Anda di halaman 1dari 1

Pangaruh Globalisasi kana Paripolah Rumaja

Assalaamu’alaikum Wr.Wb.

Wilujeng ka sadayana, Ibu Dwi anu ku simkuring dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta.

Langkung tipayun, urang sasarengan panjatkeun puji sareng sukur ka Allah SWT kanggo nikmat sareng
hidayahna, urang tiasa kempel dina kasempatan ieu. Simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan
"Pangaruh Globalisasi kana Paripolah Rumaja"

Hadirin anu dipihormat,

Ku urang ka saksian, rumaja ayeuna lolobana dina narima pangaruh ti luar teh malar anu gampangna
wungkul, upama teu kitu teh basana oge henteu gaul, tinggaleun jaman padahal eta kabeh lamun henteu
di saring, ngan wungkul mangrupakeun racun keur dirina. Contona anu matak ngaracunan para rumaja
urang teh diantarana: Pergaulan bebas, mabok-mabokan ngagunakeun narkoba, sabu-sabu, ekstasi jeung
hal-hal lainna anu teu saluyu jeung kahirupan urang salaku bangsa anu ngabogaan Budaya anu luhur.

Hadirin anu dipihormat,

Pikeun ngunkulan pangaruh anu teu hade dina kahirupan rumaja, ieu jadi tanggung jawab urang sarerea
naha pribadina masing-masing, masyarakat atawa pamarentah. Sadayana ieu gumantung jeung balik
deui kana pribadi masing-masing naha urang daek atawa henteu pikeun ngungkulan masalah ieu
sagemblengna.

Hadirin sadayana,

Rupina ngan sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring. Haputen bilih aya kalepatan sareng cariosan anu
kirang merenah. Hatur nuhun kana perhatosanana.

Billahi taufiq wal hidayah wassalaamu alaikum Wr.Wb.

Azka Narari Khoerunnisa

XI MIPA 8