Anda di halaman 1dari 2

DOA SYUKURAN WISUDAWAN/WATI

.‫الر ِحي ِِْم‬


َّ ‫من‬ ِِ ‫الر ْح‬ َّ ِ‫للا‬ ِ ‫ـــم‬ ِِ ‫بِ ْس‬
.َِ‫ب ْالعلَ ِميْن‬ ِّ ِ ‫اَ ْل َح ْمد‬
ِِّ ‫ُِلِ َر‬
Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Robbana lakal
hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karim wa ‘adzimi sulthonik.

. َِ‫ص ْح ِب ِِه أ َ ْج َم ِعيْن‬


َ ‫علَى أ ِل ِِه َو‬ َ ‫علَى‬
َ ‫س ِيّ ِدنَا ُم َح َّمدِ َو‬ َ ‫اَللّ ُه َِّم‬
ِِّ ‫ص‬
َ ‫ل‬
ya Allah , ya Tuhan kami,

Segala puji serta syukur tercurah kehadirat-mu atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau
limpahkan kepada kami, pada saat ini engkau pertemukan kami dalam acara Wisuda dan pengukuhan
lulusan program studi D3 Ahli Teknologi Laboratorium Medik AAK Pekalongan yang tercinta ini.
Jadikanlah acara ini sebagai acara yang engkau ridhai, yang membawa barokah, rahmat, taufiq dan
hidayah-mu dan kebahagiaan bagi kami semuanya, dan bagi para peserta khususnya para mahasiswa
dan sivitas akademika dan juga para orang tua tercinta, sanak-saudara dan para sahabat yang hadir.

Ya allah ya rabbana ya karim.

Kiranya momentum acara Wisuda ini Engkau jadikan sebagai salah satu pintu dan jalan bagi turunnya
rahmat dan karunia-Mu kepada kami semua sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab dan amanah
dari-mu, untuk memakmurkan bumi ini dengan cahaya ilmu, kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan.
Semoga para lulusan dikaruniai jalan kebaikan, jenjang karir yang mulia dan keberkahan-Mu yang
seluas-luasnya, yang dipenuhi tanggungjawab serta semangat yang tinggi, dan menghasilkan para
generasi muda tangguh yang diharapkan akan menjadi pilar dan benih ilmuwan tangguh bagi kemajuan
bangsa kedepan.

Ya allah tuhan yang maha mulia

Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja
dan kemudahan dalam segala urusan kami agar para lulusan AAK Pekalongan ini dapat terus menjadi
generasi yang tangguh, ilmuwan dan pemimpin bangsa, sehingga nantinya mampu membangun bangsa
dan negara yang maju dan berperadaban tinggi sehingga bangkit menjadi salah satu bangsa besar dan
dimuliakan di muka bumi.

Ya allah Sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya’, bersihkan perkataan
kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami, segala niat yang tidak terpuji. Hindarkan kami dari fitnah
dunia dan jauhkan kami dari segala perilaku yang buruk. Sesungguhnyalah engkau maha mengetahui apa
yang tersembunyi dalam dada kami

Ya allah ya tuhan yang maha agung Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, janganlah
engkau cerai beraikan kami, hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi
terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian dan ketentaraman lahir dan bathin.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-yang yang engkau ridhoi bukan jalan orang-orang yang
sesat dan orang-orang yang engkau murkai.

Ya allah Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan, ajarkan kepada kami apa yang belum
kami ketahui dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki serta penuhilah segala kebutuhan
kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri
nikmatmu dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu
Ya Rabbana, Kami semua berkumpul saat ini untuk bermunajat kepada-Mu berikanlah limpahan keberkahanmu
dalam penyelenggaraan acara wisuda kami ini. Semoga para lulusan wisudawan dan wisudawati kami ini menjadi
generasi muda yang berkualitas dan handal; untuk terus maju dan berkembang sebagai generasi cerdas dan
berkualitas, agar menjadi salah satu pilar untuk kemajuan bangsa kami kedepan. Kami memohon belas kasih-Mu
agar Engkau mengabulkan permintaan kami.
Ya allah tuhan yang maha pengampun.
Engkau maha mengetahui, terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan
kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan, kabulkanlah doa dan
permohonan kami.

َ ‫ن أَ ْم ِرن‬
.‫َارشَدا‬ ِْ ‫ئ لَنَا ِم‬ َِ ‫ن لَّدُ ْن‬
ِْ ّ‫ك َر ْح َمةِ َّو َه ِي‬ ِِ ‫ِإ ِْذ أَ َوى ْال ِفتْيَ ِةُ إِلَى ْال َك ْه‬
ِْ ‫ف فَقَالُ ْوا َربَّنَآأتِنَا ِم‬
Ya Allah ya Rabby! Di hadapan-Mu kami tiada daya dan upaya karena Engkaulah yang “maha besar,
maha kuasa, maha kuat, maha perkasa, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha
penolong, maha pelindung, maha agung, maha mengetahui, maha adil dan bijaksana”. Engkaulah Rabb
kami yang kami sembah dan kami sujud hanya kepada Engkau ya Allah!

.‫ص ِغيْرا‬ َ ‫ار َح ْم ُه َما َك َم‬


َ ‫اربَِّ َيا ِنى‬ َِّ َ‫اَللّ ُه َِّم ا ْغ ِف ْر ِلى َو ِل َو ِلد‬
ْ ‫ي َو‬

ya Allah ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah dagingnya melekat pada tubuh kami. ampuni
jikalau selama ini kami pernah mendzoliminya, jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi
ya Allah. Rabbb ampuni kedua orangtua kami, bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. jadikan akhir
hayatnya khusnul khotimah. kami mohon kepadamu ya Allah lindungi kami dari mati suul khotimah.
Cahayai kuburnya, kami benar-benar memohon padamu, lindungi dari siksa kubur ya Allah. jadikan doa
kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya.

” Ya Allah, wujudkanlah hati-hati ini senantiasa berhimpun dalam kecintaan kepada-Mu. Berjumpa
dalam mentaati-Mu, dan bersatu dalam dakwah kepada-Mu, serta terjalin dalam membela syariat-Mu.
Maka teguhkanlah, Ya Allah, ikatannya; kekalkanlah kasih sayangnya;
Tunjukilah jalan-jalannya; penuhilah hati itu dengan cahaya-Mu yang tidak pernah sirna; lapangkanlah
dadanya dengan limpahan iman kepada-Mu dan, Indahnya kepasrahan kepada- Mu; hidupkanlah ia
dengan bermakrifah kepada-Mu; dan matikanlah ia diatas kesyahidan di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau
adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik penolong

Ya ilahi, mudahkanlah kami dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan serta bimbinglah kami, agar
kami dapat melanjutkan amanah amanah yang berada di pundak kami, dengan penuh keikhlasan dan
tanggung jawab.

Ya illahi, Jadikanlah ikatan di antara kami ini sebagai ikatan yang dirahmati, dan perpisahan kami ini
sebagai suatu perpisahan yang Engkau berkati. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami ini dan
mereka yang bersama kami, kebinasaan, dan menyingkirkan kami dari memperoleh rahmat.

ِِ ‫سـ ِيّأتِنَا َوتَ َوفَّنَا َم َِع اْألَب َْر‬


.‫ار‬ َ ‫َربَّنَافَ ْغ ِف ِْر لَنَا ِذُ نُ ِْو بَنَا َو َك ِفّ ِْر‬
َ ‫عنَّا‬
ُِ ‫ت ْال َو َّه‬
.‫اب‬ َِ ‫ك أَ ْن‬ َِ ‫ن لَّدُ ْن‬
َِ َّ‫ك َر ْح َمةِ ِإن‬ ِْ ‫َاو هَبِْ لَنَا ِم‬ َ ‫غِ ق ُل ُ ْوِ بَنَابَعْ دَِ إِذِْ هَ دَِ يْ ت َـن‬ ْ ‫َر بَّنَـالَِ ت ُ ِز‬
َِ َ‫عذ‬
َِ َّ‫اب الن‬
.‫ار‬ َ ‫سنَة َوقِنَا‬ َ ‫لخ َر ِة َح‬ ِ ْ‫سنَةِ َوفِى ا‬ َ ‫َربَّنَآاتِنَافِى الدُّ ْن َيا َح‬
.َِ‫ب ْالعلَ ِميْن‬ ِِّ ‫ِلِ َر‬ ِّ ِ ُ‫َو ْال َح ْم ِد‬

Anda mungkin juga menyukai