Anda di halaman 1dari 8

Standard Kurikulum Bahasa Melayu

Buku Panduan Guru Tahun 4


Sekolah Jenis Kebangsaan

TEMA Kekeluargaan

TAJUK Keluarga Asas

STANDARD
4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni khat melalui simpulan
PEMBELAJARAN
bahasa.

Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan (PdPC) murid dapat :


OBJEKTIF 1. Mempersembahkan keindahan seni khat melalui simpulan
bahasa dengan betul dan cantik.

i. Ilmu : Seni khat


PENGISIAN ii. Nilai : Kasih sayang, menghargai dan tanggungjawab
KURIKULUM iii. EMK : Kreativiti dan inovasi

SISTEM BAHASA Simpulan bahasa

BAHAN BANTU Gambar keluarga, pad tulis lut sinar, marker whiteboard Artline 509A
BELAJAR dan pensil khat.

REFLEKSI
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM
Set Induksi
Gambar keluarga Lampiran 1
1. Murid melihat gambar yang
ditunjukkan Gambar keluarga

2. Bersoal jawab tentang gambar


yang ditunjukkan
- Ibu
- Ayah
- Abang
- Adik

Langkah 1
Lampiran 2
Mengenal pasti simpulan bahasa
Simpulan bahasa –
1. Murid diperkenalkan simpulan Ibu kandung
bahasa : Ibu kandung

2. Murid membaca simpulan


bahasa yang ditunjukkan.

3. Murid menyatakan maksud


simpulan bahasa ‘ibu kandung’.

Langkah 2

Aktiviti mengenal huruf tunggal


dalam seni khat.

1. Murid menyebut huruf tunggal


daripada simpulan bahasa ‘ibu
kandung’ iaitu : Lampiran 3

ibu ( ‫= ( ايبو‬
alif ( ‫ ) ا‬ya ( ‫) ي‬, ba ( ‫ ) ب‬dan wau( ‫) و‬

kandung ( ‫= ( كاندوغ‬
kaf ( ‫ ) ك‬alif ( ‫) ا‬, nun ( ‫) ن‬, dal ( ‫) د‬,
wau ( ‫ ) و‬dan nga ( ‫) غ‬.
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

Langkah 3 Nilai : Rajin,


bersungguh-sungguh
Aktiviti Menulis Huruf Tunggal
Ilmu : Seni khat

1. Murid menekap bentuk asas seni Lampiran 4


khat menggunakan pad tulis lut
sinar.

2. Murid menekap huruf tunggal


Lampiran 5
‘ibu kandung’ dengan
menggunakan pad tulis lut sinar
mengikut kaedah seni khat
berpandukan contoh.

3. Murid menyalin huruf tunggal Lampiran 5


‘ibu kandung’ dengan
menggunakan pad tulis lut sinar
mengikut kaedah seni khat
berpandukan contoh.

Langkah 4

Aktiviti menulis simpulan bahasa


dalam seni khat

1. Murid menekap simpulan bahasa


Lampiran 6
‘ibu kandung’ dengan
menggunakan pad tulis lut sinar
mengikut kaedah seni khat
berpandukan contoh.

2. Murid menyalin simpulan bahasa


Lampiran 6
‘ibu kandung’ dengan
menggunakan pad tulis lut sinar
mengikut kaedah seni khat
berpandukan contoh.

Lampiran 7
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

3. Murid menulis huruf tunggal dan


simpulan bahasa di atas kertas
( Latihan pengukuhan ).

Penutup
Murid mempamerkan hasil tulisan seni
khat di hadapan kelas.
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

TEMA Kekeluargaan

TAJUK Keluarga Asas

4.4.1 Mengenal, menyebut dan menulis bentuk huruf tunggal dan


STANDARD
perkataan simpulan bahasa mengikut kaedah seni khat.
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan (PdPC) murid dapat :


1. Mengenal, menyebut dan menulis bentuk huruf tunggal dan
OBJEKTIF perkataan simpulan bahasa ‘ibu kandung’ mengikut kaedah
seni khat yang betul.

iii. Ilmu : Seni khat


PENGISIAN iv. Nilai : Kasih sayang, menghargai dan tanggungjawab
KURIKULUM iii. EMK : Kreativiti dan inovasi

SISTEM BAHASA Simpulan bahasa

BAHAN BANTU Gambar keluarga, pad tulis lut sinar, marker whiteboard Artline 509A
BELAJAR dan pensil khat.

REFLEKSI
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM
Set Induksi
Gambar keluarga Lampiran 1
1. Murid melihat gambar yang
ditunjukkan Gambar keluarga

2. Bersoal jawab tentang gambar


yang ditunjukkan
- Ibu
- Ayah
- Abang
- Adik

Langkah 1
Lampiran 2
Mengenal pasti simpulan bahasa
Simpulan bahasa –
1. Murid diperkenalkan simpulan Ibu kandung
bahasa : Ibu kandung

2. Murid membaca simpulan


bahasa yang ditunjukkan.

3. Murid menyatakan maksud


simpulan bahasa ‘ibu kandung’.

Langkah 2

Aktiviti mengenal huruf tunggal


dalam seni khat.

2. Murid menyebut huruf tunggal


daripada simpulan bahasa ‘ibu
kandung’ iaitu : Lampiran 3

ibu ( ‫= ( ايبو‬
alif ( ‫ ) ا‬ya ( ‫) ي‬, ba ( ‫ ) ب‬dan wau( ‫) و‬

kandung ( ‫= ( كاندوغ‬
kaf ( ‫ ) ك‬alif ( ‫) ا‬, nun ( ‫) ن‬, dal ( ‫) د‬,
wau ( ‫ ) و‬dan nga ( ‫) غ‬.
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

Langkah 3 Nilai : Rajin,


bersungguh-sungguh
Aktiviti Menulis Huruf Tunggal
Ilmu : Seni khat

4. Murid menekap bentuk asas seni Lampiran 4


khat menggunakan pad tulis lut
sinar.

5. Murid menekap huruf tunggal


Lampiran 5
‘ibu kandung’ dengan
menggunakan pad tulis lut sinar
mengikut kaedah seni khat
berpandukan contoh.

6. Murid menyalin huruf tunggal Lampiran 5


‘ibu kandung’ dengan
menggunakan pad tulis lut sinar
mengikut kaedah seni khat
berpandukan contoh.

Penutup
Murid mempamerkan hasil tulisan seni
khat di hadapan kelas.
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

Anda mungkin juga menyukai