Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 2


TARIKH/ HARI 2 OGOS 2018 KHAMIS MASA 0850 – 0920

BIDANG NOMBOR DAN OPERASI TAJUK PERPULUHAN

STANDARD
7.2 Menulis perpuluhan
KANDUNGAN
STANDARD (i) Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan Sembilan apabila disebut, mengikut lorekan pada
PEMBELAJARAN gambar rajah dan pada garis nombor

OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Menulis nilai perpuluhan berdasarkan gambar rajah yang dilorek dengan betul.

1. Guru menunjukkan beberapa gambar rajah yang telah dilorek.


2. Murid dikehendaki menulis nilai perpuluhan yang betul di hadapan kelas.
AKTIVITI
3. Murid diberi lembaran kerja.
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN 4. Murid dikehendaki menulis nilai perpuluhan dalam angka dan perkataan berdasarkan gambar rajah
yang telah dilorek.
(PdP)
5. Ulang langkah di atas bagi setiap gambar rajah yang berlainan.
6. Rumusan.

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekit  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK
 ar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
REFLEKSI  Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
 Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….  Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________