Anda di halaman 1dari 1

SJK(T) LADANG CHANGKAT SALAK, 31050 SALAK (U)

BORANG PENILAIAN PROGRAM / CERAMAH/ PAMERAN

1. Aktiviti :________________________________________________________

2. Tarikh :________________________________________________________

3. Tempat :________________________________________________________

4. Masa :________________________________________________________

BAHAGIAN A

Skala:

1= Kurang Memuaskan 2=Sederhana 3=Memuaskan 4=Baik 5=Amat baik

Sila tandakan penilaian anda berdasarkan skala di atas:

1. Kesesuaian lokasi pelaksanaan aktiviti 1 2 3 4 5

2. Kesesuaian masa dan jangkamasa pelaksanaan aktiviti 1 2 3 4 5

3. Keberkesanan penyampaian maklumat melalui aktiviti ini 1 2 3 4 5

4. Pemahaman anda terhadap aktiviti yang dilaksanakan 1 2 3 4 5

5. Faedah aktiviti ini terhadap anda/ keluarga/ organisasi 1 2 3 4 5

BAHAGIAN B

Komen / Cadangan

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- Terima Kasih -