Anda di halaman 1dari 1

Pengertian Tumbuhan

Tumbuhan adalah salah satu daripada Alam benda hidup yang terdapat di alam semesta.

Tumbuhan adalah organisma benda hidup yang terkandung dalam alam Plantae. Biasanya, organisma
yang menjalankan proses fotosintesis adalah diklasifikasikan sebagai tumbuhan. Tumbuhan memerlukan
cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis.

Tumbuhan merangkumi semua benda hidup yang mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan
klorofil untuk menjalani proses fotosintesis dan menghasilkan kanji. Sel tumbuhan berbeza dengan sel
haiwan dalam beberapa segi termasuk sel tumbuhan mempunyai dinding sel.

Secara amnya tumbuhan dibahagikan kepada :-

1. tumbuhan berbunga sama ada:

1. pokok berbuah

2. pokok tidak berbuah

2. tumbuhan tidak berbunga.