Anda di halaman 1dari 1

MASAKAN DI HUTAN

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN


NAMA KUMPULAN/PASUKAN:

KEJORA

KRITERIA MARKAH PENUH MARKAH PENGADIL

Kemasakan 20

Kesedapan 20

Aroma/ Bau 15

Hiasan 15

Semangat Kerjasama 15

Kebersihan 15

JUMLAH MARKAH 100

Tandatangan Pegawai Pemarkahan

…………………………………….
( )

Tandatangan Pegawai Pertandingan

……………………………………..
( )