Anda di halaman 1dari 8

Soalan 1

Nomborkan ayat mengikut urutan gambar

4
Soalan 2
Padankan perkataan dengan gambar yang betul

5
Soalan 3
Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada
pernyataan yang salah

8
Soalan 4
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

6
Soalan 5
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

Tidak, saya tidak Enam belas lubang Di atas lantai yang


suka rata
Ya, saya suka Lubang rumah Pada masa lapang

5
Soalan 6
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

tradisional kala dewasa


negara gasing budaya

6
Soalan 7
Padankan gambar dengan perkataan yang betul

7
Soalan 8
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul