Anda di halaman 1dari 2

Tahun C

Ulangan:

do = es, 4/4

Minggu Biasa XXVII

3

2

|

1

1

.

1

2

3

2

3

|

2

1

.

.

Sing-

kir -

kanlah peng-ha-lang

Sab

-

da-Mu,

2

3

|

4

4

.

5

4

3

2

1

|

2

.

.

ca-ir

-

kanlah ha-

 

ti- ku yang

be -

ku,

1

3

|

5

5

.

6

5

4

3

2

|

3

.

.

}

dan

bim-

bing- lah ka-

 

mi di

ja- lan-

Mu.

 
 

1

2

3

5

5

2

2

1. Ma- ri- lah kita bernyanyi-nyanyi ba-gi

Tu-han

_

2

2

3

4

3

2

3

3

|

ber-

so-rak-

sorai bagi Gunung Batu kesela- matan ki- ta.

3

2

1

2

3

2

2

Bi- ar- lah kita menghadap wajah-Nya dengan la-gu syukur,

_

2

2

1

2

3

3

{

ber- so-rak-

sorailah bagi-Nya dengan nyanyian maz-

mur.

1 2

3

5

5

2. Ma- suklah, mari kita sujud me-nyem-

2

bah,

2

3

4

3

2

3

3

|

ber- lu- tut di hadapan Tuhan yang menja- di- kan

ki- ta.

_

3

2

1

1

1

2

3

2

2

Se-

bab

Di- a- lah

Al- lah ki- ta;

2

1

2

3

{

ki- ta i-ni umat gembalaan-Nya serta kawanan domba-Nya.

3.

1 2

3

5

5

2

Pa-

da hari ini, kalau kamu mendengar su- a- ra- Nya,

2 3

4

4

3

2

ja- ngan- lah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Masa di pa-dang

3

3

|

gu-run,

3 3

2

1

ke- ti- ka nenek moyangmu mencobai dan meng-

2 1

2

3

{

2

u-

3

ji

2

2

A- ku,

pa-

da-hal mereka melihat perbuatan- Ku.

Masa Biasa

Alleluya 960

Tahun C

do = f, 4/4 _

 

==

_

6<

1

2

|

3

3

.

2

35

|

56 5

5

. 3

21

|

21

1

.

}

Al- le

-

lu- ya,

al- le

-

lu

-

ya,

al- le

-

lu- ya.

 

Ayat:

 

3

1

2

3

|

Firman Tuhan tetap untuk selama- la- ma-

nya;

1

inilah firman yang disampaikan Injil ke-

6<

1

2

1

pa-da ka -

1

{

mu.

Masa Biasa