Anda di halaman 1dari 6

Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan

Tahun 5 UTM
Tarikh/hari 24 Jun 2019/ Isnin
Masa 12.40 tengahari – 1.10 petang
Bil. Murid 36
Tema Modul 2: Kesihatan, Mental, Emosi dan Sosial
Tajuk Pengurusan Mental dan Emosi
Kemahiran/Fokus Kesan stress dan konflik dalam kalangan rakan sebaya
Kemahiran/ Murid telah mengetahui maksud konflik dan stress serta
Pengetahuan situasinya di dalam keluarga
sedia ada
Standard 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara
Kandungan mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental
dalam kehidupan seharian
Standard 2.1. 5 Mengaplikasikan cara mengurus konflik dan stress
Pembelajaran dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sebaya.

Hasil Pada akhir pengajaran, murid dapat:


Pembelajaran 1. menyatakan peranan ahli keluarga, rakan sebaya dan
diri sendiri dalam mengatasi konflik dan stress melalui
aktiviti main peranan.

Pentaksiran TP 4 Menjelaskan melalui contoh kepentingan menangani


konflik dan stres yang berlaku dalam keluarga serta rakan
sebaya.
TP 5 Memilih cara mengurus konflik dan stres dalam
keluarga serta rakan sebaya.
Tabiat Berfikir 1. Berfikir secara fleksibel
2. Berfikir dan berkomunikasi dengan tepat
Elemen Merentas 1. Nilai murni diterapkan semasa aktiviti soal jawab
Kurikulum dengan menggunakan bahasa yang sopan santun dan
bertolak ansur
2. Bahasa iaitu penggunaan bahasa yang sesuai semasa
lakonan
Penerapan Nilai 1. Bekerjasama
2. Toleransi
Sumber PdP/ Bahan Bantu Mengajar:
Bahan Bantu Kertas lukisan
Mengajar (BBM) Sumber PdP:
Buku teks Pendidikan Kesihatan Tahun 5
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
(PdP)
-Perbualan antara ibu dan 1. Guru membahagikan murid kepada enam
Permulaan Bahan Bantu Mengajar
anak. kumpulan.
(5 minit) (BBM):
-Berlaku pertentangan dan 2. Guru menperdengarkan murid satu
percangahan idea antara ibu perbualan drama radio. -
dan anak 3. Guru menyoal murid apakah situasi yang Elemen Merentasi
-Ibu cuba membantu anak terdapat pada perbualan tersebut. Kurikulum (EMK):
menangani konflik. 4. Guru perlu memanggil nama wakil murid Nilai Murni
untuk menjawab soalan yang ditujukan  Minat dan ingin tahu
supaya keadaan lebih terkawal.  Bersifat Objektif
5. Guru menyatakan dengan jelas tajuk Teknologi Maklumat dan
pembelajaran Komunikasi (TMK)
-
Kemahiran Berfikir:
 Mengenalpasti
 Mencirikan

Fasa Permulaan
Perkembangan 1. Setiap kumpulan diberikan satu gambar
Langkah 1: Bahan Bantu Mengajar
situasi konflik dan stress (BBM):
1. Memberikan 2. Setiap kumpulan perlu mengenalpasti - Buku teks
pendedahan kepada konflik dan stress yang berlaku dan - Kad Gambar
murid situasi konflik membentangkan di hadapan kelas dalam
dan stress yang bentuk lakonan. Strategi PdP:
mungkin dialami oleh
 Pengajaran berpusatkan
rakan sebaya yang
murid
sama umur dengan
Elemen Merentasi
mereka atau ahli
Kurikulum:
keluarga.
Kemahiran Berfikir:
 Mengenalpasti
 Menjana pengetahuan

Fasa Pengetahuan

1. Berdasarkan situasi yang telah


Langkah 2: Bahan Bantu Mengajar
dilakonkan, murid akan mencabut tiga (BBM):
1. Murid dapat peranan sama ada ibu, bapa, adik -Papan putih
mengetahui cara beradik atau rakan sebaya. -Kotak peranan
mengatasi konflik dan 2. Murid diminta menyenaraikan langkah Strategi PdP:
stress dalam kalangan yang boleh dilakukan untuk mengatasi  Pembelajaran
rakan sebaya dan ahli situasi konflik dan stress tersebut berpusatkan murid
keluarga. berdasarkan peranan yang telah  Perbincangan
dicabut. Elemen Merentasi
3. Setelah selesai, perbincangan untuk Kurikulum (EMK):
jawapan murid dijalankan Nilai murni
 Tanggungjawab
 Bekerjasama
 Penggunaan masa yang
baik
Kemahiran Berfikir:
 Mengenalpasti
 Hubungkait
 Membuat gambaran
mental
Fasa perkembangan

Penutup 1. Guru membuat rumusan mengenai


1. Mengimbas kembali Strategi PdP:
(5 minit) pembelajaran pada hari tersebut
situasi dan cara
bersama-sama murid-murid. Perbincangan
mengatasi konflik dan
stress dalam kalangan Guru juga boleh memberi maklumat Elemen Merentasi
rakan sebaya dan ahli tambahan iaitu sekiranya konflik dan stress Kurikulum (EMK):
keluarga. ini tidak diselesaikan dengan cara yang betul Nilai
ia akan membawa kepada masalah dan  Hargai dan amalkan
tekanan yang lebih besar iaitu kemurungan hidup sihat.
Kemahiran Berfikir:
 Membuat kesimpulan
Fasa Penutup