Anda di halaman 1dari 1

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 2.

2 LAMPIRAN A

KEW.PA-1
No. Rujukan : 01/2019

BORANG PENERIMAAN ASET ALIH

Pesanan Kerajaan (PK)/ Kontrak/


Nama dan Alamat Nota Hantaran (DO)
Jenis Surat Kelulusan
Pembekal/Agen Maklumat Pengangkutan
Penerimaan
Penghantar/ Pemberi Nombor Rujukan Tarikh Nombor Rujukan Tarikh
HING KUEN ENTERPRISE
1311-H TAMAN SELAMAT
DIPERIKSA 32025 04.07.2019 32025 04.07.2019 LORI
JALAN PEGAWAI 05050 ALOR
SETAR

Kuantiti
No. Kod Keterangan Aset Alih Dipesan Nota Hantaran Catatan
Diterima
(PK) (DO)
015/001/001 Meja Pengurusan Tertinggi 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT
015/004/005 Kabinet Serbaguna 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT

……………………………………………………………… …………………………………………………………….
(Tandatangan Pegawai Penerima) (*Tandatangan Pegawai Teknikal)
Nama : Nama :
Jawatan : Jawatan :
Jabatan : Jabatan:
Tarikh : Tarikh :
*Jika Perlu.

Anda mungkin juga menyukai