Anda di halaman 1dari 1

BERITA ACARA

PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL/HASIL KTI


AKPER YAPPI SRAGEN

Ujian Proposal/Hasil Karya Tulis Ilmiah D III Keperawatan Tahun Akademik 2018/2019
atas :
Nama : Nur Kafidatul Aminah
Judul : “Perawatan Demam Dalam Menurunkan Suhu Asuhan Keperawatan Anak
Dengan Demam Berdarah Dengue”
Penguji : 1. Warti Ningsih, S.Kep., Ns., M.Kep
2. Muhammad Sowwam, S.Kep, Ns, M.,Kes
Dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : 27 Desember 2018
Waktu Ujian : 13:00 WIB
Tempat : Ruang B
Kejadian yang penting selama berlangsungnya ujian :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Demikian berita acara pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Teruji Tanda Tangan

Nur Kafidatul Aminah ........................................

Mengetahui,

Penguji Tanda Tangan

1. Warti Ningsih, S.Kep., Ns., M.Kep ........................................

2. Muhammad Sowwam, S.Kep, Ns, M.,Kes ........................................