Anda di halaman 1dari 1

RPH BRM 1 Kumpulan

RPH 1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS


Minggu: _________ Hari: _______________________ Tarikh: ______________
Kelas:
Masa: Kandungan Catatan
Mata Pelajaran:
Tema / Tajuk: Refleksi / Impak
Kemahiran Pemulihan: ______________________
Standard Pembelajaran: ______________________

Pengetahuan Sedia Ada: ____/____ murid


mencapai objektif.
PAK21 (4K1N): ____/____ murid tidak
BBB / BBM: mencapai objektif.
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdP, murid berupaya: Tindakan Susulan
1. Tindakan susulan untuk
mengatasi masalah murid:-
Aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc): ______________________
Set Induksi ______________________

Langkah 1 PdP ditangguhkan kerana:


_____________________
Langkah 2 _____________________

Langkah 3

Penutup