Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran

Pendidikan jasmani dan kesihatan

Kelas Mawar 1
Saiz kelas 7 orang
Tarikh 02/10/2019
Hari Rabu
Masa 07.30 – 08.30
Tajuk Kemahiran Pergerakan
S.Kandungan 1.3 Melakukan Kemahiran Manipulasi Alatan Dengan
lakuan Yang Betul
S.Pembelajaran 1.3.1 Melakukan aktiviti :
iii. Menggolek
iv. Menendang
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat
Pembelajaran melakukan aktiviti menggolek dan menendang
Aktiviti Pengajaran & 1. Murid mengenal tajuk
Pembelajaran (pdp) 2. Murid melakukan pemanasan badan (warm up)
3. Murid melakukan aktiviti menggolek
4. Murid melakukan aktiviti menendang
5. Murid dibantu oleh guru
6. Murid melakukan penyejukan badan (cooling down)
Nilai Murni Kerjasama
Refleksi
Mata Pelajaran
Pendidikan jasmani dan kesihatan

Kelas Mawar 2
Saiz kelas 7 orang
Tarikh 02/10/2019
Hari Rabu
Masa 07.30 – 08.30
Tajuk Olahraga asas: larian
S.Kandungan 2.5 Berkebolehan mengaplikasikan konsep dan
prinsip pergerakan dalam kemahiran asas berlari.
S.Pembelajaran 2.5.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari
2.5.2 Mengenal pasti kordinasi tangan dan kaki semasa berlari
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat
Pembelajaran mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari dan
kordinasi tangan dan kaki semasa berlari
Aktiviti Pengajaran & 1. Murid melakukan pemanasan badan (warm up)
Pembelajaran (pdp) 2. Murid mengenal tajuk
3. Murid mengenal pasti postur badan yang betul semasa
berlari
4. mengenal pasti kordinasi tangan dan kaki semasa berlari
5. Murid dibantu oleh guru
6. Murid melakukan penyejukan badan (cooling down)

Nilai Murni Hormat – menghormati (sivik)


Refleksi
Mata Pelajaran
Matematik

Kelas Mawar 2
Saiz kelas 7 orang
Tarikh 02/10/2019
Hari Rabu
Masa 9.00 – 9.30
Operasi darab
Tajuk
S.Kandungan 4.3 Melengkapkan ayat matematik darab.
S.Pembelajaran 4.3.1 Membina sifir satu berpandukan: objek / gambar / garis
nombor
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
Pembelajaran Membina sifir satu berpandukan: objek / gambar / garis nombor
Aktiviti Pengajaran &
Pembelajaran (pdp)
1. Murid mengenal tajuk
2. Murid membina sifir
3. Murid Membina sifir satu berpandukan: objek / gambar
/ garis nombor
4. Murid dibantu oleh guru

I Think Peta bulatan Pak 21: Komunikasi


Nilai Murni Hormat - menghormati
Refleksi
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral

Kelas Mawar 2
Saiz kelas 7 orang
Tarikh 02/10/2019
Hari Rabu
Masa 11.00 – 11.30
Tanggungjawab
Tajuk
S.Kandungan 4.1 Menghargai keluarga
S.Pembelajaran 4.1.3 Mengamalkan sikap menghargai dalam keluarga
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat
Pembelajaran Mengamalkan sikap menghargai dalam keluarga
Aktiviti Pengajaran &
Pembelajaran (pdp)
1. Murid mengenal tajuk
2. Murid mengamalkan sikap menghargai dalam keluarga
3. Murid dibantu oleh guru

KBAT menilai
I Think Peta bulatan
Nilai Murni Hormat - menghormati
Refleksi