Anda di halaman 1dari 10

Sumber: ___. Modul Tarbiyah Islamiyah.

Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah (LKMT), Robbani Press

Memahami dan Mengenal Allah

MA’RIFATULLAH
URGENSI MA’RIFATULLAH
1. Urgensi Mempelajari Ma’rifatullah
Hal utama yang harus dilaksanakan dalam agama
adalah mengenal Allah SWT (awwaluddin
ma’rifatullah).
2. Ma’rifatullah – Allah Rabbul ‘Alamin
Allah SWT adalah Rabb, Malik, dan Ilah kita.
3. Didukung Dalil yang Kuat
Ma’rifatullah harus bersandarkan pada dalil dan
bukti kuat yang telah disediakan Allah SWT.
URGENSI MA’RIFATULLAH
4. Meningkatkan Iman dan Takwa
Ma’rifatullah dapat menjadi sarana menambah
keimanan serta ketakwaan.
5. Kemerdekaan
(Al-An’am [6]: 82)
6. Ketenangan
(Ar-Ra’d [13]: 28)
7. Berkah
(Al-A’raf [7]: 96)
URGENSI MA’RIFATULLAH

8. Kehidupan yang Baik


(An-Nahl [16]: 97)
9. Surga
(Yunus [10]: 25-26)
10. Mardhatillah
(Al-Bayyinah [98]: 8)
JALAN MENUJU MA’RIFATULLAH
1. Jalan Menuju Pengenalan kepada Allah SWT
Semua makhluk adalah bukti kebesaran dan
keagungan Allah SWT untuk menjadi pelajaran
tentang kebesaran Allah SWT.
2. Ayat Qauliyah
(At-Tin [95]: 1-5)
3. Ayat Kauniyah
Alam semesta merupakan bukti nyata kehebatan
dan keagungan Allah SWT, Sang Pencipta.
JALAN MENUJU MA’RIFATULLAH
4. Metode Islam dengan Naqli dan ‘Aqli
Gabungan antara akal dan panduan dari Allah SWT akan
membuahkan pengenalan yang tepat tentang Zat Allah
SWT.
5. Tashdiq (Membenarkan)
Berpikir dan meneliti terus-menerus dengan metode
yang tepat akan membawa kita pada pengakuan tentang
kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah SWT.
6. Berbuah Iman
Ma’rifatullah akan berbuah keimanan kepada Allah SWT.
JALAN MENUJU MA’RIFATULLAH
7. Metode selain Islam
Metode mengenal Tuhan selain Islam tidak berlandaskan
pada metode yang tepat.
8. Dugaan dan Hawa Nafsu
Dugaan dan hawa nafsu adalah dua unsur utama dalam
metode mengenal Tuhan yang tidak berlandaskan disiplin
yang benar
9. Ragu-ragu
Jika jalan yang dilalui tidak tepat, hasil yang didapati juga
tidak meyakinkan.
10. Berakibat pada Kekafiran
Semua metode selain Islam akan menemui jalan kekufuran.
MAWANI’ MA’RIFATULLAH
Sifat yang berasal dari penyakit syahwat dan akan
berakhir dengan kemurkaan Allah SWT, namun masih
dapat diobati dengan mujahadah:

1. Fasik
Fasik adalah orang yang melanggar janji kepada Allah SWT,
memutuskan semua yang diperintahkan Allah SWT untuk
dihubungkan, dan berbuat kerusakan di muka bumi.
2. Sombong
Sombong adalah sifat orang yang hatinya ingkar dan
membantah ayat-ayat Allah SWT dan tidak beriman kepada-
Nya.
MAWANI’ MA’RIFATULLAH

3. Zalim
(As-Sajdah [32]: 22)
4. Dusta
(Al-Baqarah [2]: 10; Al-Mursalat [77]: 9-19)
5. Banyak Dosa
(Al-Muthaffifin [84]: 14)
MAWANI’ MA’RIFATULLAH
Sifat yang berasal dari penyakit syubhat yang ada pada
diri seseorang:

1. Jahil
(Az-Zumar [39]: 65)
2. Ragu-ragu
(Al-Hajj [22]: 55)
3. Menyimpang
(Al-Ma’idah [5]: 13)
4. Lalai
(Al-A’raf [7]: 179)