Anda di halaman 1dari 6

SMK TENANG STESEN, SEGAMAT

PENILAIAN KURIKULUM SATU 1103/2


BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT

MAC 2019

1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawapan hendaklah ditulis di dalam kertas soalan ini di ruangan yang telah disediakan.

4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

1
Soalan 1
Rumusan
[30 markah]
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang punca gejala sosial
dalam kalangan remaja dan peranan sekolah mengatasi masalah tersebut. Panjangnya
rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Dewasa ini,masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin membimbangkan.


Pelbagai kerenah yang dilakukan oleh remaja seperti terlibat dalam penyalahgunaan dadah,
vandalism, malah ada yang terlibat dalam kes jenayah berat. Masalah sosial remaja dapat dilihat saban
hari di dada akhbar dan media elektronik. Antara punca berlakunya gejala sosial ini ialah masalah
yang dihadapi dalam sebuah keluarga. Pertengkaran ataupun perbalahan antara ibu bapa yang
berlarutan memberikan impak yang besar terhadap anaknya tanpa disedari. Di samping itu, pergaulan
dengan golongan yang kurang adab membuatkan mereka terlibat dalam gejala sosial.

Keadaan ini diburukkan lagi dengan sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat serta
memandang enteng tentang masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Jika dibiarkan gejala sosial ini
berlarutan kemungkinan akan mendatangkan pandangan yang kurang enak kepada masyarakat negara
luar terhadap gaya hidup masyarakat kita. Maka, ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam
mendidik anak dari awal lagi. Selain itu, ibu bapa juga perlu mengetahui dan mengenal pasti latar
belakang kawan anak-anak agar mereka tidak terjebak dalam aktiviti yang tidak sihat. Malahan, pihak
polis perlulah kerap melakukan rondaan di tempat-tempat yang menjadi sasaran remaja berpeleseran.
Dengan usaha yang dilakukan dapat mengurangkan masalah sosial remaja sekali gus masalah jenayah
di negara turut berkurangan. Tidak dinafikan bahawa masalah buli juga merupakan salah satu gejala
sosial yang semakin berleluasa. Hal ini disebabkan oleh remaja mudah terpengaruh dengan keadaan
sekeliling dan juga aksi yang ditayangkan di media massa. Kita dapat meyaksikan betapa aksi-aksi
ganas yang ditayangkan sebenarnya boleh mendatangkan kesan negative terhadap remaja yang ingin
mencuba melakukannya.

Selain itu,gejala sosial berpunca daripada sikap remaja yang gemar mencuba sesuatu yang
baharu tanpa memikirkan risikonya. Golongan ini akan terus melakukan sesuatu tanpa memikirkan
akibat atau kesan terhadap diri dan keluarga. Malahan, kebuntuan pihak sekolah dalam mencari jalan
mengatasi masalah tersebut membuatkan remaja semakin berani melakukan aktiviti melanggar
peraturan. Gejala sosial terus berlaku kerana sikap ibu bapa yang kurang memberikan didikan agama
dan perhatian. Hal ini berlaku disebabkan oleh perhatian mereka lebih tertumpu pada kerjaya
menyebabkan anak-anak terabai. Malahan, terdapat ibu bapa yang tidak mahu mengambil tahu
masalah yang dihadapi oleh anak-anak di sekolah.

Sebenarnya remaja menginginkan kebebasan dan keseronokan tanpa memikirkan impaknya.


Oleh sebab itulah mereka berani terlibat dalam perlumbaan motosikal secara haram, walaupun tahu
impaknya kepada diri sendiri. Selain itu, remaja mudah terpengaruh apabila melihat budaya luar
terutama dari Barat dengan tanggapan budaya Barat sesuatu yang moden dan mengikut peredaran
zaman. Mereka begitu terikut-ikut budaya kuning Barat kerana menyangka itulah norma yang harus
dicontohi tanpa menyedari perkara itu boleh menjerumuskan remaja kita ke lembah yang hina. Kita
sering diingatkan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak membawa sebarang makna. Oleh
itu, beringat-ingatlah wahai remaja, detik melalui zaman remaja hanya sekali dan jangan sesekali
dipersia-siakan.

(Dipetik dan diubah suai daripada rencana “Remaja Perlu Mempunyai Harga Diri”
Soalan
oleh2 Izani Haji Daud, Dewan Siswa, Januari 2018)
Ruang Jawapan Rumusan

2
Ruang Jawapan Rumusan

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3
.............................................................................................................................................................................
Ruang Jawapan Rumusan

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4
Soalan 2
Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
[20 markah]

a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda
faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau
menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

i. Menarik - Meragut
ii. Girang – Garang
iii. Menyukat – Menyekat
iv. Pening - Demam
[8 markah]

b) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi
imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak
boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan
imbuhan. Amda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i. Semua calun SPM tahun ini tidak perlu dibayar yuran peperiksaan.
ii. Bilik pamiran kereta itu telah memecah masuk oleh pencuri malam tadi.
iii. Pada setiap kali festival antarabangsa, film-film negara kita kurang mendapat
penyambut di luar negara.
[6 markah]

c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan
satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap
ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau
istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i. Demi untuk negara tercinta, kita haruslah menetapkan perpaduan kita.


ii. Burung gagak semakin bertimbun dan ini menyebabkan kawasan bandar menjadi
kotor.
iii. Kemarau lama yang melanda negara telah menyebabkan banyak pokok-pokok
mati.
[6 markah]

**** kertas soalan tamat****

Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disahkan Oleh,

Norfarhana binti Othman Zuraidah binti Misron


Guru Bahasa Melayu Guru Kanan Bidang Bahasa
SMK Tenang Stesen SMK Tenang Stesen

5
Ruangan jawapan Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6
.............................................................................................................................................................................