Anda di halaman 1dari 2

PENGAWAS RUANG PTS 1

HARI / RUANG & PENGAWAS UJIAN


NO WAKTU
TANGGAL 6 5 4 3A 3B 2A 2B 1A 1B Ink
Senin 07.00-09.00 H F P E I L K N M O
1
30/09/19 09.30-11.00 O D P
Selasa 07.00-09.00 F G H I E K L M N I
2
1/10/19 09.30-11.00 C J p
Rabu 07.00-09.00 D F G p J K E N M L
3
2/10/19 09.30-11.00 H C O
Kamis 07.00-08.30 F G H I E K D M N J
4
3/10/19 09.00-10.30 M 0 N
Jum’at 07.00-08.30 G H M J L
5
4/10/19 09.00-10.30 P C N
 KEPULANGAN SISWA 5 MENIT SETELAH UJIAN SELESAI

KODE PENGAWAS RUANG


KODE NAMA KODE NAMA
A Ustd. Dina I Ustd. Isma
B Ust. luthfi J Ust. Alif
C Ustd. Riza K Ustd. Tiara
D Ustd. Umamah L Ustd. Mida
E Ust. Faruk M Ustd. Indah
F Ustd. Wahyuni N Ustd. Vina
G Ustd. Zuhroh O Ust. Rabbani
H Ustd. Qomariah P Ustd. Nur

Gresik, 6 September 2019

Mengetahui, Disiapkan oleh


Kepala SD Muhammadiyah Giri Panitia PTS 1

Dina Hanif Mufidah,S.Pd Zuhrotun Nasukhah, S. Pd


NBM : 993 027 NBM : 1319 689
KOREKTOR UJIAN PTS 1 dan PTS 1
N HARI / KELAS & KOREKTOR UJIAN
WAKTU
O TANGGAL 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4 5 6
Senin 07.00-09.00 N M L K E I P H G
1
30/09/19 09.30-11.00 O D P
Selasa 07.00-09.00 M N K L I E H G F
2
1/10/19 09.30-11.00 F B J
Rabu 07.00-09.00 L K M N H I G F P
3
2/10/19 09.30-11.00 J I F
Kamis 07.00-08.30 N M L K J I E G J
4
3/10/19 09.00-10.30 K L C
Jum’at 07.00-08.30 H B C D P
5
4/10/19 09.00-10.30 C C D

KODE KOREKTOR UJIAN


KODE NAMA KODE NAMA
A Ustd. Dina I Ustd. Isma
B Ust. Luthfi J Ust. Alif
C Ustd. Riza K Ustd. Tiara
D Ustd. Umamah L Ustd. Mida
E Ust. Faruk M Ustd. Indah
F Ustd. Wahyuni N Ustd. Vina
G Ustd. Zuhroh O Ust. Rabbani
H Ustd. Qomariah P Ustd. Nur

Gresik, 6 September 2019

Mengetahui, Disiapkan oleh


Kepala SD Muhammadiyah Giri Panitia PTS 1

Dina Hanif Mufidah,S.Pd Zuhrotun Nasukhah, S. Pd


NBM : 993 027 NBM : 1319 689