Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 2


TARIKH/ HARI 1 OGOS 2018 RABU MASA 0920 – 0950

BIDANG NOMBOR DAN OPERASI TAJUK PERPULUHAN

STANDARD
7.1 Mengenal pasti konsep perpuluhan
KANDUNGAN
STANDARD (iv) Melorek gambar rajah mengikut perpuluhan yang diberi.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Melorek rajah mengikut nombor perpuluhan yang diberi dengan betul.

1. Guru menyediakan beberapa set kertas yang telah dibahagikan kepada 10 bahagian.

AKTIVITI 2. Tandakan pembahagian dengan garisan putus-putus.


PENGAJARAN & 3. Murid perlu melorek rajah dengan mengikut nombor perpuluhan yang diberi.
PEMBELAJARAN 4. Guru membimbing murid melakukan aktiviti melorek.
(PdP) 5. Guru menyemak jawapan murid.
6. Rumusan.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
REFLEKSI  Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
 Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________