Anda di halaman 1dari 2

KAMI BAWA PERSEMBAHAN

Do=A, 4/4

 

Cipt. : Onggo Lukito

MM=85

 

ST

5

.

5

1>

5

|

6

5

4

4

.

|

4

.

4

7

6

|

5

.

.

0

|

5

.

5

1>

5

|

6

7

1>

1>

.

|

Ka mi ba wa persembahan

 

ro ti dan anggur

 

dan s’ga la yang ka mi punya

ST

2>

.

2>

1>

6

5

.

.

0

5

.

5

1>

5

6

5

4

 

4

.

4

.

4

7

6

5

.

.

0

AB

0

0

0

0

0

0

0

0

3

.

3

5

3

4

3

2

2

.

2

.

2

5

4

3

.

.

0

ke al tar su

ci.

 

Pandang lah ka mi, ya Tuhan dengan ka sih Mu.

 

ST

5

.

5

1>

3>

2>

1>

6

6

.

6

.

7

1>

2>

1>

.

AB

3

.

3

5

5

4

3

4

4

.

4

.

4

5

4

3

.

La yakkanlah ka mi se mua menyambut Engkau.

S

0

1>

2>

3>

4>

.

6

6

6

1>

4>

 

3>

.

5

5

5

1>

3>

2>

.

5

5

5

1>

2>

3>

.

0

1>

2>

3>

A

0

3

4

5

6

.

4

4

4

6

6

5

.

3

3

3

5

5

4

.

2

2

2

5

5

5

.

0

3

4

5

T

0

1>

1>

1>

1>

.

1>

1>

1>

1>

1>

1>

.

1>

1>

1>

3>

1>

2>

.

1>

1>

1>

1>

7

1>

.

0

1>

1>

1>

B

0

1

2

3

4

.

4

2

2

5

5

1

.

1

3

3

1

1

4

.

4

5

4

3

2

1

.

0

1

2

3

 

Teri ma lah, Ba pa, per sembahan i ni yang ka mi ba wa ke hadiratMu. Te ri ma

 

S

4>

.

6

6

6

1>

4>

3>

3>

2>

1>

 

2>

3>

4>

3>

2>

1>

 

1>

2>

1>

.

.

0

A

6

.

4

4

4

6

6

5

1>

7

6

4

5

6

5

6

6

5

5

5

.

.

0

T

1>

.

1>

1>

1>

1>

1>

1>

3>

4>

3>

2>

1>

1>

1>

4>

3>

2>93>

 

4>

3>

 

.

.

0

B

4

.

4

2

2

4

4

5

5

5/

6

6

6

2

3

4

6

 

5

5

1

.

.

0

lah pu la kar ya dan

bak ti ka mi yang di persembahkan pa da Mu.

 

S

5

.

5

1>

5

6

5

4

4

.

   

4

.

4

7

6

5

.

.

0

   

5

.

5

1>

5

6

7

1>

1>

.

 

Kauberi kan

pa da ka mi,

 

Yesus, Putra

Mu

yang seti a

sampai ma ti

A

3

.

.

.

 

2

.

.

.

 

2

.

4

.

3

.

3

4

 

3

.

5

.

6

.

.

.

T

5

.

.

.

6

.

.

.

7

.

2>

1>

5

.

1>

7

5

1>

 

2>

3>

4>

3>

2>

1>

B

1

.

.

.

1

.

.

.

1

.

.

.

1

.

1

2

3

.

.

.

4

.

.

.

Uu

Uu

 

www.lagumisa.web.id

S

2>

.

2>

1>

6

5

.

.

0

0

1>

3>

5>

 

5>

4>

3>

2>

 

0

5

2>

4>

4>

3>

2>

1>

 

di

ka yu sa

lib.

 

Aa

 

 

Aa

A

6

5

4/

2

5

.

.

0

3 2

3

5

.

1>

 

7

1>

.

7 6

   

5 4 5

7

2>

2>

1>

5

.

Uu

Aa

T

0

3>

2>

1>

1>

.

7

0

5

.

5

1>

5

6

 

5

4

4

.

4

.

7

6

5

.

.

.

B

4/

.

.

.

5

.

.

0

5

.

5

1>

5

6

5

4

4

.

4

.

7

6

5

.

.

.

 

Uu

Di a lah Sang Ro ti Hi dup

 

da

ri sur ga

 

S1

0

1>

3>

5>

 

5>

6>

5>

4>

 

3>

2>

1>

 

7

   

1>

.

S2

0

1>

3>

5>

5>

4>

3>

2>

3>

2>

1>

7

1>

.

A

1>

7

1>

.

5

6

5

6

.

.

4

.

5

4

3

.

Aa

 

TB

5

.

5

1>

3>

2>

1>

6

6

.

6

.

7

1>

 

2>

 

1>

.

si a pa yang memakannya

 

‘kan hi dup kekal.

 

S

0

1>

2>

3>

4>

.

6

6

6

1>

4>

3>

Teri ma lah, Ba pa, per sembahan

.

5

5

5

1>

3>

2>

5

5

5

1>

2>

3>

. i ni yang ka mi ba wa ke ha di ratMu.

.

0

1>

Teri ma

2>

3>

A

0

0

0

6

6

5

4

3

4

0

5

5

4

3

 

2

 

3

0 4

4

3

2

2

3

4

394 596

 

7\

1>

T

0

0

0

4>

4>

3>

2>

1>

2>

0

3>

3>

2>

1>

7

1>

0 2>

2>

1>

7

7

1>

2>

1>92> 3>94>

5>

.

0

1>

2>

3>

Teri malah, Ba pa,

7

4>

3>

2>

1>

6

5

5

 

persembahan i ni

1>

.

3

5

5

1>

 

3

yang kami bawa ke ha di ratMu.

2

3

4

6

5

5

6

7

1>

0

1>

2>

3>

Teri ma lah, Ba pa, per sembahan

 

i ni yang ka mi ba wa

. ke ha di ratMu.

 

Teri ma

S

4>

.

6

6

6

1>

4>

 

3>

3>

2>

1>

2>

3>

 

4>

 

3>

 

2>

1>

1>

2>

1>

.

.

0

   

lah pula kar ya dan

bakti ka mi yang di

per sembahkan pa da

Mu.

 

A

0

6

6

5

4

3

4

4

 

5

1>

7

6

4

5

 

6

5

6

6

5

5

5

.

.

0

T

0

4>

4>

3>

2>

1>

2>

2>

1>

1>

3>

3>

2>

1>

1>

1>

4>

3>

2>93>

4>

3>

.

.

0

Teri malah kar ya dan

bakti ka mi yang di

per sembahkan pa da

Mu.

 

B

4>

3>

2>

1>

7

6

5

4

 

3

3

5/

6

6

6

 

2

3

4

6

5

5

1

.

.

0

lah pula kar ya dan bakti ka mi yang di per sembahkan

www.lagumisa.web.id

pa da Mu.