Anda di halaman 1dari 13

1M1S -BOLA JARING

A. ISU

Daripada Analisis Persekitaran (khususnya faktor kelemahan dan cabaran ), isu-isu strategik yang dikenal

pasti ialah ;

1. KEDUDUKAN TERBAIK DALAM PERTANDINGAN YANG DISERTAI DI PERINGKAT NEGERI.

1
B. ANALISIS SWOT

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


S1. Pentadbir sentiasa mengambil berat tentang aktiviti W1 Guru terlibat dengan pelbagai aktiviti luar.
1M1S.
W2 Murid kurang beri kerjasama kerana tidak berani
S2 Guru guru yang mempunyai komitmen untuk menonjolkan diri.

S3 90% guru mempunyai kemahiran bola jaring

S4 Guru bersedia menjalankan aktiviti anjuran JPN dan


juga aktiviti persatuan.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1 Anggaran belanja mengurus yang praktikal.


C1 Ibubapa kurang memberi dorongan kepada murid.
02 Aktiviti yang dirancang dijalankan secara
berkesan. C2 Kekangan masa yang terhad untuk laksana aktiviti.

2
C.PERANCANGAN STRATEGIK

BIDANG : 1M1S –BOLA JARING

ISU MATLAMAT TOV SASARA


SASARAN SASARAN
OBJEKTIF KPI N
2020 2021 STRATEGI
STRATEGIK STRATEGIK 2018 2019

90%
murid
Meningkatkan menguas
Kedudukan
pencapaian Memberi ai
terbaik dalam JOHAN Peningkatan
serta galakan kemahira
pertandingan KUMP JOHAN kemahiran asas
penglibatan kepada n asas SUKU SEPA
yang disertai ULAN NEGERI bola jaring di
murid dalam murid dalam permaina AKHI RUH
diperingkat kalangan murid
aktiviti secara aktiviti n bola R AKHIR
negeri.
aktif. permainan baling

3
D. PELAN TAKTIKAL

ISU STRATEGIK 1 : Kedudukan terbaik dalam pertandingan yang disertai diperingkat negeri.

STRATEGI 1 : Peningkatan kemahiran asas bola baling di kalangan murid


PPPM T/ TEMPOH/ KOS / PELAN
BIL PROGRAM/PROJEK OUT PUT KPI
JAWAB HARI SUMBER KONTIGENSI
90 %
2 murid
Menanamkan
Perjumpaan mempun Perancangan
Perlantikan AJK 2019 Guru rasa
1. pertama - yai sikap tahunan
. penasihat tanggunjawab
(Januari) kepimpin persatuan.
dalam diri.
an.

Guru
2 penasihat -
Menanamkan 90 % Pengiktirafan
Kemahiran hantaran Bulan sifat menguas kepada murid
2. bola Februari bertanggunjawab ai yang
(4 kali ) dan minat dalam kemahira mencapai
bersukan n asas objektif.

4
Guru - Menanamkan 90% Pengiktirafan
2 penasihat sifat menguas kepada murid
bertanggunjawab ai yang
Kemahiran dan minat dalam kemahira mencapai
Bulan Mac (4
3. menghadang bersukan n asas objektif.
kali )

Guru - Menanamkan 90% Pengiktirafan


2 penasihat sifat menguas kepada murid
bertanggunjawab ai yang
Bulan April dan minat dalam kemahira mencapai
Kemahiran menjaring
4. /Mei bersukan n asas objektif.
( 6 kali)

Guru - Menanamkan 90% Pengiktirafan


2 penasihat sifat menguas kepada murid
bertanggunjawab ai yang
Bulan dan minat dalam kemahira mencapai
Kemahiran
5. Jun/Julai bersukan n asas objektif.
menyambut
(6 kali)

5
Guru - Menanamkan 90% Pengiktirafan
2 penasihat sifat menguas kepada murid
Bulan bertanggunjawab ai yang
Amali kedudukan dan dan minat dalam kemahira mencapai
Ogos
6. kawasan permainan bersukan n asas objektif.
/September
( 5 kali)

Guru - Menanamkan 90% Pengiktirafan


2 penasihat sifat menguas kepada murid
Bulan bertanggunjawab ai yang
Pertandingan antara September dan minat dalam kemahira mencapai
7. bersukan n asas objektif.
kumpulan. /Oktober
( 5 kali)

6
PELAN OPERASI

PELAN OPERASI 1

Nama Program : Perlantikan AJK 2019

Matlamat : Meningkatkan pencapaian serta penglibatan murid dalam aktiviti secara aktif

Objektif : Memberi galakan kepada murid dalam aktiviti permainan

Tempoh : Sekali setahun

Kumpulan Sasaran : Ahli 1M1S ( murid tahap 2)

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN


KONTIGENSI

Mesyuarat Penetapan AJK Guru Penasihat


1
a. Ucapan Guru penasihat GPK KOKU 1 hari Semua ahli 1M1S
b. Lantik AJK

7
PELAN OPERASI 2

Nama Program : Kemahiran hantaran bola

Matlamat : Meningkatkan pencapaian serta penglibatan murid dalam aktiviti secara aktif

Objektif : Memberi galakan kepada murid dalam aktiviti permainan

Tempoh : 4 kali sebulan

Kumpulan Sasaran : Ahli 1M1S (tahap 2)

STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTIGENSI
Pelaksanaan Program: Guru penasihat
1 4 kali setahun Guru penasihat
GPK KOKU

2 Penilaian dan Pelaporan Guru penasihat Selepas program Guru penasihat

8
PELAN OPERASI 3

Nama Program : Kemahiran menghadang

Matlamat : Meningkatkan pencapaian serta penglibatan murid dalam aktiviti secara aktif

Objektif : . Memberi galakan kepada murid dalam aktiviti permainan.

Tempoh : 4 kali sebulan

Kumpulan Sasaran : Ahli 1M1S (tahap 2)

STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTIGENSI
Pelaksanaan Program: Guru penasihat
1 4 kali setahun Guru penasihat
GPK KOKU

2 Penilaian dan Pelaporan Guru penasihat Selepas program Guru penasihat

9
PELAN OPERASI 4

Nama Program : Kemahiran menjaring

Matlamat : Meningkatkan pencapaian serta penglibatan murid dalam aktiviti secara aktif

Objektif : . Memberi galakan kepada murid dalam aktiviti permainan.

Tempoh : 4 kali sebulan

Kumpulan Sasaran : Ahli 1M1S (tahap 2)

STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTIGENSI
Pelaksanaan Program: Guru penasihat
1 6 kali setahun Guru penasihat
GPK KOKU

2 Penilaian dan Pelaporan Guru penasihat Selepas program Guru penasihat

10
PELAN OPERASI 5

Nama Program : Kemahiran menyambut

Matlamat : Meningkatkan pencapaian serta penglibatan murid dalam aktiviti secara aktif

Objektif : . Memberi galakan kepada murid dalam aktiviti permainan

Tempoh : 4 kali sebulan

Kumpulan Sasaran : Ahli 1M1S (tahap 2)

STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTIGENSI
Pelaksanaan Program: Guru penasihat
1 6 kali setahun Guru penasihat
GPK KOKU

2 Penilaian dan Pelaporan Guru penasihat Selepas program Guru penasihat

11
PELAN OPERASI 6

Nama Program : Amali kedudukan dan kawasan permainan

Matlamat : Meningkatkan pencapaian serta penglibatan murid dalam aktiviti secara aktif

Objektif : . Memberi galakan kepada murid dalam aktiviti permainan.

Tempoh : 4 kali sebulan

Kumpulan Sasaran : Ahli 1M1S (tahap 2)

STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTIGENSI
Pelaksanaan Program: Guru pepenasihat
1 5 kali setahun Guru penasihat
GPK KOKU

2 Penilaian dan Pelaporan Guru penasihat Selepas program Guru penasihat

12
PELAN OPERASI 7

Nama Program : Pertandingan antara kumpulan

Matlamat : Meningkatkan pencapaian serta penglibatan murid dalam aktiviti secara aktif

Objektif : . Memberi galakan kepada murid dalam aktiviti permainan.

Tempoh : 4 kali sebulan

Kumpulan Sasaran : Ahli 1M1S (tahap 2)

STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTIGENSI
Pelaksanaan Program Guru penasihat
1 5 kali setahun Guru penasihat
GPK KOKU

2 Penilaian dan Pelaporan Guru penasihat Selepas program Guru penasihat

13