Anda di halaman 1dari 4

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat-Mu sehingga pada hari
ini, (hari, tanggal, bulan dan tahun). kami berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara Perpisahan
murid-murid kami, Oleh karenanya Ya Allah anugerahilah acara ini.

Ya Allah, Yang Maha Kuasa


Kami menyadari sepenuhnya bahwa Engkaulah Tuhan Yang Maha Kuasa dari segala sesuatunya,
Engkau yang memegang segala rahasia Hamba-Mu, Engkaulah ya Allah yang mempergilirkan siang
dan malam, bulan ke bulan serta tahun ke tahun, sehingga perpisahan anak-anak kami tak
terelakkan dan terlaksana pada saat ini atas izin-Mu ya Allah, oleh karenanya ya Allah limpahkanlah
kepada kami semua, berupa kekuatan, kesehatan, kemampuan dan maunah pertolongan-Mu guna
membangun generasi yang cerdas di masa-masa yang akan datang.

Ya Allah Yang Maha Pemberi


Kami memahami bahwa siswa kami yang baru selesai menammatkan pendidikannya di tempat ini
adalah hamba-Mu yang dhaif yang senantiasa membutuhkan bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah,
olehnya itu bimbing dan berilah petunjuk-Mu untuk melanjutkan pendidikakannya pada jenjang
yang lebih tinggi, karena Engkaulah zat yang maha pemurah dan Maha pemberi.

Ya Allah Yang Maha Memberi Petunjuk,


Kini Negara kami telah berada pada pertengahan tahun ......., dan tidak lama lagi negara kami
melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berikanlah petunjuk dan
bimbingan-Mu untuk dapat memilih pemimpin yang amanah, fathanah, shiddiq dan tablig,
pemimpin yang yang dapat mengayomi masyarakat, pemimpin yang dapat memperkokoh dan
mempersatukan bangsa dan negara yang kami cintai. Kami mohon kepada-Mu ya Allah kiranya
segala cobaan berupa bencana yang menimpa saudara-saudara kami dan bangsa kami baik berupa
banjir, gempa bumi, tanah lonsor, penyakit dan musibah lainnya Engkau akhiri dengan maunah
pertolongan-Mu. Tunjukkanlah kepada kami, khususnya kepada para pemimpin-pemimpin kami dan
seluruh komponen masyarakat jalan yang lurus dan benar yang Engkau ridhai menuju kepada
kesejahteraan yang lebih baik.
Ya Allah Yang Maha Pengampun,
Kami menyadari bahwa segala karunia tanpa berkah-Mu akan hambar tak bermakna, segala abdi
tanpa restu-Mu akan sirnah ditelan pamrih, segala dosa tan ampunan-Mu hidup ini tak bermakna,
segala upaya tanpa sentuhan kasih sayang-Mu akan sia-sia tak berarti. Untuk itu ya Allah satu
padukan hati pemimpin kami dengan rakyatnya, guru dengan sesamanya guru, guru dengan
siswanya, orang tua dengan putra putrinya, suami dengan istrinya sehingga terjalin keluarga yang
harmonis, guna bersama-sama membangun negara kami khususnya daerah kami
.....................................yang kami cintai menuju daerah yang ”Baldatun Thoiyyibatun Warabbun
Ghafur”. Amin ya Rabbal Alamin.
#a abbi, $ngkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi
kepadaMu. Kami sadar ya Allah, tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. $ngkau tunjuk kami
menjadi se!rang Ibu, se!rang Ayah, se!rang guru, se!rang anak, adalah semata-mata untuk kebaikan
kami. I+inkan kami mem!h!nkan kekuatan untuk menjalani peran-peran itu. )adikanlah kami
!rangtua dan guru yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami. )adikan setiap anak kami
menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadaMu. )adikan usaha-usaha yang kami
lakukan untuk mereka menjadi bentangan sajadah kami di jalanMu. urahkanlah di hati kami
asmaMu #a ahman #a ahiim, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih dan sayang
selalu.Illahi abbi, jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak didik kami. Meski sebenarnya
kami tidaklah tahu seberapa jauh mereka akan melangkah, tapi ya Allah, sungguh kami hanya
berharap %intaMu. Mudahkanlah langkah mereka, luruskanlah jalan mereka dan lapangkanlah
kehidupan ini bagimereka nantinya. Karuniailah kami kemampuan untuk menjadikan mereka
menjadi anak-anak yang sh!leh dan sh!lehah.#a Allah, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul
dalam ruangan ini, satu sama lain. )adikan a%ara perpisahan ini sebagai awal baru bagi persaudaraan
kami di hari-hari mendatang.#aa AllahSekiranya perpisahan ini merupakan beban, )angan Kau
berikan beban ituSekiranya perpisahan ini merupakan keharusan, kuatkanlah ketabahan. )adikanlah
perpisahan ini pembelajaran kedewasaan, dan janganlah Kau jadikan sebuah pembebasan.
Yaa Ilahi….
Perpisahan yang kami alami merupakan tahap awal kehidupan, maka berikanlah kesuksesan
dilangkah berikutnya. 'erikanlah %inta dan rahmanmu, berikanlah kasih dan sayangmu
Doa ini dipanjatkan sesuai dengan agama Islam, bagi yang beragama lain dipersilahkan sesuai
dengan agama masing – masing. Diawali dan diakhiri dengan lafadz dalam bahasa Arab. Teks berikut
hanya dalam bahasa Indonesia, dan bisa dikembangkan masing-masing.

Allahuma ya.. dzal jalaali wal ikraam

Segala puji syukur kami persembahkan ke hadirat-MU ya Allah, atas limpahan rahmat dan
perlindungan kepada kami, kami memohon kepada-MU, semoga Diperkukuhkan dalam ikatan,
dipereratkan dalam tali persaudaraan, dan diperkuatkan dalam keazaman, hasrat dan cita cita kami
agar senantiasa mendapat keridhoan-MU.

Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pelepasan dan penyerahan kembali siswa-siswa
kami pada orang tua mereka, Berkahilah seluruh panitia, peserta serta para undangan yang hadir
pada saat ini. Ampunkan kami jika ditengah kegiatan ini ada kelalaian, kealpaan dan kekhilafan baik
yang tidak disengaja ataupun yang terjadi diluar kemampuan kami untuk mencegahnya. Mudahkan
segala urusan kami, ya Rabb, bimbinglah kami agar senantiasa berjalan di atas jalan-Mu yang lurus.

Ya Allah, Ya Rabb…

Kami memohon kasih sayang-MU, agar jiwa dan kehidupan kami, senantiasa dalam ketenangan dan
kebahagiaan dalam menjalankan kewajiban kewajiban kami, sampai pada akhirnya kami dapat
menyelesaikan segala amanah yang dibebankan di pundak kami.

Ya Allah, Engkaulah sumber segala ilmu, telah banyak ilmu yang kami dapatkan dari sekolah ini,
banyak pula pengalaman yang kami simpan, dan kenangan indah yang kami rasakan. Untuk itu Ya
Allah, berkahilah sekolah kami ini, Segenap guru dan karyawan, siswa-siswi serta alumni, yang
masih Kau beri waktu di dunia ini ataupun yang telah mendahului kami, dan tak lupa seluruh orang
tua yang telah berjuang sekuat tenaga dan upaya menunaikan kewajibannya, berjibaku
mengantarkan anak-anak ini dengan satu asa yang mulia.

” Ya Allah, wujudkanlah hati-hati ini senantiasa berhimpun dalam kecintaan kepada-Mu. Berjumpa
dalam mentaati-Mu, dan bersatu dalam dakwah kepada-Mu, serta terjalin dalam membela syariat-
Mu.

Ya , Allah hidupkan kami dalam iman dan matikanlah kami dalam iman. Bimbinglah kami agar
senantiasa dalam jalan-Mu, penuhilah hati ini dengan cahaya-Mu yang tidak pernah sirna;
lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman kepada-Mu dan, Indahnya kepasrahan kepada- Mu;
hidupkanlah kami dengan bermakrifah kepada-Mu; dan matikanlah kami diatas kesyahidan di jalan-
Mu. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik penolong

Ya ilahi,
mudahkanlah kami dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.Bimbinglah kami, agar kami
dapat melanjutkan amanah amanah yang berada di pundak kami, dengan penuh keikhlasan dan
tanggung jawab.

Ya illahi, Jadikanlah ikatan di antara kami ini sbagai ikatan yang dirahmati, dan perpisahan kami ini
sebagai suatu perpisahan yang Engkau berkahi.

Ya Allah, panjangkanlah umur anak didik kami yang hadir pada hari ini dalam kesehatan dan
keberkahan-Mu. Sehingga mereka bisa menggapai, cita – citanya serta menjadi anak yang berguna
bagi agama, nusa dan bang…
Doa Perpisahan Kelas VI

Tahun Pelajaran 2017/2018

Assalamu’alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin, hamdasyakiriin, hamdanna ‘imin, hamdayuaafi ni’amahu wayukaafi


maziidah, ya robbana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal kariim, wa’adzimika
sultonik.

Ya Allah ya Rahmanu ya Rahiim,

Duhai Rob dzat yang Maha Kasih tiada pernah pilih kasih, dzat yang Maha Penyayang untuk hamba-
Mu yang Engkau sayang. Pada hari ini Senin 14 Mei 2018 kami keluarga besar SD Negeri 1 Kertosari ,
berkumpul bersama dalam acara Pelepasan Siswa kelas VI Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan tulus
kami bersimpuh memohon kepada-Mu..

Ya Allah Ya Qowiyyu ya Kariim


....
Anugrahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa ada pada jalan ridhoMu, kami
sadar bahwa tanpa kekuatanMu kami takan sanggup untuk dapat menggapai ilmu yang telah Engkau
ajarkan melalui para Nabi_Mu dan orang-orang yang soleh, ya Allah berikanlah kekuatan kepada
kami untuk tetap dapat meraih ilmu tanpa henti, sebagai bekal hidup dan kehidupan kami dalam
rangka menuju kehidupan yang mulia secara hakiki.

Ya Allah ya ‘Azizu, ya Ghoffaru, ya Mujiibuddu’a..

Ya Allah yang Maha Bijaksana, Maha Pengampun dan Maha


penerima Doa hamba_Mu…

Anugrahkan kepada kami keberkahan hidup,. Berikanlah kami kesejahteraan dan kebahagiaan
fiddunia wal akhirat, jadikanlah kami orang-orang cerdas dan pintar, ampunilah dosa dan kesalahan
pemimpin kami, guru-guru kami, bapak ibu kami dan kesalahan kami. Bimbinglah kami dengan
petunjukmu dan luruskan kami ke jalan yang benar.

Ya
Allah perkenankanlah doa dan permohonan kami…

Robana Atina Fidunya hasanah, wafil akhiroti hasanah waqina


‘adzabanar, washolallhu ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi woshohbihi ajma’in,
walhamdulillahirobbil’alamin.
Wassalamu’alaikum wr.wb
..

Anda mungkin juga menyukai