Anda di halaman 1dari 6

HEADCOUNT PENCAPAIAN TAHAP PENGUASAAN MURID PEMULIHAN KHAS

NAMA SEKOLAH : MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU


KOD SEKOLAH : BILANGAN MURID PEMULIHAN KHAS : 3
NAMA GURU PEMULIHAN KHAS :

PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN


BIL NAMA MURID KELAS TOV JANUARI MEI SEPTEMBER ETR
OTR 1 AR 1 OTR 2 AR 2 OTR 3 AR 3
CONTOH OTR 4 Tekad 25 25 34 34 39 39 45 50
1 MURID A 4 Tekad 29 35 38 38 40 50
2 MURID B 4 Tekad 19 24 29 29 38 38 43 50
3 MURID C 5 Tekad 35 40 38 38 40 50

* TOV (Take-Off Value) hasil penguasaan skor / markah IPP2M - pentaksiran September tahun sebelum.
* ETR (Expected Targeted Result) markah sasaran yang akan diperolehi untuk pentaksiran September
* OTR (Operational Targeted Result) hasil pembelajaran yang disasar berasaskan:
Sasaran OTR 1 berdasarkan daripada TOV
Sasaran OTR 2 berdasarkan daripada AR 1
Sasaran OTR 3 berdasarkan daripada AR 2
Skor/ Markah:
* AR (Acquired Result) AR 1 adalah hasil penguasaan skor / markah pentaksiran (IPP2M) pada bulan Januari.
Tidak Menguasai : 0-39
AR 2 adalah hasil penguasaan skor / markah pentaksiran (IPP2M) pada bulan Mei. Menguasai: 40-50
AR 3 adalah hasil penguasaan skor / markah pentaksiran (IPP2M) pada bulan September.

ANALISA PENGUASAAN MURID (BERDASARKAN BILANGAN MURID)

PENGUASAAN TOV OTR 1 AR 1 OTR 2 AR 2 OTR 3 AR 3 ETR


JUMLAH TIDAK MENGUASAI 3 2 3 3 1 1 0 0
JUMLAH MENGUASAI 0 1 0 0 2 0 1 3
JUMLAH KESELURUHAN 3 3 3 3 3 1 1 3

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:


HEADCOUNT PENCAPAIAN TAHAP PENGUASAAN MURID PEMULIHAN KHAS
NAMA SEKOLAH : MATA PELAJARAN : MATEMATIK
KOD SEKOLAH : BILANGAN MURID PEMULIHAN KHAS : 3
NAMA GURU PEMULIHAN KHAS :

PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN


BIL NAMA MURID KELAS TOV JANUARI MEI SEPTEMBER ETR
OTR 1 AR 1 OTR 2 AR 2 OTR 3 AR 3
CONTOH OTR 4 Tekad 45 45 40 40 59 59 64 60
1 MURID A 4 Tekad 35 35 30 30 40 40 55 60
2 MURID B 4 Tekad 24 24 20 20 46 46 60 60
3 MURID C 5 Tekad 41 41 65 60

* TOV (Take-Off Value) hasil penguasaan skor / markah IPPKAM - pentaksiran September tahun sebelum.
* ETR (Expected Targeted Result) markah sasaran yang akan diperolehi untuk pentaksiran September
* OTR (Operational Targeted Result) hasil pembelajaran yang disasar berasaskan:
Sasaran OTR 1 berdasarkan daripada TOV Skor/ Markah:
Tidak Menguasai : 0-59
Sasaran OTR 2 berdasarkan daripada AR 1
Menguasai: 60-67
Sasaran OTR 3 berdasarkan daripada AR 2
* AR (Acquired Result) AR 1 adalah hasil penguasaan skor / markah pentaksiran (IPPKAM) pada bulan Januari.
AR 2 adalah hasil penguasaan skor / markah pentaksiran (IPPKAM) pada bulan Mei.
AR 3 adalah hasil penguasaan skor / markah pentaksiran (IPPKAM) pada bulan September.

ANALISA PENGUASAAN MURID (BERDASARKAN BILANGAN MURID)

PENGUASAAN TOV OTR 1 AR 1 OTR 2 AR 2 OTR 3 AR 3 ETR


JUMLAH TIDAK MENGUASAI 3 3 2 2 2 2 1 0
JUMLAH MENGUASAI 0 0 1 0 0 0 1 3
JUMLAH KESELURUHAN 3 3 3 2 2 2 2 3

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:


HEADCOUNT PENCAPAIAN TAHAP PENGUASAAN MURID PEMULIHAN KHAS (LITERASI)

NAMA SEKOLAH : MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU


KOD SEKOLAH : BILANGAN MURID PEMULIHAN KHAS : 6
NAMA GURU PEMULIHAN KHAS:

PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN


BIL NAMA MURID KELAS TOV JANUARI MEI SEPTEMBER ETR
OTR 1 AR 1 OTR 2 AR 2 OTR 3 AR 3
CONTOH OTR 2 Tekad K1 K1 K1 K1 K4 K4 K7 K12
1 MURID A 2 Iman K1 K1 K3 K3 K3 K3 K4 K12
2 MURID B 2 Iman K3 K3 K5 K5 K9 K9 K12 K12
3 MURID C 2 Iman K8 K8 K12 K12
4 MURID D 3 Tekad K5 K5 K9 K9 K10 K10 K12 K12
5 MURID E 3 Tekad K6 K6 K10 K10 K11 K11 K12 K12
6 MURID F 3 Tekad K1 K1 K2 K2 K4 K4 K6 K12

* TOV (Take-Off Value) hasil penguasaan konstruk Saringan 2 tahun sebelum.


* ETR (Expected Targeted Result) konstruk sasaran yang akan diperolehi untuk pentaksiran September.
* OTR (Operational Targeted Result) hasil pembelajaran yang disasar berasaskan:
Sasaran OTR 1 berdasarkan daripada TOV
Sasaran OTR 2 berdasarkan daripada AR 1
Sasaran OTR 3 berdasarkan daripada AR 2
* AR (Acquired Result) AR 1 adalah hasil penguasaan konstruk pada pentaksiran bulan Januari (mengunakan Instrumen Saringan 2 tahun sebelum).
AR 2 adalah hasil penguasaan konstruk pada pentaksiran bulan Mei (mengunakan Instrumen Saringan 2 tahun sebelum).
AR 3 adalah hasil penguasaan konstruk pada pentaksiran bulan September (mengunakan Instrumen Saringan 2 tahun semasa).
ANALISA PENGUASAAN MURID (BERDASARKAN BILANGAN MURID (LITERASI)

PENGUASAAN TOV OTR 1 AR 1 OTR 2 AR 2 OTR 3 AR 3 ETR


K1 2 2 0 0 0 0 0 0
K2 0 0 1 1 0 0 0 0
K3 1 1 1 1 1 1 0 0
K4 0 0 0 0 1 1 1 0
K5 1 1 1 1 0 0 0 0
K6 1 1 0 0 0 0 1 0
K7 0 0 0 0 0 0 0 0
K8 1 1 0 0 0 0 0 0
K9 0 0 1 1 1 1 0 0
K10 0 0 1 1 1 1 0 0
K11 0 0 0 0 1 1 0 0
K12 0 0 1 0 0 0 3 6
JUMLAH KESELURUHAN 6 6 6 5 5 5 5 6

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:


HEADCOUNT PENCAPAIAN TAHAP PENGUASAAN MURID PEMULIHAN KHAS (…………………….)
NAMA SEKOLAH : MATA PELAJARAN :
KOD SEKOLAH : BILANGAN MURID PEMULIHAN KHAS :
NAMA GURU PEMULIHAN KHAS:
PENTAKSIRAN
PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN
BIL NAMA MURID KELAS TOV JANUARI MEI ETR
SEPTEMBER
OTR 1 AR 1 OTR 2 AR 2 OTR 3 AR 3
1 K12
2 K12
3 K12
4 K12
5 K12
6 K12
7 K12
8 K12
9 K12
10 K12

* TOV (Take-Off Value) hasil penguasaan konstruk Saringan 2 tahun sebelum.


* ETR (Expected Targeted Result) konstruk sasaran yang akan diperolehi untuk pentaksiran September.
* OTR (Operational Targeted Result) hasil pembelajaran yang disasar berasaskan:
Sasaran OTR 1 berdasarkan daripada TOV
Sasaran OTR 2 berdasarkan daripada AR 1
Sasaran OTR 3 berdasarkan daripada AR 2
* AR (Acquired Result) AR 1 adalah hasil penguasaan konstruk pada pentaksiran bulan Januari (mengunakan Instrumen Saringan 2 tahun sebelum).
AR 2 adalah hasil penguasaan konstruk pada pentaksiran bulan Mei (mengunakan Instrumen Saringan 2 tahun sebelum).
AR 3 adalah hasil penguasaan konstruk pada pentaksiran bulan September (mengunakan Instrumen Saringan 2 tahun semasa).
ANALISA PENGUASAAN MURID (BERDASARKAN BILANGAN MURID (NUMERASI)

PENGUASAAN TOV OTR 1 AR 1 OTR 2 AR 2 OTR 3 AR 3 ETR


K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

JUMLAH KESELURUHAN

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: