Anda di halaman 1dari 2

Bil AJK Masalah Cadangan Penambahbaikan

1. AJK Hadiah, Tugas AJK ini adalah sangat berat Tiada


Sijil Dan melibatkan sebelum, semasa dan
Cenderamata selepas majlis. Diharap ahli dalam AJK
ini perlu diganti setiap tahun.

2. AJK Ketidakhadiran penerima sijil SPM Tiada


Pengurus pada saat-saat akhir tidak dapat
Pemenang dielakkan.

3. Penyelaras Senarai pemenang yang kurang tepat - Setiausaha peperiksaan setiap


PN WANG dan lambat disediakan. tingkatan menyediakan senarai
JOK KHENG pemenang lebih awal.
- AJK pemilihan pemenang hadiah /
anugerah perlu memastikan senarai
tepat / perlu disemak dengan teliti.
- Semua AJK bekerjasama untuk
menyempurnakan bidang tugas dan
ketua AJK tidak bekerja secara SILO.

4. AJK Memerlukan lebih ramai AJK untuk - Tambah AJK


Pengurus memastikan kerja dapat di lakukan
Pentas dengan lebih pantas terutama sekali
memerlukan khidmat guru lelaki dalam
menampal back-drop.
5. AJK Ketua-ketua AJK lewat menghantar - Ketua AJK perlu diberikan tarikh akhir
Dokumentasi laporan. penghantaran laporan oleh pengerusi
Laporan yang disediakan tidak MAK 2015 supaya tiada masalah
mengikut template yang die-melkan kelewatan akan timbul.

6. AJK Masa yang tidak mencukupi untuk - Masa yang lebih untuk penyemakan
Pemilihan menyemak semula nama pemenang nama pemenang terutamanya dalam
Pemenang terutamanya dalam buku program. buku program.
Hadiah/
Anugerah
7. AJK Jamuan - Tempat duduk bagi ibu bapa tidak - Diharapkan kantin hanya digunakan
mencukupi kerana kantin digunakan untuk jamuan sahaja.
untuk urusan lain dan waktu makan - Waktu rehat murid disusun semula
serentak dengan waktu murid rehat. supaya tidak bertembung dengan waktu
- Bungkusan makanan yang disediakan jamuan majlis kerana berlaku
tidak mengikut jumlah tempahan yang kekurangan tempat duduk ibu bapa
dibuat. yang hendak makan di kantin sekiranya
- Terdapat masalah dalam pihak sekolah bercadang untuk
mengagihkan makanan kepada ibu mengadakan majlis pada waktu
bapa kerana sukar untuk mengenal sekolah.
pasti mereka. - Menyediakan makanan secara buffet
kepada tetamu bagi makanan tengah
hari.
8. AJK Buku - Senarai nama pemenang tidak - Senarai nama pemenang dan
Program lengkap, syarikat pencetak tidak hantar penerima hadiah disediakan dengan
dummy untuk disemak sebelum hantar lengkap oleh AJK pemilihan pemenang
cetak. dan penerima hadiah.
- Nama penaja En Lee Geok Ai telah - Tempoh untuk majlis dirancang
tercicir. dengan lebih awal.
9. AJK Pemain - Tiada pakaian yang sesuai untuk - Menyediakan blazer untuk pemain
Piano pemain piano contohnya blazer kerana piano pada majlis akan datang.
jika murid memakai blazer ia akan
menampakkan murid lebih kemas dan
bersesuaian dengan majlis rasmi.
10. AJK Barisan - Tiada wakil dari Pasukan Pandu - Memastikan murid yang terlibat
Kehormat Puteri Renjer dan Remaja kerana murid dengan barisan kehormat tidak terlibat
yang sepatutnya terlibat tidak hadir. dengan aktiviti lain.
11. AJK - Menghadapi masalah menghubungi - Mengadakan mesyuarat jawatankuasa
Jemputan pemenang hadiah SPM. Surat MAK sebelum pengumuman keputusan
jemputan yang dihantar tidak SPM. Ini boleh menyenangkan AJK
dikembalikan. Jemputan mengedarkan surat jemputan
- Panggilan telefon tidak berjawab. kepada pelajar pada hari keputusan
Sehingga hari MAK, AJK jemputan SPM.
tidak dapat menghubungi 4 orang
pemenang.
12. AJK - AJK terpaksa menyusun kerusi dan - Raptai perlu diadakan hari yang
Penyelaras menghias dewan selepas raptai. berlainan supaya tiada gangguan
Pengurusan Mengambil masa sehingga lewat kepada AJK menjalankan tugas
Keceriaan petang. mereka.
dan Hiasan - AJK juga terpaksa bertugas pada pagi
Dewan Majlis untuk meletakkan carpet merah.
13. AJK Tiada - AJK Hadiah dan sijil, AJK Pengurus
Pengacara Pemenang dan AJK Juruacara mesti
Majlis ada senarai penerima hadiah yang
terkini. Apabila AJK Pengurus
pemanang mendapati ada pemenang
yang tidak hadir, telah berpindah atau
diwakili oleh ibu bapa AJK hadiah dan
AJK Juruacara harus dimaklumkan.
- AJK hadiah perlu ada sijil kosong
sebagai ‘standby’ untuk pelan
kontigensi jika berlaku permasalahan.

14. AJK Tiada - Menyediakan 2 orang guru untuk


Persembahan persembahan multimedia.
Multimedia