN 3

Penceraian ibu bapa

Markah rendah dalam ujian

Tawaran ke sekolah
berasrama penuh

7
Kerja rumah tidak siap

Adik beradik bergaduh

Murung Cepat marah

8
9