Anda di halaman 1dari 1

TEKS PENGUCAPAN JANJI DAN PRAKARTA PELANTIKAN PENGURUS OSIS MASA BHAKTI

2018/2019

PENGUCAPAN JANJI

SEBELUM KALIAN SAYA LANTIK SEBAGAI PENGURUS OSIS SMK AL ISHLAH


PALANGKA RAYA MASA BHAKTI 2019/2020 PERKENANKAN SAYA MENGAJUKAN
BEBERAPA PERTANYAAN KEPADA CALON PENGURUS DAN HARUS DIJAWAB SEREMPAK

1. BERSEDIKAH KALIAN MENJADI PENGURUS OSIS SMK AL ISHLAH


PALANGKARAYA MASA BHAKTI 2018/2019? JIKA BERSEDIA MAKA JAWABLAH
“SIAP BERSEDIA”
2. SANGGUPKAH KALIAN MEMAJUKAN KEGIATAN SISWA DI SMK AL ISHLAH
PALANGKA RAYA?? JIKA BERSEDIA MAKA JAWABLAH
“SIAP SANGGUP”
3. BERSEDIAKAH KALIAN MENJADI TELADAN BAGI SISWA LAIN DI SMK AL ISHLAH
PALANGKA RAYA?? JIKA BERSEDIA MAKA JAWABLAH
“SIAP BERSEDIA"
4. BERSEDIKAH KALIAN MENJUNJUNG TINGGI NAMA BAIK DIRI KELUARGA DAN
SEKOLAH? JIKA BERSEDIA MAKA JAWABLAH
"SIAP BERSEDIA”

TERIMA KASIH

Sekarang pegang ujung Bendera Merah Putih dengan tangan kanan mu, lalu ikuti kata kata saya:
BISMILLAHHIROHMANNIROHIM
KAMI PENGURUS OSIS SMK AL ISHLAH PALANGKA RAYA MASA BHAKTI 2019/2020
DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH BERJANJI:

1. AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN KU TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA


2. MENTAATI TATA TERTIB SEKOLAH DAN MENJADI PELOPOR DALAM PENEGAKAN
TATA TERTIB SEKOLAH
3. MENJUJUNGN TINGGI NAMA SMK AL ISHLAH PALANGKA RAYA DENGAN
PRESTASI DAN AKHLAKUL KARIMAH
4. MELAKSANAKAN PEROGRAM KERJA PENGURUS SIS DENGAN DISIPLIN DANGAN
PENUH TANGGUNG JAWAB
5. MENJADI TELADAN BAGI SISWA/SISWI DALAM SIKAP PERKATAAN DAN
PERBUATAN
6. RELA MELUANGKAN WAKTU, PIKIRAN, DAN TENAGA UNTUK KEPENTINGAN OSIS
SMK AL ISHLAH PALANGKA RAYA

Sekarang lepaskan ujung Bendera Merah Putih dari tangan mu.