Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH

Mata Pelajaran Sejarah

Tahun 5 Vairam

Bilangan Murid 21 orang

Tarikh/ Hari 31 Julai 2018 / Selasa


Masa 8.40 pagi – 9.40 pagi

Tajuk Perjuangan Kemerdekaan Negara

Pengetahuan Sedia Murid telah mengetahui beberapa tokoh tempatan yang


Ada
terkenal.
Standard Kandungan:
Fokus
7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan menentang British

Standard Pembelajaran:
7.2.1 Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan yang menentang
penjajahan British.
7.2.2 Menyatakan peristiwa penentangan tokoh tempatan
terhadap British.

K7.2.4 Menyatakan iktibar yang diperoleh daripada perjuangan


tokoh terdahulu.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
Pembelajaran
i. Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan yang menentang
penjajahan British.
ii. Menyatakan peristiwa penentangan tokoh tempatan
terhadap British.
iii. Menyatakan tiga daripada 5 iktibar daripada perjuangan
tokoh tempatan terdahulu.
EMK KPS - Meneroka bukti
KBAT - Menilai
TMK - Belajar melalui TMK
Dimensi - Perkongsian Sejarah
Kewarganegaraan
Penerapan Nilai Patriotik, Bangga, Hormat-menghormati, Mengenang jasa,
Bekerjasama
Bahan Bantu Paparan Slaid, Kad Imbasan, Bendera British, Gambar Tokoh,
Mengajar
Penilaian Pengajaran TP1: Mengetahui perjuangan tokoh-tokoh tempatan menentang
dan Pembelajaran
DSKP penjajahan.
TP 2: Memahami perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan
nilai yang dipelajari.
TP 3: Menerangkan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan
nilai yang dipelajari.
TP 4: Menguasai pengetahuan dan kemhiran secara tersusun
berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.
TP 5: Membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nilai
yang dipelajari.
TP 6: Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang
dipelajari.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Fasa/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan CATATAN


Pembelajaran
BBM
Mengenali 1. Murid akan melihat
Persediaan - Bendera British
Penjajahan British bendera British yang
( 2 minit) dipaparkan di hadapan
kelas.
2. Murid-murid akan
menjawab soalan yang
dikemukakan oleh guru
secara lisan. -
Nilai
a. Apakah hubungan
negara kita dengan British - Menghargai
pada masa dulu? EMK

3. Murid mendengar - Patriotisme


penjelasan guru. - Cinta akan tanah
air

-
KBAT
- Menilai
BBM
Mengenalpasti dan 1. Murid-murid
- Gambar-gambar
menyenaraikan
dibahagikan kepada 4
Imaginasi tokoh-tokoh tokoh
tempatan yang kumpulan.
( minit)
menentang
2. Murid-murid melihat
penjajahan British.
pelbagai gambar-
gambar tokoh yang
ditampal di papan putih.
3. Murid -murid diminta
tampil ke hadapan kelas
untuk memilih gambar
tokoh tempatan yang
menentang penjajahan
British dan melekat
gambar tersebut di
ruang yang disediakan.
4. Murid-murid akan
diberikan sampul surat
yang mengandungi Nilai
nama-nama tokoh dan - Patriotik
tempat penjajahan
EMK
mereka - Kepimpinan
5. Murid-murid akan KBAT
memadankan nama-
- Menganalisis
nama tokoh dan tempat
di bawah gambar yang
dipaparkan pada
hadapan kelas.
6. Murid-murid akan
menonton tayangan
video yang berkaitan
perjuangan tokoh-tokoh
tempatan menentang
British.
7. Murid-murid akan
membetulkan nama-
nama tokoh jika
terdapat kesalahan
pada penyusunan.
8. Murid-murid dapat
membuat rumusan
tentang tokoh-tokoh
tempatan tersebut
dengan bimbingan guru

Perkembangan Menyatakan 1. Murid-murid berada


BBM
( minit) peristiwa dalam kumpulan yang
- Kad nama/tempat
penentangan tokoh sama.
- Sampul surat
tempatan terhadap 2. Murid-murid diedarkan
- Video
British. dengan skrip teks yang
mengandungi peristiwa
Nilai
penentangan tokoh.
- Bekerjasama
3. Murid-murid membuat
perbincangan dalam
kumpulan bagi EMK
menyesuaikan teks - Kemahiran berfikir
tersebut dengan gambar
yang ditampal. KBAT
4. Guru membetulkan - Mengaplikasi
memperbaiki jika
terdapat kesilapan.

Tindakan Persembahan murid 1.Murid-murid akan BBM


( minit) berkaitan tokoh- dibahagikan kepada tiga - Roda impian
tokoh tempatan kumpulan. - Pembesar suara
yang menentang 2. Murid-murid akan memilih - Muzik
penjajahan British. nama tokoh dan jenis - latar belakang
persembahan iaitu lakonan, powerpoint.
deklamasi sajak, puisi, bercerita - Komputer
dan lagu melalui permainan Nilai
”roda impian”. - Menghargai
3. Setiap kumpulan akan
- Patriotik
mendapat tiga gambar tokoh
tempatan. - Semangat
3.Murid-murid berbincang
- Bekerjasama
dalam kumpulan untuk
menyelesaikan tugasan
mereka. EMK
4.Wakil dari setiap kumpulan - Kreativiti dan
akan tampil ke hadapan untuk Inovatif
membuat persembahan. KBAT
5. Murid-murid akan mendengar - Mencipta
ulasan daripada guru.
Penutup Menyatakan iktibar 1. Murid-murid akan BBM
( minit) yang diperoleh menyatakan iktibar yang dapat - Muzik
daripada perjuangan diperoleh daripada perjuangan - Pembesar suara
tokoh terdahulu tokoh terdahulu berdasarkan
satu poster yang ditunjukkan Nilai
oleh guru. - Menghargai

- Menghormati
pemimpin

EMK
- Kepimpinan

Refleksi __ orang daripada __ orang murid telah mencapai objektif Pd P.


Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Komen Guru Pemimbing:

Komen Pensyarah Pemimbing: