Anda di halaman 1dari 1

Surat Permohonan Persetujuan Pengambilan Data Infeksi Nosokomial/

Health-care Associated Infections (HAIs)


Tahun 2016-2017

Kepada Yth.

Direktur Rumah Sakit Eka


Di
Pekanbaru

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nurselina Lumbanraja
NIK : 948
Unit : Hopea A
Jabatan : Koordinator Hopea A
Bersama surat ini memohon agar diperbolehkan untuk pegambilan data infeksi Nosokomial/HAIs
tahun 2016-2017 untuk keperluan pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan di UNRI. Demikian surat ini saya ajukan, atas
perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Juli 2018

Yang mengajukan,

(Nurselina Lumbanraja)