Anda di halaman 1dari 3

TUGAS BASA JAWA

LAPORAN PAWARTA

Disusun :
Budi Jaya S. (8D/07)
Josephine Aretha (8D/18)
Maria Avina (8D/25)
Nicholas Kurniawan w. (8D/28)
Ewonan warga ing Klaten, Jawa Tengah , dinten Jemuwah (22/1) siyang, antri tumbas
paket sembako, salebeting pasar murah lan usada lelahanan, ingkang dipun adani dening
anggota DPR RI ,Endang Srikarti Handayani, ing Lapangan Socokangsi, Jatinom, Klaten.

Wiwit enjing ewonan warga Socokangsi lan sakiwa tengenipun antri tumbas paket
sembako mirah, isi 2 kilo lisah goreng lan 2 kilo gendhis pasir, pengaos Rp 50.000,00. Warga
ingkang badhe mendhet paket sembako kedah bekta fotocopy KTP lan mbayar Rp 25.000,00.
Pasar murah lan usada lelahanan samangke, dipun gelar tembayatan kaliyan perusahaan
ingkang makarya salebeting bidang pertanian lan kasarasan dene ancasipun kangge ngenteng-
entengi sesanggan warga salebeting nyekapi kabetahan padintenan sarta ladosan kasarasan.

Pasar murah lan kridha usada lelahanan kasebat pikantuk tanggapan gumathok saking
masyarakat awit saged biyantu warga salebeting nyekapi kabetahan padintenan. ( Haryadi )

Unsur-Unsur luar :

Pawartane : Hayadi

Narasumber : Endang Srikarti Handayani

Papan Disiarake : Jogja TV

Dinten penyiarane : Jumat,22 Januari 2016

Unsur-Unsur dhalem :

Sapa : Warga Klaten

Punapa kedadeane : Ewonan warga ing Klaten, Jawa Tengah , antri

Apa sing Dilakukake : Antri tumbas paket sembako

Papan kedadean : Lapangan Socokangsi, Jatinom, Klaten

Dinten kedadean : Jemuwah,22 Januari 2016

Kepriye kedadeane : Wiwit enjing ewonan warga Socokangsi lan sakiwa tengenipun
antri tumbas paket sembako mirah