Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Minggu : Tema :


Masa :
Tahun : Hari : Unit :
1 Ibnu Sina 4 Ibnu Majah
2 Ibnu 5 Ibnu
Tarikh : Standard Pengajaran :
Rushd Batutta
3 Ibnu 6 Ibnu
Qayyim Haitham
Objektif Pembelajaran : Kriteria Kejayaan :
Pada akhir proses pengajaran dan Murid boleh..
pembelajaran, murid dapat

Elemen Merentas Kurikulum :


Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan Pendidikan Kewangan
Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme TMK
Nilai Murni Kreativiti & Inovasi Kelestarian Global
Nilai : Sistem Bahasa :
Ilmu :
Bahan Bantu Belajar : Perbendaharaan Kata : Strategi:

Rangka Pengajaran
Aktiviti Pemula :

Aktiviti Utama : Pembelajaran Koperatif:


Idea Rush
Token Talk Time
One-Two-Group
Show Your View
Mine and Combine
Share-N-Turns
Look-Think-Comment
North-To-South
NEWS-And-Views
Find-A-Treasure
Team-Card-Challenge
Roam-Or-Remain
/ On-A-Mission
Question-N-Coach
Lain-lain
______________

Tahap Penguasaan:
(Bil. Murid)

Tahap 1 ___ Tahap 4 ___


Tahap 2 ___ Tahap 5 ___
Tahap 3 ___ Tahap 6 ___
Aktiviti Plenari :
Murid menyatakan pembelajaran mereka pada hari ini dengan baik dan jelas.
Kaedah Pentaksiran : Pada akhir pengajaran; Disemak Oleh :
Perbincangan Kuiz/Ujian
Lembaran Persembahan ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Kerja murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Bacaan Projek/Eksperimen dalam sesi akan datang.
Pemerhatian Senarai Semak
Maklum Balas Maklum Balas PdP ditunda
Rakan Kendiri kerana…………………………………………..........................................................
Pengurusan ...
Grafik ……………………………………………………………………………………………………………
…….