Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA


TAMAN KANAK – KANAK TUNAS BANGSA WJT
Kampung Baru Koto, Kec. Inuman

SURAT KUASA
Nomor : 04/TK.TB.WJT/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : HELNIE DEBBIE MAIT
Jabatan : Bendahara TK Tunas Bangsa WJT
No. KTP : .................................................................................
No. Telp : .................................................................................
Alamat (sesuai KTP/SIM) : .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama : AGUS KARTINA A.Md


Jabatan : Guru TK Tunas Bangsa WJT
No. KTP : .................................................................................
No. Telp : .................................................................................
Alamat (sesuai KTP/SIM) : .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Untuk mengambil alat tes psikologi seperti yang tercantum di bawah ini:
1. TKD Sub Tes 1 sebanyak 100 lembar (contoh, harus sesuai dengan daftar pembelian)
2. ………………………………………………….
3. ....................................................
4.dst

Depok, 22 Agustus 2019


Penerima kuasa, Pemberi kuasa,

AGUS KARTINA A.Md HELNIE DEBBIE MAIT