Anda di halaman 1dari 2

KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA ASEAN

Kerja sama di Bidang Sosial dan Budaya

Kerja sama antar negara ASEAN di bidang sosial dan budaya antara lain bisa mengadakan
kegiatan pesta olahraga antar negara di Asia tenggara Seperti Sea Games. Sesuai dengan
Deklarasi KEsepakatan ASEAN ditetapkan kerja sama yang lebih bai untuk bidang berikut
ini.

A. Sosial

Kerja sama di bidang sosial meliputi :

 Bidang pembangunan sosial dengan menekan pada kesejahteraan golongan


berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran (upah) yang
wajar.
 Bantuan terutama kepada kaum wanita, dan pemuda dalam usaha usaha
pembangunan
 Menanggulangi masalah masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama
dengan badan badan internasional yang bersangkutan.
 Pengembangan sumber daya manusia peningkatan kesejahteraan

B. Kebudayaan dan Penerangan

Kerja sama di bidang kebudayaan dan penerangan meliputi bantuan kepada para
cendekiawan, penulis, artis, dan media massa yang memungkinkan mereka memainkan
peranan yang lebih aktif dalam menumpuk rasa kepribadian dan persahabatan regional.
Pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian dan film.

Perkenalan ASEAN dan negara negara anggotanya melalui sekolah sekolah dan lembaga
lembaga pendidikan. Menyebarluaskan pengkajian masalah masalah asia tenggara melalui
kerja sama yang lebih erat antara lembaga-lembaga nasional. Kerja sama ASEAN dalam
bidang sosial budaya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dengan melibatkan
pertisipasi aktif dan semua kalangan terutama wanita, pemuda dan komunitas lokal. Kerja
sama ini antara lain dalam bidang kesehatan pengembangan sumber daya manusia,
pengembangan budaya dan penanganan masalah sosial.

1. Kerja sama di bidang Politik dan Keamanan (militer)

Usaha untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia tenggara
ditempuh melalui beberapa penandatanganan dokumen atau kesepakatan berikut ini :

 ZOPFAN merupakan perjanjian mengenai Kawasan Damai, Bebas, Netral, atau bila di
bahasa inggriskan menjadi Zone of Peace, Fredom, ant Naturality. Perjanjian ini
dikenalkan dengan Deklarasi Kuala lumpur pada tanggal 27 November 1971.
 Perjanjian persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara yang diadakan pada
tanggal 24 Februari tahun 1976 di Bali.
 Perjanjian kawasan Bebas Senjata Nuklir pada tanggal 15 Desember tahun 1997 di
Bangkok, thailand.
 Komunitas keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober tahun 2003 di Bali, Indonesia.