Anda di halaman 1dari 5

(SSEv JOWON e!SauOpUI >t!

lqnda~ eJe3aN ueraqurai ueqequiej 'so

JOWON vOOl unqaj, e!SClUOpUI>t!lqndCl~ eJe~aN uaiequrat) eJe~aN

ueeJe4epuaqJad 3uelual vOOl unqej 1 JOWON ~uepun-~uepun 'l

~(98lv JOWON e!SaUOpUI >t!lqndaH eJe~aN uaraquraj uaqaqurej

(Lv JOWON toOl unuej e!SauOpUI >t!lqnda~ eJe3aN uerequrat)

eJe3aN ue3uena)l ~ueluCll mOl unqaj, L! JOWON ~uepun -~uepun '1

'u!sewJefuee sa>tuawa)l uele4asa)l

>t!U>tal!lod !P ue~uena)l ueJodelad sew uranu ue!lepuCI~UCld

!eHuad W!l ~uelual u!sewJefuee sa>tuClwa)l uele4aSa)l

>t!U>tal!lOd Jnl>taJ!O uesrundax ue>tdelCluClw nuad Ie JnJn4

eped pnsxeunp euew!e~eqas ue~ueqw!lJad uexresepraq eM4ee 'q

u!sewJefuee uele4asa>t >t!u>tal!lod eped ue~uena>t

uarode] depeuiai uJalu! ue!el!uCld ue>tn>tel!p nuad !epewaw

SueA UJalU! ue!lepuaSuad walsAs ue>tJesepJae laqelun>t'v' uep

lepue SueA ueSuenCl)l uerodej ueunsnxuad e>tSueJ urejep eM4ee 'e

NISVWHVrNVg S3>1N3W3>1NVIVH3S3>1 >lIN>l311l0d Hnl>l3HI0

VS3 VHVW 9NVA NVHnl!VWHVH NV9N30

610Z NnHV! NISVWHVrNVg S3>1N3W3>1NV!VH3S3>1 >lIN>l311l0d

10 NV9NVn3>1 NVHOdV'3d SV!V NH31NI NVI1VON39N3d IVlIN3d WI1

8tOZ/9vZ9/S'Z/£O'ZO'>lH HOWON

NISVWHVrNVg S3>1N3W3>1S3>1>131l0d Hnl>l3HI0 NVSn1nd3>1

STRLL\>(rrso) ~ ~ : 9SH8Lv (rtso) !Bi!5 u~~,q;~if~~ ~ (rtso) ~


lISZLLv (rrso) ~~ ~ LTSZLLt> (rrso) ~ ~ (t tso) ~1SUiI WW~~ wmti'rC
P!,o:>,oo4eA@wrqsa"a~lodliada)j 'P!"O:)·004E.'A@u!5E.'WJerueq-sa")ja~lod:. -a
S9ULLv (rrso) xe~ 6t9t8Lv - 9tSaSLv - L9Z£LLv (rrso) '"CITn
ttLOL 1timfl~ ~ t 'ON b~ ~ ]feJ:n:mllt
NISVW~V[NV'8 N'\f.l'\fH3S3)I )fIN)l3.ll10d
NV.l.VH3S:I>I VISONVH VAVO lEIHNnS
NVVAV<nI3HN:ld NVO NV9NVHN39N:ld NVOV8

· ,.
YIS:lNOaNI >lnand:llJ N"~YH:lS:I>INYIHRN:lW:I>I
3. Undang-Undang nomor 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141PMK.09/2017 tentang
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan
MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DlREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN


KEMENKES BANJARMASIN TENTANG TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN AT AS PELAPORAN KEUANGAN Df
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN

Membentuk Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)


KESATU
di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas


sebagai berikut:
1. Pengarah mempunyai tugas:
a. Merumuskan kebijakan kegiatan penilaian PIPK di Politeknik
Kesehatan Kemenkes Banjannasin
b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan
pengendalian penilaian PIPK di Politeknik Kesehatan
Kemenkes Banjarmasin

2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:


a. Menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan penilaian PIPK di
Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin
b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan
pengendalian penilaian PIPK di Politeknik Kesehatan
Kemenkes Banjarmasin

3. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:


a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan penilaian
PIPK di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin
S<l

U~SUUl.illfuugsa
810Z laqwasaG 1£ :
nmqmruug:

°lI!sgUJ.IRfmg s~)(U~moJ)l
mll1qoJSoJ)l )(!U)(~lITOd(V dIG) Im.rn~~UV uetlUl1S)(l1I~d Ul1~SI.rny:tlG npad
Ug)[URq~q~ UI!l suiJm ~ueS~I;)d lUqp[R ~uiJl!q;)S jnqnm iJUl1,( UAU!8 lVdWtIlDI

°lI!Sl1UJ.IRfImgUlngq~S~)I ~ID{~l!:YOd111PI~~G l1pl1d~)(


l1,(IIIl1m~)(oJd (!Sl1q UlD{lodl1IoJm nap ql1M.gf ~un~~IffiUoJq urn 'lmpoJ)(
){1.lPI!P sped pnsxannp 'BUglII!l1~l1q~s g,(USl1~m ~ImS)(l1IoJd mgJl1G VOlllDI

)ldld Ul1~rruoJd ~.rniJiJu~p,(u~d ml!Jl1P Im}{lllU;)l!P iJue,( ~I


Im)[Rf~qoJ)( Imp (dOS) rnposord uouaiodo prapums unSnAUoJW °U
Sl1~m !g,(undmoJm m~Ul!noJ)l rmiodtq uUunSnAUoJd l1fjO))l)(odmop)l o!:;

°lI!Stlm.rnfUl1g S;))(UoJmoJ)l

Ul!ll1lPSg)l ~;)lITOd !P )ldld uu~rru;)d Ul1![l1pUg~Ugd


Ul!ll!~oJ)( ~Sl1pu~mo)(g.I SUll! in [tm [ ~p~ rramnuamod
trap uarodapd 'uel1Ul!s)(l1pd '~Ul1~Ugl~d unSnAU~W 'o
°U!Sgm.rnfUl!g sg)(Ugmg)l

Ul!ll1q~S~)I ~glqOd ~ )ldld ug!l1rru~d Ul!TIl1pugiJ~d


Ul!ll!~g)( rsepuomoxar S111l! lnfUl!I ~p~ trenmumnad
nap trarodapd 'uet!Ul1S~I;)d '~Ul!~U;)lgd Ul!1[UqUt!)(l1Ul!S)(l1IgW 'q
U!Sl!m.rnfImg soJ)(UoJm;))lUl!luqgS;))l ~glqOd !P )l.dld
Ul!~l!rrugd Ul!lU~~Jf ~nqoJ)( trasmrmrad ntrqsq Ul1)(Ul!S)(l:lI;)W 'n
:Sl!~m !1!Aundmgm )ldld Ul1~t!rru~d tl!loJ)J JfodmOIg)J °17

lIBll?q~S~)l ~~lnod ~p )ldld ue~-er.u~duen~pu~Su~d


Ul!lU~g)( ~Sl!pUgmO)(gl Sl!}l! lnfUl11 )(l1pU~ mmeuramad
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN
NOMOR HK.02.03/2.5/ /2019 TENTANGA
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN DI POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS


PELAPORAN KEUANGAN DI POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN

Pengarah Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin


Penanggung Jawab Wakil Direktur II
Anggota 1. Kelompok Kerja Penilaian PIPK:
a. Kepala Sub Bagian. ADUM
b. Kepala Sub Bagian ADAK
c. Ketua SPI
2. Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan:
a. Teriyani, SE (Operator SAIBAlPenata Laporan Keuangan)
b. Heri Hemadi ( Operator SIMAK)
c. Ratna ( Operator PERSEDIAAN)
3. Kelompok Kerja Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan
a. Supiani,SE,ME (Keuangan)
b. M. Yamani, SKM,MM (Perencana)
c. Jamiati (Bendahara Pengeluaran)
e. Linda Kamelia (Bendahara Penerima)

Ditetapkan : Banjarbaru
Pada tanggal : 31 Desember 2018
.1Direktur P