Anda di halaman 1dari 11

Nama : ___________________________________ Tarikh : _________________

Bina lima ayat berdasarkan gambar dibawah.

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Nama : ___________________________________ Tarikh : _________________

Bina lima ayat berdasarkan gambar dibawah.

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Nama : ___________________________________ Tarikh : _________________

Bina lima ayat berdasarkan gambar dibawah.

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Nama : ___________________________________ Tarikh : _________________

Bina lima ayat berdasarkan gambar dibawah.

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Nama : ___________________________________ Tarikh : _________________

Bina lima ayat berdasarkan gambar dibawah.

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Nama : ___________________________________ Tarikh : _________________

Bina lima ayat berdasarkan gambar dibawah.

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Nama : ___________________________________ Tarikh : _________________

Bina lima ayat berdasarkan gambar dibawah.

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Nama : ___________________________________ Tarikh : _________________

Bina lima ayat berdasarkan gambar dibawah.

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Nama : ___________________________________ Tarikh : _________________

Bina lima ayat berdasarkan gambar dibawah.

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Nama : ___________________________________ Tarikh : _________________

Bina lima ayat berdasarkan gambar dibawah.

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________