Anda di halaman 1dari 1

• Nilai persaudaraan

• Rangkap 1: Penyajak menyangka bahawa kekasihnya telah


• Kita hendaklah menjalinkan hubungan persaudaraan sesama
melupakannya kerana mereka telah lama berpisah.
manusia
• Rangkap 2: Penyajak menerima kad ucapan hari raya daripada
Contoh: Penyajak berhasrat berkunjung ke rumah bekas kekasihnya dan MAKSUD kekasihnya.
meminta bekas kekasihnya melayaninya sebagai sahabat. Penyajak
berharap hubungan persaudaraan itu terus berkekalan. • Rangkap 3: Kad tersebut menggembirakan penyajak dan terkenang akan
hubungan mereka pada masa lampau.
• Nilai kasih sayang
• Rangkap 4: Penyajak ingin berkunjung ke rumah sahabatnya pada hari
• Kita perlulah menyayangi dan mengasihi ahli
raya nanti. Bukan sebagai kekasih tetapi sebagai sahabat. Penyajak
keluarga agar hubungan kekeluargaan terus mesra NILAI &
meminta kekasihnya melayannya sebagai sahabat.
Penyajak menyayangi isteri dan anaknya dan akan PENGAJARAN
• Rangkap 5: Penyajak berharap yang kedatangannya
membawa mereka berkunjung ke rumah bekas
kekasihnya pada hari raya yang mulia. disambut seperti biasa dan berharap hubungan
• Nilai hemah tinggi persaudaraan itu terus kukuh, berpanjangan hingga ke
• Kita perlulah mempunyai sikap hemah tinggi dalam akhirnya.
melayani tetamu
Penyajak berharap kedatangannya sebagai tetamu akan
diterima dan dilayan dengan baik
GAYA
BAHASA
• Sinkope
Contoh: sungguh kupercaya (R1, B5)
• Asonansi
Contoh: dan hujan pun turun (pengulangan vokal u) TEMA
• Persahabatan
(R1, B4)
Penyajak mengharapkan hubungan yang
• Aliterasi
Contoh: sambutlah sebagaimana kebiasaan terputus antara dia dan kekasihnya akan
(pengulangan konsonan s) (R4, B10) tetap berkekalan tetapi sebagai sahabat.
• Personifikasi
Contoh: tadi aku disapa sekeping kartu kecil (R2,
B1) PERSOALAN
• Persoalan kesetiaan dalam hubungan persahabatan
Penyajak berhasrat untuk mengekalkan hubungan
BENTUK persahabatan dengan bekas kekasihnya.
• Sajak ini terdiri daripada empat rangkap. • Persoalan kasih sayang terhadap keluarga
• Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah Penyajak menyayangi isteri dan anaknya dan akan
antara 4-16 baris. Contoh: rangkap 2 membawa mereka berkunjung ke rumah bekas
mempunyai 4 baris. kekasihnya pada hari raya yang mulia.
• Bilangan perkataan dalam setiap baris: 2-7 perkataan. • Persoalan sikap hemah tinggi dalam menyambut
Contoh: tapi kedatanganku (2 perkataan) (R4, B6) tetamu
• 4-19 suku kata sebaris. Contoh: justeru sebagai saudara Penyajak berharap kedatangannya sebagai tetamu akan
seagama bersama isteri (R4, B7) disambut baik.