Anda di halaman 1dari 3

Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Semester 1

Satuan Pendidikan : SD/MI .......................


Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas : 1 (Satu)
Tanggal : .........................
Waktu : ..............menit

Nama Siswa : ................................ Nilai : .........................

Ieu bayu

3
4

5
2

Sebutkeun nomerna ku hidep.


sampean bayu nomer ….
rambut bayu nomor ….
curuk panangan bayu nomor ….
cepil bayu nomor ....
damis bayu nomor ....

tuliskeun ku hidep.

1. ieu ............kanggo ..............................


2. ieu ............kanggo................................

3. ieu .............kanggo ................................

4. ieu .............kanggo ................................

5. ieu ................kanggo .............................

salin ku aksara serat

1. buku .........................................

2. patlot .......................................

3. tas sakola ........................................

4. abdi meser pamupus ............................................................

5. abdi kelas hiji ...................................................


Kunci Jawaban

sampean bayu nomor 1 (hiji)

rambut bayu nomor 3 (tilu)

curuk panangan bayu nomor 2 (dua)

cepil bayu nomor 4 (opat)

damis bayu nomor 5 (lima)

1. ieu korsi.kanggo calik

2. ieu meja kanggo nyerat

3. ieu lomari kanggo angoan, buku

4. ieu risbang kanggo bobo, kulem

5. ieu gelas kanggo nginum, eueut

Kanggo aksara serat mah, Manga nilai ku ibu bapak guru nyalir