Anda di halaman 1dari 5

SK TAMAN ALAM MEGAH

LATIHAN TAHAP PENGUASAAN


PENDIDKAN MORAL
TAHUN 2

Nama :_________________________

Kelas :_________________________

1. Lengkapkan ayat di bawah ini.

1. Emak sibuk di dapur. Saya _______________ membantu ibu.

A) sentiasa B) kadang-kadang C) tidak pernah

2. ______________ kita perlu mengucapkan selamat malam kepada


ibu .

A) Kadang-kadang B) Setiap hari C) Tidak pernah

3. Kita _______________ perlu mendengar nasihat ibu bapa.

A) tidak pernah B) sentiasa C ) kadang-kadang

4. Samira ____________ meninggikan suara kepada ibu bapa.

A) sentiasa B) kadang-kadang C) tidak pernah

5. Ramu _______________ meminta izin daripada ibu bapa sebelum


keluar rumah.

A) tidak pernah B) sentiasa C) kadang-kadang


6. Saya rajin menyiram pokok bunga.Pokok bunga akan hidup________

A) layu B) kering C) subur

7. Saya berasa ________ kerana sentiasa menjaga nama baik keluarga


A) bimbang B) marah C) bangga

8. Yang manakah antara yang berikut adalah kesan tidak bersikap adil?
A) ahli keluarga akan bergaduh
B) ahli keluarga berasa puas hati
C) keluarga hidup harmoni

9. Hidup akan __________ jika kita bertolak ansur dalam keluarga


A) berduka B) tersisih C) bahagia

10 .Sikap berhemah ketika menggunakan elektrik dapat _________bil


A) menjimatkan B) merendahkan C) meningkatkan

(10 Markah )
2.Tandakan / pada gambar yang menunjukkan sikap membantu ahli
keluarga.

(4 Markah)

3. Garis jawapan yang betul.

1. Amira (takut ,berani )menegur sikap abang yang suka membazir


elektrik

2. Ibu bapa berasa (bangga ,marah) jika anak mereka bersikap adil
dalam keluarga.

3. Hubungan keluarga bertambah (buruk,baik ) jika kita saling


bertolak ansur .

4. Budak rajin (disuka,dibenci) oleh ahli keluarga.

5. Saya (membantu , melihat ) ibu melipat kain .

6. Saya selalu (mendengar /melawan ) nasihat ibu .

(6 Markah )
4.Sesuaikan penyataan yang dengan sikap rajin yang sesuai.

mengemas permainan
berselerak

membasuh kasut
tanpa disuruh

membersih tempat
tidur setelah bagun

menyiram pokok
bunga

( 5 Markah )
5. Menyediakan kad Selamat Hari Ibu untuk ibu kesayangan kamu .

Kepada
_________________
_________

Selamat ______________________

Saya ucapkan ____________ ____________

atas segala bantuan dan nasihat ibu

Daripada

__________________________

(5 Markah )