INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU

KERTAS KERJA
(KURSUS:GERKO) PESTA PERTANDINGAN BOLA BALING

PADA
2-3OKTOBER 2010

ANJURAN
GERKO BOLA BALING 2PISMP AMBILAN JANUARI 2010

DENGAN KERJASAMA
JABATAN KO-KURIKULUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU

Denganperkataanlain. penganjuraniniadalahbertujuanuntukme njadikan guru pelatihlebihbersediauntukmenghadapipelbagaicabaran cabaranbarupadamasaakandatang. PestaPertandingan Bola Baling inidapatmemperkembangkanpotensiindividusecaramenyeluruhdanseimbang. Namun. 2. 3. para guru pelatihdapatmemperkayakandiridenganperkongsianilmudankemahirandalam meningkatkansahsiahdanetikaperguruan. agakketandusanbakatmudabagisukanini.0 RASIONAL Penganjuranpertandinganinidiadakanuntukmenyediakan guru pelatihsupayamendapatpengalamandanilmupengetahuanterutamanyadalamp ermainan bola baling.0 PENDAHULUAN Bola Balingmerupakansalahsatujenissukan yang berpotensiuntukdibangunkansebagaisukanterasnegara. Menyedarihakikatini.Melaluipenganjuranini. .IniadalahkesinambungandaripadaMatlamatPendidikan Negara iaitumelahirkaninsan yang baikdansempurnasupayame njadiwarganegara Malaysia yang baikdanberguna.1. InstitutPendidikan Guru Malaysia KampusTemenggong Ibrahim telahmengambilinisiatifuntukmencungkilbakat bakatmudadenganmenganjurkanPestaPertandingan Bola Baling.Justeru.0 MATLAMAT MemenuhikehendaksukatankursusGerkodalamusahamelahirkanbakal guru yang berilmudanberkemahirantinggidalampengurusanpertandingan di sekolahsupayalebihyakindanefisien.

4.3 Mempertingkatkanintegrasidalamkalangan guru pelatih.1 Mengeratkanhubungansilaturahim antarawarga IPG KTI.0 OBJEKTIF Selepasmengikutipenganjuranpertandinganini.0 TEMPAT Padang bola baling IPG KTI 8. pengurusandanpengelolaansesuatu kejohanan.00 a.00 p.4. 4.0 TARIKH DAN MASA 5.m ± 5.2 Menyediakan guru pelatihdenganpengetahuan.4 Memperluaspeluangpenglibatanpelajardalamaktiviti perancangandanpengurusankokurikulum 4.0 SASARAN/PENYERTAAN Terbuka kepadasemuawargaperempuanIPG KTI. 20pasukan yangpertama . bakal guru pelatihakandapat : 4.1 5.2 Tarikh Masa : : 2-3 Oktober 2010 7. 5. 4.m 7.kemahiran.5Membinaminda yang cergasdancerdas.

00 2 Yuran pendaftaran RM25.00 RM 75.plastik beg hitam 1 bungkus 3 gelung 20 batang 6 batang 20 keping 4 - - Mohon daripada pihak stor 5.00 Catatan 1. Makanan dan minuman ( 2 hari ) 47 orang Mohon daripada pihak institut 2.0 ANGGARAN BELANJAWAN 9.johan . Cenderamata .00 = RM 500.Kertas putih A4 .cellophone tape .00 seorang 47orang X RM 5. Air mineral ( 2 hari ) Mohon daripada pihak stor 4.00 RM 50.00 Mohon daripada pihak stor 3.2 bil Perbelanjaan perkara bilangan Harga seunit RM 3.pen . Hamper .00 = RM 235 .9.00 pasukan Satu pasukan 20 pasukan XRM25.00 RM225.00 Harga keseluruhan RM 141.1 bil SumberKewangan Harga seunit Harga keseluruhan Sumber 1 Yuran ahli kumpulan RM5.naib johan .tempat ke-3 1 1 1 10 kotak RM100.kad manila .00 9.Cawan IPG KTI 5 - - Mohon daripada pihak stor .00 Sumber kewangan keseluruhan RM 735. Alat tulis .whiteboard marker .

UlasanPegawaiKewangan «««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««« Tandatangan. (Cop PegawaiKewangan) PuanNorhayatiBinti Ibrahim .

IPG KampusTemenggong Ibrahim) Pengerusi Tuan Haji Sasman Bin Yasir (TimbalanPengarahPengurusanAkedemik . IPG kampusTemenggong Ibrahim) NaibPengerusi EncikSanif Bin Sapaat (Ketua Unit Kokurikulum. IPG KampusTemenggong Ibrahim) Bendahari PuanNorhayatiBintiIbrahim (PengawaiEksekutifKanan.10. IPG KampusTemenggong Ibrahim) Setiausaha EncikZainalMohdAmin (PensyarahPenasihatGerko Bola Baling.0 STRUKTUR ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK Penaung I Tuan Haji Mohd Said Bin Hasran (Pengarah IPG KampusTemenggong Ibrahim) Penaung II Tuan Haji Abu Bakar (TimbalanPengarahPengurusandanPentadbiran.IPG Kampus Temenggong Ibrahim) .

JAWATANKUASA PENGURUSAN Pengerusi Lee Mun How NaibPengerusi I MuttakinAkmal Bin Maaroff Naibpengerusi II KuehSiuya Setiausaha NadhirahAmaninaBinti Abdul Karim Leiw Lee Peen Bendahari Chin Swee Yean NurErahazleenShaficcaBintiRusli AJK Teknikal Lau Chia Wei JK Peralatan Soo Chi Yang (K) Boon Huey Chien ChiarPhei Jing Ting Ying Fen TienHui Fang KuehSiuya MohdAmirulHasif Bin Yusuf Muhammad Firdaus Bin Fadzil Muhammad Razali Bin Daud .

JK Makanan / Minuman PhangZhuangMian (K) Chen Ai Yian FatinLiyanaBintiHamzah NoorfadillahAkmaBintiDesa Lim Chia Yien JK Program Chieng Ai Ling (K) Choi Pick Cheng SitiAsmiraBintiJusoh NorliyanabintiSahdan Vicky Chia JK CenderahatidanSijil Grace Hew Li Sing (K) Lau Poh Ding Su Hui Huang JK KeselamatandanKebajikan Tiang Li Teen (K) Chin Swee Yean NurulHafizahBintiKhmis NurSuhailahBintiShahril JK Perasmian Lee Wee Pei(K) LohFengChing NurshahiraHazlinaBinti Abdul Halim NurAmalinaAlinaBintiYusof .

AJK Dokumentasi NurJannahBintiMohdAli(K) Ham Siew Mei AJK Pengadil Muhammad Faizal Bin Che Mat(K) AmirahHusnaBintiMohamadHabib Nor FazniraBintiRamli MunirahBinti Musa MohamadYusrizal Bin Abdullah Lam SiewKam Natalie Ling Shing Ying Tan Yok Fang Sim Lim .

1 SistemPertandingan Haripertama (2 Oktober 2010) SistemLigaSeparuh A1 A1 A2 A3 A4 A5 Kumpulan B B3 B4 A2 Kumpulan A A3 A4 A5 Mata Kedudukan B1 B1 B2 B3 B4 B5 B2 B5 Mata Kedudukan C1 C1 C2 C3 C4 C5 C2 Kumpulan C C3 C4 C5 Mata Kedudukan D1 D1 D2 D3 D4 D5 D2 Kumpulan D D3 D4 D5 Mata Kedudukan .0 SISTEM PERTANDINGAN DAN JADUAL 11.11.

ti. l i it . i. i itt t i ti l i ti . ti iii. i l i Si t K l t ti .i. l . S ti i . P t ii. P i l t Menang alah Seri l : : : i j ij l t: . . i i l t t ii i ii i i i l l t l t l ti t t t ti l i .

Jikakeputusanmasihseri.00 pm 4.00 am 12. iv.00 pm 5. iii. ii. makamasatambahanakandiberikaniaituselama 10 minit.00 pm Pendaftaranpasukan Pertandingan Rehat / Makantengahhari Pertandingan Penyampaianhadiah Majlispenutupan (EncikSanif Bin Sapaat) .00 pm 1. makasistembalingan 7 meter mengikutperaturan IHF akandiadakan.30 am 1.30pm Pertandingan Rehat / Makantengahhari Pertandingan Pengumumankeputusan Harikedua(3 Oktober 2010) 7. Sekiranyamataperlawananadalahseri.i. Setiapperlawananakanberjalan selama 20 minitsetiapseparuhmasadanrehatselama 5 minit. Pertandinganinidijalankansecarasistemkalahmati.00 am 3.2 JadualMasa Haripertama(2 Oktober 2010) 7.00 am 7. 11.30 am Pendaftaranpasukan MajlisPerasmian (EncikSanif Bin Sapaat) 8.00 am 7.

Gerko Bola Baling 2PISMP .TerimaKasih.0 PERALATAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Peralatan Bib Bola Payungbesar Bangkupanjang Meja Kerusi Petikecemasan Score board Jam randik Wisel PA system Papanputih Kadkuning Kadmerah haler Jumlah 4 6 4 4 6 10 1 2 6 6 1 1 2 2 1 13.0 PENUTUP Adalahdiharapkanpenganjuraniniakandapatdijalankandenganlancardanmenca paimatlamatnya. dansumbagannyaamatlahdihargai.12. Kerjasamadansokongandalambentuk idea. ««««««««««««««« (LEIW LEE PEEN) Setiausaha. Disediakanoleh.

Johor. «««««««««««« «««««««««««««« (ENCIK SANIF BIN SAPAAT) (HJ MOHD SAID BIN HASRAN) KetuaJabatanGerko. Johor. Johor Bahru. IPG KampusTemenggong Ibrahim. IPG KampusTemenggong Ibrahim.ZAINAL BIN MOHD AMIN ) PensyarahPenasihat. IPG KampusTemenggong Ibrahim.Disemakoleh. Johor Bahru. . «««««««««««««« ( EN. Johor Diluluskanoleh. Johor Bahru. Pengarah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful