Anda di halaman 1dari 5

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI)

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen di dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Tingkatan
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan dan Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 6 lajur yang dibina berdasarkan konstruk Bidang Reka Bentuk Mekatronik,
3 Penghasilan Produk,
Guru hendaklah Rekaoption
memilih Bentuk Sebagai kanan
di sebelah Instrumen Pemasaran,
bahagian Kerja Projek
atas halaman KSSM RBT,
Rekod Prestasi Pendokumentasian
Murid untuk membuatdan Tahap
pelaporan
Penguasaan Keseluruhan.
4 pilihan pertengahan
Pelaporan tahun
bagi bidang yangatau akhir tahun
berkaitan di dalam templat
akan dilakukan ini.
pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang tersebut seperti di halaman Data
Pernyataan Tahap Penguasaan. Tahap Penguasaan ini ditentukan melalui pertimbangan profesional guru berasaskan
setiap SP yang dipelajari murid.
SEKOLAH : SMK MAHSURI

ALAMAT : JALAN AYER HANGAT

: 07000 LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN

TARIKH PELAPORAN :
Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: Pentaksiran Pertengahan Tahun
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN: 3 JUJUR Pentaksiran Akhir tahun

2.0 3.0 REKA BENTUK


1.0 APLIKASI
PEMBANGUNAN DALAM
NO. MY KID / TEKNOLOGI TAHAP
PRODUK PERNIAGAAN KERJA PROJEK
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA 3.1 Reka Bentuk PENDOKUMENTASIAN PENGUASAAN
1.1 Reka Bentuk 2.1 Penghasilan KSSM RBT KESELURUHAN
PENGENALAN Sebagai Instrumen
Mekatronik Produk
Pemasaran
1 AADESH RAJ A/L SATHIASILAN '040812020485 L 4 3 4 4
2 ANAPURNI A/P SATHIYASEELAN '040910070224 P
3 CHEN YONG JIE '040515020913 L 4 3 4 4
4 HAFIZ IKHMAL BIN JUWAINI ZUL HAZMI '040323020193 L 4 3 4 4
5 HONG BEE YONG '040713021060 P
6 MATHAVAN A/L MURUGIAH '040913021129 L 4 3 4 4
7 MUHAMMAD ADDEANAMAR MINSHA BIN 4 3 4 4
MOHD REDZUAN '040312020753 L
8 MUHAMMAD AMIN BIN ROZAINI '040321020675 L 4 3 4 4
9 MUHAMMAD AMIRUL IKHMAL BIN MOHD 4 3 4 4
AFFENDI '040309020381 L

10 4 3 4 4
MUHAMMAD FAKULRAZI BIN JAMALUDIN '040927020215 L
11 MUHAMMAD FIRDAUS BIN FAUZI '041120020235 L 4 3 4 4
12 MUHAMMAD IKMAL DANIEL BIN 4 3 4 4
ABDULLAH '040119070425 L

13 4 3 4 4
MUHAMMAD PUTERA AMIN BIN HAZANI '040211020033 L
14 NUR AMALINA BINTI RAHIM '041221020656 P

15 NUR FARAH ILYANA BINTI MOHD NOOR


IZHHAM '041026020052 P
16 NUR SYAFIQAH BINTI MOHD TAIB '040118021138 P

17 NURUL ALISYA MAISARAH BINTI AHMAD


SHAKLI '040202020250 P
18 NURUL NAJWA BINTI IBRAHIM '041012020668 P

19 RAJA ZULFARHAN SYAH BIN RAJA 4 3 4 4


ZAHARUDIN '041223020211 L
20 SITI NUR HASINAH BINTI ABDULLAH '041202021370 P

21
SITI NURFATIN ASHIRA BINTI ABDULLAH '041011021124 P
22 SYAHIDATUL ATIRAH BINTI SAWAL '041107020660 P
23 NUR NAJIBAH BINTI SUMPURNAN '040608130986 P
24 NUR HUSNA QISTINA BINTI ABDULLAH '041222070700 P
25 DAVISHA NABILA BINTI HAMBALI '041231020246 P

26 MUHAMMAD AMIN KASTURI BIN KHAIRIL


AZWARDY '040711101497 L

27 MUHAMMAD NURBAITULLAH BIN


SUHAIMI '041116020101 L
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
PN. SALMIAH BT KAMARUDIN
GURU BESAR
SMK MAHSURI
SMK MAHSURI
JALAN AYER HANGAT LOGO
07000 LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN SEKOLAH
30 December, 1899 NOTA : JANGAN PADAM

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI ###


###
Nama Murid AADESH RAJ A/L SATHIASILAN ###
No. MY KID '040812020485 ###
Jantina L ###
Tingkatan 3 JUJUR ###
Nama Guru 0 ###
Tarikh Pelaporan 30 December, 1899 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan 0 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
###

Berikut adalah pernyataan bagi


#N/A
Tahap Penguasaan keseluruhan

###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

1.1 Reka Bentuk Mekatronik 4 Menganalisis elemen mekatronik yang ada pada produk

###

2.1 Penghasilan Produk 3 Mengaplikasikan jadual kerja untuk pembangunan produk

###

REKA BENTUK 3.1 Reka Bentuk Sebagai


0 #N/A
DAN TEKNOLOGI Instrumen Pemasaran
###

• Menganalisis dan membuat perbandingan antara beberapa lakaran reka bentuk yang telah dihasilkan.
KERJA PROJEK KSSM RBT 4 • Memeriksa langkah dalam jadual kerja yang disediakan serta senarai bahan, peralatan dan bajet produk
yang akan dihasilkan.
###

PENDOKUMENTASIAN 4 Menganalisis idea, bahan, komponen, proses dan teknik yang digunakan dalam menghasilkan produk

###
###
###

ULASAN TAMBAHAN (Jika ###


ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
0 PN. SALMIAH BT KAMARUDIN ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
SMK MAHSURI SMK MAHSURI ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
1.1 REKA BENTUK MEKATRONIK
PENGUASAAN
1 Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik
2 Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada
3 Melakar dan melabel gambar rajah blok produk yang hendak diubahsuai
4 Menganalisis elemen mekatronik yang ada pada produk
5 Menilai kekuatan dan kelemahan produk yang telah diubahsuai serta memberi cadangan untuk penambahbaikan
6 Membuat pengubahsuaian pada produk berdasarkan lakaran secara kreatif

TAHAP
2.1 PENGHASILAN PRODUK
PENGUASAAN
1 Menyatakan fungsi produk yang akan dihasilkan
2 Menerangkan lakaran idea awal yang mengintegrasikan teknologi dalam reka bentuk produk
3 Mengaplikasikan jadual kerja untuk pembangunan produk
4 Menganalisis lakaran produk dari aspek elemen dan prinsip reka bentuk
5 Menjustifikasi penambahbaikan produk berdasarkan analisis lakaran
6 Menghasilkan produk yang mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik

TAHAP
3.1 REKA BENTUK SEBAGAI INSTRUMEN PEMASARAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan definisi pemasaran
2 Menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran
3 Merancang reka bentuk dan pemilihan media pengiklanan
4 Membanding beza jenis media dan reka bentuk pengiklanan
5 Merumus kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai
6 Membuat reka bentuk pengiklanan untuk memasarkan produk yang dihasilkan

TAHAP
KERJA PROJEK KSSM RBT
PENGUASAAN
1 • Menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief
• Menjana idea reka bentuk dengan mengintegrasikan sekurang-kurangnya dua bidang ilmu yang telah dipelajari melalui
2 konsep penghasilan idea sama ada form follow function atau function follow form.
• Menerangkan asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk
• Melakar beberapa contoh reka bentuk produk yang akan dihasilkan sama ada menggunakan skala penuh atau separuh dengan
mengambil kira konsep, elemen dan prinsip reka bentuk
3
• Menyediakan jadual kerja
• Membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk
• Menganalisis dan membuat perbandingan antara beberapa lakaran reka bentuk yang telah dihasilkan.
4 • Memeriksa langkah dalam jadual kerja yang disediakan serta senarai bahan, peralatan dan bajet produk yang akan dihasilkan.

• Membuat penilaian dan memilih lakaran reka bentuk produk yang akan dihasilkan.
5 • Membuat pertimbangan dan keputusan yang lebih ringkas dan cekap dalam menghasilkan produk berdasarkan projek brief yang
diadaptasikan dengan penyelesaian masalah secara inventif.
• Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian dengan kaedah yang kreatif dan inovatif
6
• Membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk

TAHAP
PENDOKUMENTASIAN
PENGUASAAN
Mengetahui perkara asas yang perlu ada pada kertas kerja proses pembinaan produk dengan menyatakan situasi, objektif,
sasaran, bilangan produk yang akan dihasilkan, lakaran, jadual kerja, jawatankuasa kerja, tugasan ahli jawatankuasa, anggaran
1
kos projek dan penutup.

Menghuraikan setiap proses pembinaan produk dari segi kajian keperluan pelanggan, projek brief yang diadaptasikan dngan
2
penyelesaian masalah secara inventif dari segi skop kerja, konsep penghasilan idea, senarai bahan, peralatan dan bajet produk

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk mereka bentuk dan membina produk dengan penyediaan beberapa lakaran
3
reka bentuk produk, jadual kerja, senarai bahan, peralatan dan bajet produk
4 Menganalisis idea, bahan, komponen, proses dan teknik yang digunakan dalam menghasilkan produk
5 Mencadangkan penambahbaikan serta laporan keputusan ujian disediakan dalam bentuk jadual
6 Menghasilkan dokumentasi dan mempersembahkannya secara sistematik

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas dalam bidang
1
reka bentuk, proses dan pembinaan produk
Murid menunjukkan kefahaman untuk menghuraikan proses mereka bentuk, penyelesaian masalah, fungsi setiap komponen dan
2
pembuatan produk
Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi dalam bidang mereka bentuk
3
dan membina produk
Murid berupaya menganalisis idea, bahan, komponen, proses dan teknik untuk menghasilkan produk dengan beradab iaitu
4
mengikut prosedur atau secara sistematik dalam bidang mereka bentuk dan membina produk
Murid berupaya membuat penilaian dalam situasi baharu, mengikut prosedur atau secara sistematik, tekal dan bersikap positif
5
dalam bidang mereka bentuk dan membina produk

Murid berupaya menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai sedia ada pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif,
6
kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi seperti menghasilkan model dalam bidang mereka bentuk dan membina produk
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
Sekolah: SMK MAHSURI Guru Mata Pelajaran: 0
Tingkatan: 3 JUJUR

1.1 Reka Bentuk Mekatronik 2.1 Penghasilan Produk


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 12 0 0 BIL. MURID 0 0 12 0 0 0

15 15
12 12

10 10

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 12 MURID JUMLAH 12 MURID

3.1 Reka Bentuk Sebagai Instrumen Pemasaran KERJA PROJEK KSSM RBT
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 12 0 0

5 15
12

10

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP
0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 12 MURID

PENDOKUMENTASIAN TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 12 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

15 5
12

10

0 0
01 02 3
0 4 5
0 6
0 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 12 MURID JUMLAH 0 MURID

TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6