Anda di halaman 1dari 11

BAHAGIAN A

1) Nabil merupakan seorang murid yang sangat rajin


membaca, _______________ beliau sering gagal dalam
peperiksaan.

Berdasarkan petikan ayat di atas, pilih kata hubung yang paling


sesuai untuk melengkapkan ayat tersebut.

A. dan

B. walaubagaimanapun

c. tetapi

d. walhal

2) Kita mesti sentiasa berwaspada semasa melintasi jalan raya.


Apakah maksud perkataan berwaspada ?

A. Cuai

B. Berhati-hati

C. Lalai

D. Berlengah-lengah

3) Chong Meng nyaris terkorban dalam kemalangan. Mujurlah


__________ berjaya menyelamatkan diri.

A. dia

B. awak

C. beliau

D. kamu

1
4. Penyanyi yang __________ itu mempunyai ramai peminat.

A. kacak

B. segar

C. cantik

Soalan 5 dan 6.

Pilih ayat yang betul.

5) A. Bakri dipuji hingga dia segak.

B. Rumah sewa Latif dekat dengan masjid.

C. Adli memandu tetapi makan keropok.

6) A. Bapa Kim Leng bekerja sebagai guru besar

B. Wah, cantiknya motosikal kamu!

C. Adam, Rahimi dan Rajan berbasikal ke Pasa Raya


Ekonomi.

2
Soalan 7 hingga 10

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang


berikut.

Hati-hati sewaktu berjalan,

Jangan sampai terpijak duri,

Hati-hati memilih kawan,

Agar tidak merosak diri.

Petang hari pergi ke pekan,

Hendak membeli barang keperluan,

Hormati kawan dan juga rakan,

Agar perselisihan dapat dielakkan.

Berlari-lari mengejar rerama,

Rerama berterbangan cantik warnanya,

Jika bertolak ansur dan bekerjasama,

Pasti persahabatan erat selamanya.

7. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan


perselisihan faham?

3
A. Kita hendaklah sentiasa menghormati kawan.

B. Kita hendaklah sentiasa menyakiti kawan.

C. Kita hendaklah sentiasa pergi ke pekan.

8. Mengapakah kita mesti berhati-hati ketika berjalan?

A. Supaya tidak terjatuh.

B. Supaya tidak terpijak duri.

C. Supaya tidak akan merosakkan diri.

9. Apakah nilai murni yang terdapat dalam pantun diatas?

A. Berani dan berdisiplin.

B. Prihatin dan juga bertolak ansur.

C. Bekerjasama dan bertolak ansur.

10. Kita mestilah sentiasa bertolak ansur dalam


persahabatan agar ___________________________.

A. mudah bekerjasama.

B. semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan segera.

C. persahabatan dapat dieratkan selamanya.

4
BAHAGIAN B

A. Bina dan tulis 5 ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah

(10 markah)

1.______________________________________________________________
________________________________________________________________

2.______________________________________________________________
________________________________________________________________

3.______________________________________________________________
________________________________________________________________

4.______________________________________________________________
________________________________________________________________

5.______________________________________________________________
________________________________________________________________

5
B. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang
betul.

( 3 markah)

1. rajin membaca Jabbal buku cerita.

________________________________________________________________

2. bekerjasama halaman rumah. membersihkan Kami sekeluarga

________________________________________________________________

3. menolong mengutip ibunya Alif sampah.

_______________________________________________________________

6
c. Nomborkan ayat mengikut urutan gambar. Kemudian, tulis
semula ayat-ayat tersebut. (4 markah)

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

4.______________________________________________________________

7
D. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan
berikutnya. ( 8 markah)

Pusat penternakan burung unta atau ostrich di Jelita Ostrich Farm,


Negeri Sembilan kini menjadi perhatian pelancong. Pelancong
yang datang ke pusat itu akan diberi taklimat tentang
penternakan burung unta.

Jelita Ostrich Farm bukan sahaja memelihara pelbagai haiwan.


Pelancong bukan sahaja dapat melihat dan memegang sendiri
haiwan tersebut, malah menyaksikan perlumbaan burung unta.

Burung unta ini adalah haiwan yang sangat sensitif. Suka dibelai
tetapi akan bertindak agresif jika merasakan dirinya diganggu.

a.Apakah haiwan yang dipelihara di Jelita Ostrich Farm?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

( 2 markah )

b.Mengapakah burung unta sangat sensitif?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

( 2 markah )

8
b.Pada pendapat anda, mengapakah Jelita Ostrich Farm
menjadi tarikan pelancong?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

( 3 markah )

E. Betulkan kesalahan ejaan dan tanda baca. Tulis semula


petikan di bawah. (20 markah)

Nama guru kelas saya ialah Cikgu Musa. Beliau berasal dari
Kelantan. Umur beliau 28 tahun. Beliau sudah berkahwin dan
mempunyai dua urang anak perempuan.

Cikgu Musa mengajar kami mata pelajaran Bahasa Malaysia,


Pendidikan Seni Visual serta pendidikan jasmani dan kesihatan.
Kami semua sangat sayang akan Cikgu Musa kerna sikapnya yang
sangat Baik dan prihatin.

Cikgu Musa sangat megambil berat terhadap pelajaran kami


semua. Beliau akan memastikan kami semua faham apa-apa
yang diajarkannya sebelum memulakan tajuk baharu. murid-murid
memberikan tumpuan semasa beliau mengajar?

9
Cikgu Musa selalu menasihati kami agar menjaga disiplin diri dan
belajar bersungguh-sungguh. Beliau juga selalu memberikan
hadiah apabila kami lulus dengan cemerlang dalam setiap ujian.
kami semua berasa bangga kerana mendapat guru seperti Cikgu
Musa.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

10
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

11

Anda mungkin juga menyukai