Anda di halaman 1dari 5

PEMELIHARAAN SARANA

SEBELUM PEMELIHARAAN SESUDAH PEMELIHARAAN


Dokumentasi pemeliharaan sarana
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut sarana dan prasarana

Penemuan masalah Tindak Lanjut

Evaluasi
Dokumentasi Pemeliharaan Sarana
Dokumentasi Pemeliharaan Sarana