Anda di halaman 1dari 2

SMK SHAHBANDARAYA (BEA0111) SPM 2019

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) TAHUN 2019
BEA 0111 - SMK SHAHBANDARAYA

FASA 1
PUSAT PUSAT
HARI/ KOD BA129 BA130
BIL MASA/ TEMPOH NAMA KERTAS
TARIKH KERTAS
DAFTAR CM DAFTAR CM
8.00 - 10.30 pagi Grafik Komunikasi Teknikal
1 3771/1 21 0 0 0
ISNIN 2 jam 30 minit Kertas 1
14/10/19 2.00 - 4.30 ptg Sains Rumah Tangga
2 3769/1 0 0 41 0
2 jam 30 minit Kertas 1
Pendidikan Seni Visual -
SELASA 11.15 - 12.30 tgh
3 2611/1 Teori Seni 0 0 82 0
15/10/19 1 jam 15 minit
(Aneka Pilihan) Kertas 1
8.00 - 9.15 pagi
4 2361/1 Bahasa Arab Kertas 1 15 1 0 0
1 jam 15 minit
8.00 - 9.45 pagi
5 6351/1 Bahasa Cina Kertas 1 3 0 2 0
1 jam 45 minit
8.00 - 9.45 pagi
6 6354/1 Bahasa Tamil Kertas 1 13 0 23 0
RABU 1 jam 45 minit
16/10/19 2.00 - 4.15 ptg
7 6351/2 Bahasa Cina Kertas 2 3 0 2 0
2 jam 15 minit
2.00 - 4.15 ptg
8 6354/2 Bahasa Tamil Kertas 2 13 0 23 0
2 jam 15 minit
2.00 - 4.30 ptg
9 2361/2 Bahasa Arab Kertas 2 15 1 0 0
2 jam 30 minit
KHAMIS 8.00 - 10.30 pagi
10 9217 Kesusasteraan Tamil 4 0 10 0
17/10/19 2 jam 30 minit
FASA 2
PUSAT PUSAT
HARI/ KOD BA129 BA130
BIL MASA/ TEMPOH NAMA KERTAS
TARIKH KERTAS
DAFTAR CM DAFTAR CM
8.00 - 10.15 pagi
1 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 150 1 152 6
SELASA 2 jam 15 minit
05/11/19 2.00 - 4.30 ptg
2 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 150 1 152 6
2 jam 30 minit
8.00 – 9.45 pagi Bahasa Inggeris
3 1119/1 150 1 152 6
RABU 1 jam 45 minit Kertas 1
06/11/19 10.30– 12.45 tgh Bahasa Inggeris
4 1119/2 150 1 152 6
2 jam 15 minit Kertas 2
8.00 – 9.15 pagi Mathematics
5 1449/1 150 1 152 6
1 jam 15 minit (Aneka Pilihan) Kertas 1
KHAMIS 10.00 - 12.30 tgh
6 1449/2 Mathematics Kertas 2 150 1 152 6
07/11/19 2 jam 30 minit
2.00 – 4.30 ptg Pendidikan Al-Quran dan
7 5227/1 15 1 0 0
2 jam 30 minit Al-Sunnah Kertas 1
8.00 – 10.00 pagi Pendidikan Islam
8 1223/1 92 0 102 1
2 jam Kertas 1
8.00– 10.30 pagi Pendidikan Moral
9 1225/1 43 0 50 5
2 jam 30 minit Kertas 1
8.00 – 10.30 pagi Pendidikan Syari’ah
10 RABU 5228/2 15 1 0 0
2 jam 30 minit Islamiah Kertas 2
13/11/19
Pendidikan Syari’ah
2.00 – 3.15 ptg
11 5228/1 Islamiah 15 1 0 0
1 jam 15 minit
(Aneka Pilihan) Kertas 1
2.00 – 3.40 ptg Pendidikan Islam
12 1223/2 92 0 102 1
1 jam 40 minit Kertas 2
SMK SHAHBANDARAYA (BEA0111) SPM 2019

PUSAT PUSAT
HARI/ KOD BA129 BA130
BIL MASA/ TEMPOH NAMA KERTAS
TARIKH KERTAS
DAFTAR CM DAFTAR CM
8.00 – 10.00 pagi Additional Mathematics
13 3472/1 124 1 0 6
KHAMIS 2 jam Kertas 1
14/11/19 2.00 – 4.30 ptg Additional Mathematics
14 3472/2 124 1 0 6
2 jam 30 minit Kertas 2
8.00 – 9.00 pagi Sejarah
15 1249/1 150 1 152 6
1 jam (Aneka Pilihan) Kertas 1
ISNIN
10.00 pagi –
18/11/19
16 12.30 1249/2 Sejarah Kertas 2 150 1 152 6
2 jam 30 minit
8.00 – 11.00 pagi Pendidikan Seni Visual –
17 2611/2 0 0 82 0
SELASA 3 jam Seni Halus Kertas 2
19/11/19 2.00 – 5.00 ptg
18 1249/3 Sejarah Kertas 3 150 1 152 6
3 jam
8.00 – 9.15 pagi Tasawwur Islam
19 5226/1 1 0 47 0
1 jam 15 minit Kertas 1
RABU 10.00– 12.30 tgh Tasawwur Islam
20 5226/2 1 0 47 0
20/11/19 2 jam 30 minit Kertas 2
2.00 – 4.30 ptg Sains Komputer
21 3770/1 35 0 0 0
2 jam 30 minit Kertas 1
8.00 – 915 pagi Chemistry
22 4541/1 88 1 0 6
1 jam 15 minit (Aneka Pilihan) Kertas 1
KHAMIS 10.00 – 12.30 tgh
23 4541/2 Chemistry Kertas 2 88 1 0 6
21/11/19 2 jam 30 minit
2.00 – 3.30 ptg Chemistry
24 4541/3 88 1 0 6
1 jam 30 minit (Amali Bertulis) Kertas 3
8.00 – 9.15 pagi Perniagaan
25 3766/1 26 0 36 0
1 jam 15 minit (Aneka Pilihan) Kertas 1
8.00– 9.15 pagi Biology
26 4551/1 51 1 0 4
1 jam 15 minit (Aneka Pilihan) Kertas 1
ISNIN 10.00 – 12.15 tgh
27 3766/2 Perniagaan Kertas 2 26 0 36 0
25/11/19 2 jam 15 minit
10.00 – 12.30 tgh
28 4551/2 Biology Kertas 2 51 1 0 4
2 jam 30 minit
2.00 – 3.30 ptg Biology
29 4551/3 51 1 0 4
1 jam 30 minit (Amali Bertulis) Kertas 3
8.00 – 9.15 pagi Ekonomi
30 3767/1 26 0 0 0
SELASA 1 jam 15 minit (Aneka Pilihan) Kertas 1
26/11/19 10.00 – 12.15 tgh Ekonomi
31 3767/2 26 0 0 0
2 jam 15 minit Kertas 2
8.00 – 9.15 pagi Science
32 1511/1 62 0 152 0
1 jam 15 minit (Aneka Pilihan) Kertas 1
8.00 – 9.15 pagi Physics
33 4531/1 88 1 0 6
1 jam 15 minit (Aneka Pilihan) Kertas 1
RABU 10.00 – 12.30 tgh Science
34 1511/2 62 0 152 0
27/11/19 2 jam 30 minit Kertas 2
10.00 – 12.30 tgh Physics
35 4531/2 88 1 0 6
2 jam 30 minit Kertas 2
2.00 – 3.30 ptg Physics
36 4531/3 88 1 0 6
1 jam 30 minit (Amali Bertulis) Kertas 3
8.00 – 9.15 pagi Prinsip Perakaunan (Aneka
37 3756/1 51 0 1 1
KHAMIS 1 jam 15 minit Pilihan) Kertas 1
28/11/19 10.00 – 12.30 tgh Prinsip Perakaunan Kertas 2
38 3756/2 51 0 1 1
2 jam 30 minit

** CM : Calon Menumpang