Anda di halaman 1dari 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

SOAL SELIDIK ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PENILAIAN KENDIRI

TARIKH KEMASKINI : 21-6-2018 : 14:06:127

BAHAGIAN A : PROFIL RESPONDEN

1. No. Kad Pengenalan

2. Nama

: 910422095023 : MOHAMAD UBAIDILLAH BIN MOHAMAD KHAIRI

BAHAGIAN B :

Bahagian ini mengandungi cadangan kursus yang mungkin anda perlukan untuk meningkatkan profesionalisme anda sebagai guru. Sila gunakan skala di bawah untuk menyatakan keperluan anda kepada kursus yang dinyatakan :

5

: Sangat Perlu (SP)

4

: Perlu (P)

3

: Kurang Perlu (KP)

2

: Tidak Perlu (TP)

1

: Sangat Tidak Perlu (STP)

A. PENGETAHUAN PROFESIONALISME

Ilmu Pengetahuan & Pendidikan dan Mata Pelajaran atau Bidang Pengkhususan

SP

P

KP

TP

STP

1 Program perkongsian ilmu dalam bidang pengkhususan

 

/

2 Kursus peningkatan dan aplikasi ilmu

/

3 Kursus Pembelajaran Berasaskan Projek ( Project based learning )

/

Kandungan dan Kaedah Pedagogi Mata Pelajaran

SP

P

KP

TP

STP

4 Kursus Aplikasi pedagogi terkini mengikut kecerdasan murid

/

5 Perkongsian ilmu amalan terbaik pedagogi (the best practices) pendidikan peringkat antarabangsa

 

/

6 Aplikasi ICT dalam PLP

 

/

Pengurusan Kurikulum

SP

P

KP

TP

STP

7 Penilaian dan Pentaksiran : Pembinaan item dan anlisis item

 

/

8 Pengurusan Panatia : Pelan Strategik ; head count

/

Kreativiti dan Inovasi Pedagogi

SP

P

KP

TP

STP

9 Kursus pedagogi berkesan bagi guru

 

/

10 Kursus strategi pemulihan dan masalah pembelajaran

 

/

Kejurulatihan (Training of Trainers)

SP

P

KP

TP

STP

11 Kursus Mentoring dan Coaching

/

12 Kursus Team Builing

/

Kejurulatihan dan Pentauliahan Kokurikulum

SP

P

KP

TP

STP

13

Kursus Kemahiran Asas

         

- Unit Beruniform

- Kelab dan Persatuan

/

- Sukan Permainan

14

Kursus Kejurulatihan

         

- Unit Beruniform

- Kelab dan Persatuan

/

- Sukan Permainan

15

Kursus Kepengelolaan dan Pentadbiran

         

- Unit Beruniform

- Kelab dan Persatuan

/

- Sukan Permainan

16

Kursus Kepegawaian dan Pengadilan

         

- Unit Beruniform

- Kelab dan Persatuan

/

- Sukan Permainan

Penulisan Ilmiah

SP

P

KP

TP

STP

17

Kursus Kaedah Penulisan Ilmiah : artikel, jurnal, modul P&P

/

Kajian dan Penyelidikan Akademik

SP

P

KP

TP

STP

18 Kursus Analisa data

 

/

19 Kursus Jenis-jenis Kajian

 

/

20 Kursus Kajian Tindakan

 

/

21 Kursus Reka Bentuk Kajian

 

/

Kepimpinan

SP

P

KP

TP

STP

22 Kursus Kepimpinan Berkesan

 

/

23 Kepimpinan Pengajaran (Instructional leadership)

 

/

24 Kepimpinan Islam

/

25 Kepimpinan Futuristik

 

/

Pengurusan Kewangan

SP

P

KP

TP

STP

26

Kursus asas kewangan

/

Pengurusan Strategik

SP

P

KP

TP

STP

27 Kursus Pengurusan strategik

 

/

28 Kursus Pengurusan Perubahan

 

/

Nilai dan Etika

SP

P

KP

TP

STP

29 Kursus membangun sahsiah cemerlang

 

/

30 Kursus pengurusan tingkah laku dalam kurikulum

 

/

31 Kursus pengurusan tekanan atau pengurusan krisis

 

/

32 Kursus peningkatan integriti dan budaya kerja cemerlang

 

/

33 Kursus pembelajaran organisasi (learning organization)

 

/

34 Kursus protokol dan etiket

 

/

Komunikasi Berkesan

SP

P

KP

TP

STP

35 Kursus komunikasi berkesan

 

/

36 Kursus pengucapan awam

 

/

37 Kursus kemahiran perundingan

 

/

B. KEMAHIRAN PROFESIONALISME

C. NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME

BAHAGIAN D :

Sila nyatakan kursus-kursus lain yang anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam Senarai LDP yang dicadangkan.

1

2

anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam Senarai LDP yang dicadangkan. 1 2 Sila Cetak Soal
anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam Senarai LDP yang dicadangkan. 1 2 Sila Cetak Soal

Sila Cetak Soal Selidik Ini untuk Rujukan

anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam Senarai LDP yang dicadangkan. 1 2 Sila Cetak Soal