Anda di halaman 1dari 167

PENDIDIKAN JASMANI MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TAHUN : 1 BIDANG : TIADA


KELAS
: 1B BIDANG Kemahiran : Konsep Pergerakan
3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan
MASA : 8.45 TO 8.15 BIDANG :
( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,
1.1.1 Melakukan pergerakan
murid yang melibatkan
akan dapat:
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk,
Psikomotor ) berdasarkan konsep pergerakan. imbangan, pemindahan berat badan dan
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep layangan.
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai
pergerakan semasa meneroka pelbagai
( Domain Kognitif ) aras.
corak pergerakan.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan
5. Kesukanan ( Domain Afektif ) pengurusan dan keselamatan. menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti.
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR NILAI-NILAI MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kecemasan

EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
y, January 1, 2018, ::

erakan
kan Kesihatan
ELAJARAN
n dan pembelajaran,
n yang melibatkan
dapat:
i segi bentuk,
at badan dan
diri pada pelbagai

bersama-sama dan
menjalankan aktiviti.
TIVITI PA21
ally Table
ally Table

LAI-NILAI MURNI
Amanah
Bekerjasama

elajar dengan
2 3 4
- TAHUN MODUL AKTIVITI TEMA
1 Ke 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka1. Kemahiran
2 MC 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka1. Kemahiran
3 CR 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka1. Kemahiran
4 Pro 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka1. Kemahiran
5 Kur 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka1. Kemahiran
6 Mes 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka1. Kemahiran
7 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka1. Kemahiran
8 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka2. Aplikasi
9 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka2. Aplikasi
10 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka2. Aplikasi
11 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka2. Aplikasi
12 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka2. Aplikasi
13 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka2. Aplikasi
14 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka2. Aplikasi
15 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
16 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
17 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
18 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
19 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
20 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
21 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
22 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
23 1 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
24 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
25 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
26 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
27 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
28 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
29 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
30 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
31 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
32 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
33 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
34 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
35 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
36 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
37 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
38 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
39 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
40 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
41 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
42 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
43 1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
44 1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
45 1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
46 1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
1 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
1 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
#N/A

5 6 2 3 4 6 7
SK OBJEKTIF
1.1 Meneroka pelba1.1.1 Melakukan pergeTIADAKemah1. Ke1.1 M2.1 M5.1 M 1.1.12.1.15.1.1
1.1 Meneroka pelba1.1.2 Melakukan pergerTIADAKemah 1. Ke 1.1 M 2.1 M 5.1 Me1.1.2 2.1.2 5.1.2
1.1 Meneroka pelba1.1.3 Melakukan pergerTIADAKemah 1. Ke 1.1 M 2.1 M 5.1 Me1.1.3 2.1.3 5.1.3
1.1 Meneroka pelba1.1.4 Menukar arah darTIADAKemah 1. Ke 1.1 M 2.1 M 5.1 Me1.1.4 2.1.4 5.1.4
1.1 Meneroka pelba1.1.5 Melakukan pergerTIADAKemah 1. Ke 1.1 M 2.1 M 5.2 Me1.1.5 2.1.5 Menyat
1.1 Meneroka pelba1.1.6 Melakukan pergerTIADAKemah 1. Ke 1.1 M 2.1 M 5.2 Me1.1.6 2.1.6 Menyat
1.1 Meneroka pelba1.1.7 Melakukan pergeTIADAKemah 1. Ke 1.1 M 2.1 M 5.3 Be1.1.7 2.1.7 Menge
2.1 Menggunakan p2.1.1 Menyatakan bentTIADAKemah 2. Aplikasi Penge 5.4 Membentuk kumpulan
2.1 Menggunakan p2.1.2 Mengenal pasti ruTIADAKemah 2. Aplikasi Penge 5.4 Membentuk kumpulan
2.1 Menggunakan p2.1.3 Mengenal pasti r TIADAKemah 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
2.1 Menggunakan p2.1.4 Mengenal pasti aTIADAKemah 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
2.1 Menggunakan p2.1.5 Menyatakan laluaTIADAKemah 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
2.1 Menggunakan p2.1.6 Menyatakan caraTIADAKemah 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
2.1 Menggunakan p2.1.7 Mengenal pasti TIADAKemah 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
1.2 Melakukan pelb1.2.1 Melakukan pergerTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
1.2 Melakukan pelb1.2.2 Melakukan pergeTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
1.2 Melakukan pelb1.2.3 Melakukan pergerTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
1.2 Melakukan pelb1.2.4 Melakukan lompat TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
1.2 Melakukan pelb1.2.5 Melakukan pergeTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
1.3 Melakukan pelb1.3.1 Melakukan pergeTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
1.3 Melakukan pelb1.3.2 Melakukan pergeTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
1.3 Melakukan pelb1.3.3 Melakukan pergeTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
2.2 Menggunakan pe 2.2.1 Menyatakan pergTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
2.2 Menggunakan pe 2.2.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
2.2 Menggunakan pe 2.2.3 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
1.4 Melakukan pelb1.4.1 Melakukan balin TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.2 Melakukan balingTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.3 Menangkap atau TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.4 Menangkap bola T yIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.5 Menendang bola TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.6 Menendang bola TIADA
d Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.7 Memukul belon TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.8 Memukul belon kTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.9 Mengelecek bolaTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.10 Mengelecek bolTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Menggunakan pe 2.3.1 Mengenal pasti cTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Menggunakan pe 2.3.2 Menyatakan ked TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Menggunakan pe 2.3.3 Menyatakan peraTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Menggunakan pe 2.3.4 Menyatakan keduTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Menggunakan pe 2.3.5 Mengenal pasti TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Menggunakan pe 2.3.6 Mengenal pasti TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Menggunakan pe 2.3.7 Mengenal pasti TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Menggunakan pe 2.3.8 Mengenal pasti tiTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.5 Melakukan pelb1.5.1 Meniru pergerakaTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
2.4 Menggunakan pe 2.4.1 Mengenal pasti kTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.6 Melakukan pene1.6.1 Melakukan pelbag TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.6 Melakukan pene1.6.2 Melakukan pergerTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.7 Melakukan kema 1.7.1 Melakukan imbangTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.7 Melakukan kema 1.7.2 Melakukan imbanTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.8 Melakukan kema 1.8.1 Melakukan putar TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.8 Melakukan kema 1.8.2 Melakukan gulingTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.8 Melakukan kema 1.8.3 Melakukan gulingTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.8 Melakukan kema 1.8.4 Melakukan gulingTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.5 Mengaplikasi k 2.5.1 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.5 Mengaplikasi k 2.5.2 Menyatakan pemTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.6 Mengaplikasi k 2.6.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.6 Mengaplikasi k 2.6.2 Menyatakan perkaTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.7 Mengaplikasi k 2.7.1 Menyatakan bahaTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.7 Mengaplikasi k 2.7.2 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.9 Melakukan kema 1.9.1 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.9 Melakukan kema TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.9.2 Melakukan kemahir
2.8 Menggunakan pe 2.8.1 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.8 Menggunakan pe 2.8.2 Mengenal pasti kTIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.8 Menggunakan pe 2.8.3 Mengenal pasti kTIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.8 Menggunakan pe 2.8.4 Mengenal pasti kTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.10 Melakukan akti1.10.1 Menggunakan ke TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
1.10 Melakukan akti1.10.2 Membina istanaTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
2.9 Mengaplikasi str2.9.1 Mengenal pasti cTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
2.9 Mengaplikasi str2.9.2 Menerangkan rekaTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
3.1 Melakukan aktiv3.1.1 Melakukan pelbagaTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.1 Melakukan aktiv3.1.2 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Mengaplikasi ko4.1.1 Mengenal pasti TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Mengaplikasi ko4.1.2 Mengenal pasti TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Mengaplikasi ko4.1.3 Menyatakan keper TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.2 Melakukan aktiv3.2.1 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.3 Melakukan sena3.3.1 Melakukan senam TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.4 Melakukan sena3.4.1 Mengekalkan posiTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.4 Melakukan sena3.4.2 Mengekalkan posiTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.4 Melakukan sena3.4.3 Melakukan pergerTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.4 Melakukan sena3.4.4 Melakukan pergerTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.4 Melakukan sena3.4.5 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.4 Melakukan sena3.4.6 Melakukan ringkuTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.4 Melakukan sena3.4.7 Melakukan senam TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.5 Melakukan aktiv3.5.1 Mengukur keting TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.2 Mengaplikasi ko4.2.1 Menamakan orgaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.2 Mengaplikasi ko4.2.2 Menyatakan hubunTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.2 Mengaplikasi ko4.2.3 Menyatakan aktivTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.3 Mengaplikasi ko4.3.1 Mengenal pasti cTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.3 Mengaplikasi ko4.3.2 Mengenal pasti sTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.3 Mengaplikasi ko4.3.2 Menyatakan tuju TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.4 Mengaplikasi k 4.4.1 Menyatakan keleTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.4 Mengaplikasi k 4.4.2 Menyatakan keleTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.4 Mengaplikasi k 4.4.3 Mengenal pasti TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.5 Membuat perkai4.5.1 Mengenal pasti kTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.5 Membuat perkai4.5.2 Mengenali bentukTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL FORMUL
Rally Table 1A SATU Pendekatan InduTalaqqi MusyObjek s NILAI-NI Adil Adil Circle Membuat
Same Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NI Amanah AmanahBubble Memban
Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NI Baik HatiBaik HaDouble Mengke
Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NI BekerjasBekerjaTree MaMenyusu
Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NI Berani Berani Brace MMengenal
Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NI BerazamBerazam / Flow MaMengena
Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NI BerdikariBerdikaMulti-flMengena
Round Robin 2D Pembelajaran PTasmik Bridge M
Projekt NILAI-NI BerdisipliBerdisip Mengena
Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NI Berhati-hBerhati-hati Mengena
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NI Berhemah Berhemah TingMembuat
Lyrical Lessons PendekatanSoal Jawab Projekt NILAI-NI Berjimat Berjimat CermaMembuat
Who Am I? PenyiasatanProjek GambarNILAI-NI Bersatu Bersatu padu Mentafs
Think-Pair-Share Pembelajar Sumbangsar Bahan bNILAI-NI BersimpaBersimpati Mengena
Spin-N-Think PengaplikasLawatan Radio NILAI-NI BersopanBersopan santuMerumus
Traveling File PendekatanPertandinganPerakamNILAI-NI BersyukuBersyukur Membua
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NI BertanggBertanggungja Menyele
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NI Berterim Berterima KasiMemerh
Role Play Lukisan Video NILAI-NI BertoleraBertoleransi Mengel
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NI Ikhlas Ikhlas Menguk
Montaj LembaraNILAI-NI Jujur Jujur Membuat
Cetakan NILAI-NI Kasih SaKasih Sayang Merama
Stensilan NILAI-NI KebebasKebebasan Berkomu
Poster NILAI-NI Keseder KesederhanaanMenggun
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Tiupan NILAI-NI MematuhiMematuhi UndaMentafs
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Ikatan dan Celu NILAI-NI MencintaiMencintai alamMendefi
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Arca Timbul NILAI-NI MenepatiMenepati MasaMengaw
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Asemblaj NILAI-NI Mengharg Menghargai MaMembuat
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Stabail NILAI-NI Menghorm Menghormati Mengek
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Tekat NILAI-NI Menjaga Menjaga kebersihan
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Tenunan NILAI-NI Menjaga Menjaga
M Maruah / Harg
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Alat PertahananNILAI-NI Patriotik Patriotik
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Alat Perhiasan DNILAI-NI PemurahPemurah
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Talaqqi MusyafaNILAI-NI Prihatin Prihatin
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Bercerita NILAI-NI Rajin / T Rajin / Tekun
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Latih Tubi NILAI-NI RasionalRasional
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Main Peranan NILAI-NI Sabar Sabar
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Perbincangan NILAI-NI Taat / PaTaat / Patuh
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Permainan NILAI-NI Tabah / CTabah / Cekal
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Penyelesaian MaNILAI-NI Tolong mTolong menolong
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Tasmik NILAI-NI Yakin Yakin
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Kuiz NILAI-NI Minat danMinat dan bersifat ingi
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Lakonan NILAI-NI Jujur da Jujur dan tepat dalam
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Soal Jawab NILAI-NI Rajin danRajin dan tabah;
ahiran Manipulasi Projek NILAI-NI Bertanggu Bertanggungjawab ke at
ahiran Manipulasi Sumbangsaran NILAI-NI BerfikiranBerfikiran kritikal dan
ahiran Manipulasi Lawatan NILAI-NI Luwes dan Luwes dan berfikiran t
ahiran Manipulasi Pertandingan NILAI-NI Baik hati Baik hati dan penyayan
ahiran Manipulasi Teka-Teki NILAI-NI Bersifat oBersifat objektif;
ahiran Manipulasi Perbahasan NILAI-NI Beretika Beretika dan bersistem
ahiran Manipulasi Lukisan NILAI-NI BekerjasBekerjasama;
ahiran Manipulasi Catan NILAI-NI Adil dan Adil dan saksama;
ahiran Manipulasi Montaj NILAI-NI Berani mBerani mencuba.
ahiran Manipulasi Cetakan NILAI-NI Berfikir sBerfikir secara rasional
ahiran Manipulasi Stensilan NILAI-NI Yakin danYakin dan berdikari;
ahiran Manipulasi Poster NILAI-NI PengurusPengurusan masa yang
ahiran Manipulasi Catan NILAI-NI Mengharg Menghargai keseimbang
ahiran Manipulasi Kolaj NILAI-NI Berhemah Berhemah tinggi dan
ahiran Manipulasi Stensilan NILAI-NI Mengharg Menghargai sumbangan
ahiran Manipulasi Tiupan NILAI-NI MenyedarMenyedari bahawa sai
ahiran Manipulasi Ikatan dan Celu NILAI-NI Mengharg Menghargai dan mengam
ahiran Manipulasi Arca Timbul NILAI-NI Mensyuku Mensyukuri nikmat yan
ahiran Manipulasi Asemblaj
ahiran Manipulasi Stabail
ahiran Manipulasi Tekat
ahiran Manipulasi Tenunan KEMAHIRA Menggunakan dan mengendalikan peralat
ahiran Manipulasi Alat PertahananKEMAHIRA Mengendalikan spesimen dengan betul da
ahiran Manipulasi Alat Perhiasan DKEMAHIRA Melakar spesimen, peralatan dan bahan s
ahiran Manipulasi Pualaman KEMAHIRA Membersihkan peralatan sains dengan car
ahiran Manipulasi Ikatan dan celu KEMAHIRA Menyimpan peralatan dan bahan sains de
ahiran Manipulasi Renjisan dan percikan
Mobail
Diorama
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
Simulasi
PETA I-T Circle Map (Peta Bulatan)
PETA I-T Bubble Map (Peta Buih)
PETA I-T Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
PETA I-T Tree Map (Peta Pokok)
PETA I-T Brace Map (Peta Dakap)
PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
PETA I-T Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
KECERDA Bahasa
KECERDA Logik Matematik
KECERDA Ruang
KECERDA Muzik
KECERDA Kinestetik
KECERDA Interpersonal
KECERDA Intrapersonal
KECERDA Naturalistik
KEMAHIRMembuat kaitan
KEMAHIRMembanding dan membeza
KEMAHIRMengkelaskan
KEMAHIRMenyusun atur
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘sa
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berasaskan fa
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berat sebelah
KEMAHIRMengenal pasti sebab dan menyatakan pe
KEMAHIRMengenal pasti akibat dan meramal pelbag
KEMAHIRMembuat inferens atau kesimpulanan awa
KEMAHIRMembuat generalisasi atau hipotesis
KEMAHIRMentafsir
KEMAHIRMengenal pasti idea utama, idea sokongan
KEMAHIRMerumus atau meringkas
KEMAHIRMembuat keputusan
KEMAHIRMenyelesaikan masalah
KEMAHIRMemerhati
KEMAHIRMengelas
KEMAHIRMengukur dan menggunakan nombor
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMembuat inferens
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMeramal
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRBerkomunikasi
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMenggunakan perhubungan ruang dan ma
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMentafsir data
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMendefinisi secara operasi
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMengawal pembolehubah
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMembuat hipotesis
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMengeksperimen
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Adil Aktiviti p Penilaia PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
Amanah Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi L
Baik Hati Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Bekerjasa Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Berani
Berazam / Bercita-cita Tinggi
Berdikari
Berdisiplin
Berhati-hati
Berhemah Tinggi
Berjimat Cermat
Bersatu padu
Bersimpati
Bersopan santun / Peramah
Bersyukur
Bertanggungjawab
Berterima Kasih
Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong
Yakin
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
Rajin dan tabah;
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;
Berfikiran kritikal dan analitis;
Luwes dan berfikiran terbuka;
Baik hati dan penyayang;
Bersifat objektif;
Beretika dan bersistematik;
Bekerjasama;
Adil dan saksama;
Berani mencuba.
Berfikir secara rasional;
Yakin dan berdikari;
Pengurusan masa yang baik;
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; dan
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul;


esimen dengan betul dan cermat;
peralatan dan bahan sains dengan betul;
alatan sains dengan cara yang betul;
an dan bahan sains dengan betul dan selamat.
p (Peta Buih Berganda)

a Pelbagai Alir)

nyataan ‘benar’ atau ‘salah’


nyataan berasaskan fakta dan pendapat.
nyataan berat sebelah
bab dan menyatakan pelbagai sebab
bat dan meramal pelbagai akibat
atau kesimpulanan awal
asi atau hipotesis

a utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci

nggunakan nombor

hubungan ruang dan masa


CUTI PERSEKOLAHAN.
s telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
PENDIDIKAN JASMANI MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TAHUN : 2 BIDANG : TIADA


Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran
KELAS
: 1B BIDANG
Manipulasi
3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan
MASA : 8.45 TO 8.15 BIDANG :
( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,
murid akan dapat:
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.1 Melambung dan menangkap objek yang
Psikomotor ) manipulasi. dilambung tinggi
2.3 Mengaplikasikan pengetahuan konsep
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan pergerakan dan prinsip mekanik dalam 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi
( Domain Kognitif ) daya dengan pergerakan objek.
kemahiran manipulasi.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan
5. Kesukanan ( Domain Afektif ) pengurusan dan keselamatan. menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti.
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR NILAI-NILAI MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kecemasan

EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
y, January 1, 2018, ::

sas - Kemahiran
kan Kesihatan
ELAJARAN
n dan pembelajaran,
dapat:
ngkap objek yang

n antara aplikasi
jek.
bersama-sama dan
menjalankan aktiviti.
TIVITI PA21
ally Table
ally Table

LAI-NILAI MURNI
Amanah
Bekerjasama

elajar dengan
2 3 4
- TAHUN MODUL AKTIVITI TEMA
1 Ke 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka1. Kemahiran
2 MC 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka1. Kemahiran
3 CR 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka2. Aplikasi
4 Pro 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka2. Aplikasi
5 Kur 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka2. Aplikasi
6 Mes 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
7 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
8 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
9 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
10 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
11 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
12 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
13 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
14 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
15 2 TIADA Kemahiran : Konsep Pergeraka5. Kesukanan
16 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
17 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
18 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
19 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
20 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
21 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
22 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
23 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
24 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
25 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
26 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
27 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
28 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
29 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
30 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
31 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
32 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
33 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
34 2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
35 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
36 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
37 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
38 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
39 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
40 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
41 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
42 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
43 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
44 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 1. Kemahiran
45 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
46 2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran :Pergerakan Asas - 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg3. Kecergasa
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg4. Aplikasi
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
2 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerg5. Kesukanan
#N/A

5 6 2 3 4 6 7
SK OBJEKTIF
1.1 Meneroka pelba1.1.1 Melakukan pergerTIADAKemah1. Ke1.4 M2.3 M5.1 M 1.4.12.3.15.1.1
1.1 Meneroka pelba1.1.2 Melakukan pelbaTIADAKemah 1. Ke 1.4 M 2.3 M 5.1 Me1.4.2 2.3.2 5.1.2
2.1 Mengaplikasika2.1.1 Membezakan perTIADAKemah 1. Ke 1.4 M 2.3 M 5.1 Me1.4.3 2.3.3 5.1.3
2.1 Mengaplikasika2.1.2 Membezakan perTIADAKemah 1. Ke 1.4 Melakuk5.1 Me1.4.4 Menan5.1.4
2.1 Mengaplikasika2.1.3 Mengenal pasti l TIADAKemah1. Ke 1.4 Melakuk5.2 Me1.4.5 Menendang b
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemah1. Ke 1.4 Melakuk5.2 Me1.4.6 Menyerkap b
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemah 1. Ke 1.4 Melakuk5.3 Be1.4.7 Memukul bel
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemah 1. Ke 1.4 Melakuk5.4 Me1.4.8 Memukul bola
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemah1. Ke 1.4 Melakuk5.4 Me1.4.9 Mengelecek
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemah1. Ke 1.4 Melakuk5.4 Me1.4.10 Mengelecek
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemah 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemah2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemah2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Membentuk kump 5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
1.2 Melakukan pelb1.2.1 Melakukan pergerTIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
1.2 Melakukan pelb1.2.2 Melompat pada sa TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
1.2 Melakukan pelb1.2.3 Melompat berteruTIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
1.3 Melakukan pelb1.3.1 Melakukan pergeTIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
1.3 Melakukan pelb1.3.2 Menggabungkan TIADA
p Kemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
1.3 Melakukan pelb1.3.3 Menggabungkan TIADA
p Kemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
2.2 Mengaplikasika2.2.1 Mengenal pasti ciTIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
2.2 Mengaplikasika2.2.2 Menerangkan kepTIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
2.2 Mengaplikasika2.2.3 Menjelaskan posTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
5.4 Membentuk kump 5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lok
1.4 Melakukan pelb1.4.1 Melambung dan m TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.2 Menggolek bola pTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.3 Membaling bola pTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.4 Menangkap bola TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.5 Menendang bola TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.6 Menyerkap bola TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.7 Memukul belon kTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.8 Memukul bola yan TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.9 Mengelecek bolaTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.4 Melakukan pelb1.4.10 Mengelecek bolTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Mengaplikasika2.3.1 Menyatakan perka TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Mengaplikasika2.3.2 Menaakul postur TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2.3 Mengaplikasika2.3.3 Mengenal pasti tiTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5.4 Membentuk kump 5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1.5 Melakukan pelb1.5.1 Melakukan rangkTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.5 Melakukan pelb1.5.2 Mereka cipta ra TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
2.4 Mengaplikasika2.4.1 Membezakan kela TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
2.4 Mengaplikasika2.4.2 Membuat justifik TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Membentuk kump 5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.6 Melakukan pene1.6.1 Melakukan pergeTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.6 Melakukan pene1.6.2 Melakukan pelbaTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.7 Melakukan per 1.7.1 Melakukan imbanTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.7 Melakukan per 1.7.2 Melakukan imbanTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.7 Melakukan per 1.7.3 Melakukan imbanTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.8 Melakukan kema 1.8.1 Melakukan gulingTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.8 Melakukan kema 1.8.2 Melakukan gulingTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.8 Melakukan kema 1.8.3 Melakukan gulingTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.5 Mengaplikasika2.5.1 Menyatakan perkTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.5 Mengaplikasika2.5.2 Mengenal pasti sTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.6 Mengaplikasika2.6.1 Membezakan tapa TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.6 Mengaplikasika2.6.2 Memerihalkan ta TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.6 Mengaplikasika2.6.3 Menjelaskan bahTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.7 Mengaplikasika2.7.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
2.7 Mengaplikasika2.7.2 Membezakan baha TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
5.4 Membentuk kump 5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Gimnastik Asas
1.9 Melakukan kema 1.9.1 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.9 Melakukan kema 1.9.2 Melakukan kemah TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.9 Melakukan kema 1.9.3 Melakukan kemahiTIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.10 Melakukan kem 1.10.1 Melakukan tendaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.8 Mengaplikasika2.8.1 Menjelaskan deng TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.8 Mengaplikasika2.8.2 Membahaskan poTIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.8 Mengaplikasika2.8.3 Mengenal pasti t TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.9 Mengaplikasika2.9.1 Menjelaskan turuTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Membentuk kump 5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
1.11 Melakukan akti1.11.1 Menggunakan ko TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
1.11 Melakukan akti1.11.2 Menggunakan ke TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
2.10 Mengaplikasika2.10.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
2.10 Mengaplikasika2.10.2 Mentafsir makluTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
2.10 Mengaplikasika2.10.3 Menyenaraikan TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.4 Membentuk kump 5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
3.1 Melakukan aktiv3.1.1 Melakukan pelbag TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.1 Melakukan aktiv3.1.2 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Mengaplikasikan4.1.1 Menjelaskan perkTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Mengaplikasikan4.1.2 Menjelaskan perkTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Mengaplikasikan4.1.3 Menghuraikan kep TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Mengaplikasikan4.1.4 Menyatakan makTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Membentuk kump 5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.2 Melakukan aktiv3.2.1 Melakukan aktivitTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.3 Melakukan sena3.3.1 Melakukan senama TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.4 Melakukan sena3.4.1 Melakukan aktivitTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.4 Melakukan sena3.4.2 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.5 Melakukan aktiv3.5.1 Mengukur keting TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
3.5 Melakukan aktiv3.5.2 Merekod pertumbuhTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.2 Mengaplikasikan4.2.1 Membandingkan TIADA
ke Kecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.2 Mengaplikasikan4.2.2 Membandingkan TIADA
pe Kecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.2 Mengaplikasikan4.2.3 Memerihal degupaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.3 Mengaplikasika4.3.1 Mengenal pasti oTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.4 Mengaplikasika4.4.1 Menyatakan otot TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
4.4 Mengaplikasika4.4.2 Menyatakan kepeTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Membuat persedia TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menggunakan alaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mematuhi arahanTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Mengenali dan me TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.2 Menunjukkan ke5.2.1 Mempamerkan ras TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.2 Menunjukkan ke5.2.2 Menerima cabar TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.4 Membentuk kump 5.4.1 Mempamerkan akt TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.4 Membentuk kump 5.4.2 Mempamerkan ras TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
5.4 Membentuk kump 5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL FORMUL
Rally Table 1A SATU Pendekatan InduTalaqqi MusyObjek s NILAI-NI Adil Adil Circle Membuat
Same Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NI Amanah AmanahBubble Memban
Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NI Baik HatiBaik HaDouble Mengke
Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NI BekerjasBekerjaTree MaMenyusu
Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NI Berani Berani Brace MMengenal
Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NI BerazamBerazam / Flow MaMengena
Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NI BerdikariBerdikaMulti-flMengena
Round Robin 2D Pembelajaran PTasmik Bridge M
Projekt NILAI-NI BerdisipliBerdisip Mengena
Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NI Berhati-hBerhati-hati Mengena
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NI Berhemah Berhemah TingMembuat
Lyrical Lessons PendekatanSoal Jawab Projekt NILAI-NI Berjimat Berjimat CermaMembuat
Who Am I? PenyiasatanProjek GambarNILAI-NI Bersatu Bersatu padu Mentafs
Think-Pair-Share Pembelajar Sumbangsar Bahan bNILAI-NI BersimpaBersimpati Mengena
Spin-N-Think PengaplikasLawatan Radio NILAI-NI BersopanBersopan santuMerumus
Traveling File PendekatanPertandinganPerakamNILAI-NI BersyukuBersyukur Membua
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NI BertanggBertanggungja Menyele
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NI Berterim Berterima KasiMemerh
Role Play Lukisan Video NILAI-NI BertoleraBertoleransi Mengel
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NI Ikhlas Ikhlas Menguk
Montaj LembaraNILAI-NI Jujur Jujur Membuat
Cetakan NILAI-NI Kasih SaKasih Sayang Merama
Stensilan NILAI-NI KebebasKebebasan Berkomu
Poster NILAI-NI Keseder KesederhanaanMenggun
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Tiupan NILAI-NI MematuhiMematuhi UndaMentafs
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Ikatan dan Celu NILAI-NI MencintaiMencintai alamMendefi
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Arca Timbul NILAI-NI MenepatiMenepati MasaMengaw
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Asemblaj NILAI-NI Mengharg Menghargai MaMembuat
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Stabail NILAI-NI Menghorm Menghormati Mengek
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Tekat NILAI-NI Menjaga Menjaga kebersihan
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Tenunan NILAI-NI Menjaga Menjaga
M Maruah / Harg
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Alat PertahananNILAI-NI Patriotik Patriotik
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Alat Perhiasan DNILAI-NI PemurahPemurah
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Talaqqi MusyafaNILAI-NI Prihatin Prihatin
ahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor. Bercerita NILAI-NI Rajin / T Rajin / Tekun
ahiran Manipulasi Latih Tubi NILAI-NI RasionalRasional
ahiran Manipulasi Main Peranan NILAI-NI Sabar Sabar
ahiran Manipulasi Perbincangan NILAI-NI Taat / PaTaat / Patuh
ahiran Manipulasi Permainan NILAI-NI Tabah / CTabah / Cekal
ahiran Manipulasi Penyelesaian MaNILAI-NI Tolong mTolong menolong
ahiran Manipulasi Tasmik NILAI-NI Yakin Yakin
ahiran Manipulasi Kuiz NILAI-NI Minat danMinat dan bersifat ingi
ahiran Manipulasi Lakonan NILAI-NI Jujur da Jujur dan tepat dalam
ahiran Manipulasi Soal Jawab NILAI-NI Rajin danRajin dan tabah;
ahiran Manipulasi Projek NILAI-NI Bertanggu Bertanggungjawab ke at
ahiran Manipulasi Sumbangsaran NILAI-NI BerfikiranBerfikiran kritikal dan
ahiran Manipulasi Lawatan NILAI-NI Luwes dan Luwes dan berfikiran t
ahiran Manipulasi Pertandingan NILAI-NI Baik hati Baik hati dan penyayan
ahiran Manipulasi Teka-Teki NILAI-NI Bersifat oBersifat objektif;
ahiran Manipulasi Perbahasan NILAI-NI Beretika Beretika dan bersistem
ahiran Manipulasi Lukisan NILAI-NI BekerjasBekerjasama;
ahiran Manipulasi Catan NILAI-NI Adil dan Adil dan saksama;
ahiran Manipulasi Montaj NILAI-NI Berani mBerani mencuba.
ahiran Manipulasi Cetakan NILAI-NI Berfikir sBerfikir secara rasional
ahiran Manipulasi Stensilan NILAI-NI Yakin danYakin dan berdikari;
ahiran Manipulasi Poster NILAI-NI PengurusPengurusan masa yang
ahiran Manipulasi Catan NILAI-NI Mengharg Menghargai keseimbang
ahiran Manipulasi Kolaj NILAI-NI Berhemah Berhemah tinggi dan
Stensilan NILAI-NI Mengharg Menghargai sumbangan
Tiupan NILAI-NI MenyedarMenyedari bahawa sai
Ikatan dan Celu NILAI-NI Mengharg Menghargai dan mengam
Arca Timbul NILAI-NI Mensyuku Mensyukuri nikmat yan
Asemblaj
Stabail
Tekat
Tenunan KEMAHIRA Menggunakan dan mengendalikan peralat
Alat PertahananKEMAHIRA Mengendalikan spesimen dengan betul da
Alat Perhiasan DKEMAHIRA Melakar spesimen, peralatan dan bahan s
Pualaman KEMAHIRA Membersihkan peralatan sains dengan car
Ikatan dan celu KEMAHIRA Menyimpan peralatan dan bahan sains de
Renjisan dan percikan
Mobail
Diorama
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
Simulasi
PETA I-T Circle Map (Peta Bulatan)
PETA I-T Bubble Map (Peta Buih)
PETA I-T Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
PETA I-T Tree Map (Peta Pokok)
PETA I-T Brace Map (Peta Dakap)
PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
PETA I-T Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
KECERDA Bahasa
KECERDA Logik Matematik
KECERDA Ruang
KECERDA Muzik
KECERDA Kinestetik
KECERDA Interpersonal
KECERDA Intrapersonal
KECERDA Naturalistik
KEMAHIRMembuat kaitan
KEMAHIRMembanding dan membeza
KEMAHIRMengkelaskan
KEMAHIRMenyusun atur
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘sa
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berasaskan fa
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berat sebelah
KEMAHIRMengenal pasti sebab dan menyatakan pe
KEMAHIRMengenal pasti akibat dan meramal pelbag
KEMAHIRMembuat inferens atau kesimpulanan awa
KEMAHIRMembuat generalisasi atau hipotesis
KEMAHIRMentafsir
KEMAHIRMengenal pasti idea utama, idea sokongan
KEMAHIRMerumus atau meringkas
KEMAHIRMembuat keputusan
KEMAHIRMenyelesaikan masalah
KEMAHIRMemerhati
KEMAHIRMengelas
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMengukur dan menggunakan nombor
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMembuat inferens
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMeramal
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRBerkomunikasi
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMenggunakan perhubungan ruang dan ma
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMentafsir data
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMendefinisi secara operasi
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMengawal pembolehubah
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMembuat hipotesis
n Berdasarkan Kesihatan KEMAHIRMengeksperimen
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
n Berdasarkan Kesihatan
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Adil Aktiviti p Penilaia PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
Amanah Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi L
Baik Hati Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Bekerjasa Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Berani
Berazam / Bercita-cita Tinggi
Berdikari
Berdisiplin
Berhati-hati
Berhemah Tinggi
Berjimat Cermat
Bersatu padu
Bersimpati
Bersopan santun / Peramah
Bersyukur
Bertanggungjawab
Berterima Kasih
Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong
Yakin
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
Rajin dan tabah;
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;
Berfikiran kritikal dan analitis;
Luwes dan berfikiran terbuka;
Baik hati dan penyayang;
Bersifat objektif;
Beretika dan bersistematik;
Bekerjasama;
Adil dan saksama;
Berani mencuba.
Berfikir secara rasional;
Yakin dan berdikari;
Pengurusan masa yang baik;
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; dan
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul;


esimen dengan betul dan cermat;
peralatan dan bahan sains dengan betul;
alatan sains dengan cara yang betul;
an dan bahan sains dengan betul dan selamat.
p (Peta Buih Berganda)

a Pelbagai Alir)

nyataan ‘benar’ atau ‘salah’


nyataan berasaskan fakta dan pendapat.
nyataan berat sebelah
bab dan menyatakan pelbagai sebab
bat dan meramal pelbagai akibat
atau kesimpulanan awal
asi atau hipotesis

a utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci

nggunakan nombor

hubungan ruang dan masa


CUTI PERSEKOLAHAN.
s telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
PENDIDIKAN JASMANI MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TAHUN : 3 BIDANG : TIADA


KELAS
: 1B BIDANG Kemahiran : Gimnastik Asas
3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan
MASA : 8.45 TO 8.15 BIDANG :
( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,
1.1 Kemahiran Imbangan Melakukan murid
1.1.2 Melakukan akan dapat:
imbangan statik dua tapak
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian pergerakan yang memerlukan kawalan sokongan secara berpasangan, tugu secara
Psikomotor )
badan dan sokongan. berpasangan dan imbangan dekam.
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan 2.2.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa
pergerakan dan prinsip mekanik bagi
( Domain Kognitif ) melakukan hambur kaki dari pelbagai aras
hambur dan pendaratan.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam
5. Kesukanan ( Domain Afektif ) pengurusan dan keselamatan. aktiviti fizikal.
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR NILAI-NILAI MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kecemasan

EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
y, January 1, 2018, ::

as
kan Kesihatan
ELAJARAN
n dan pembelajaran,
dapat:
statik dua tapak
an, tugu secara
n dekam.
n lakuan semasa
ri pelbagai aras
ng selamat dalam

TIVITI PA21
ally Table
ally Table

LAI-NILAI MURNI
Amanah
Bekerjasama

elajar dengan
2 3 4
- TAHUN MODUL AKTIVITI TEMA
1 Ke 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
2 MC 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
3 CR 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
4 Pro 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
5 Kur 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
6 Mes 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
7 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
8 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran
9 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
10 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
11 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
12 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
13 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
14 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
15 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
16 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi
17 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
18 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
19 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
20 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
21 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
22 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
23 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
24 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
25 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
26 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
27 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
28 3 TIADA Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan
29 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
30 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
31 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 2. Aplikasi
32 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 2. Aplikasi
33 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
34 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
35 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
36 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
37 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
38 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
39 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
40 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
41 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
42 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
43 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
44 3 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
45 3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
46 3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga3. Kecergasa
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga3. Kecergasa
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga3. Kecergasa
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga3. Kecergasa
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
3. Kecergasa
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
4. Aplikasi
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
3 TIADA Kecergasan : Komponen Kecerga
5. Kesukanan
#N/A

5 6 2 3 4 6 7
SK OBJEKTIF
1.1 Kemahiran Imb 1.1.1 Melakukan imbang TIADAKemah1. Ke1.1 K2.1 M5.1 M 1.1.12.2.15.1.1
1.1 Kemahiran Imb 1.1.2 Melakukan imbanTIADAKemah 1. Ke 1.1 K 2.1 M 5.1 Me1.1.2 2.2.2 5.1.2
1.1 Kemahiran Imb 1.1.3 Melakukan imbanTIADAKemah 1. Ke 1.1 K 2.1 M 5.1 Me1.1.3 Melaku5.1.3
1.2 Kemahiran Hamb 1.2.1 Melakukan hamburTIADAKemah1. Ke 1.2 K 2.1 M 5.1 Mematuhi dan5.1.4
1.2 Kemahiran Hamb 1.2.2 Melakukan hamburTIADAKemah1. Ke 1.2 K 2.2 M 5.1 Mematuhi dan5.1.5
1.2 Kemahiran Hamb 1.2.3 Melakukan hambu TIADAKemah1. Ke 1.2 K 2.2 M 5.2 Menunjukkan keyakin
1.3 Kemahiran Puta1.3.1 Melakukan gulingTIADAKemah 1. Ke 1.3 K 2.3 M 5.2 Menunjukkan keyakin
1.3 Kemahiran Puta1.3.2 Melakukan gulingTIADAKemah 1. Ke 1.3 K 2.3 M 5.2 Menunjukkan keyakin
2.1 Menggunakan pe 2.1.1 Menyatakan lakuTIADAKemah 2. Aplikasi Penge 5.3 Berkomunikasi dalam
2.1 Menggunakan pe 2.1.2 Menerangkan perTIADAKemah 2. Aplikasi Penge 5.4 Membentuk kumpula
2.1 Menggunakan pe 2.1.3 Menyatakan titi TIADAKemah2. Aplikasi Penge 5.4 Membentuk kumpula
2.1 Menggunakan pe 2.1.4 Menyatakan perkTIADAKemah 2. Aplikasi Penge 5.4 Membentuk kumpula
2.2 Menggunakan pe 2.2.1 Menyatakan perbTIADAKemah 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
2.2 Menggunakan pe 2.2.2 Menyatakan pemTIADAKemah 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
2.3 Menggunakan pe 2.3.1 Menyatakan lakuaTIADAKemah2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
2.3 Menggunakan pe 2.3.2 Menerangkan kepTIADAKemah 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Menyatakan persed TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menentukan ruang TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mengenal pasti aTIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Menggunakan alat TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan 5.1.5 Mematuhi peratura TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Melibatkan diri TIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Menerima cabaraTIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Menerima kemenTIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemah5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Membentuk kum5.4.1 Memilih sendiri TIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Membentuk kum5.4.2 Melakukan aktivi TIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Membentuk kum5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemah 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
1.4 Melakukan pelb1.4.1 Melakukan pelbag TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.4 Melakukan pelb1.4.2 Mereka cipta da TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
2.4 Mengaplikasika2.4.1 Membezakan lang TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
2.4 Mengaplikasika2.4.2 Memilih langkah TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Menyatakan persed TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mengenal pasti aTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Menggunakan alat TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Mematuhi dan 5.1.5 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Melibatkan diri TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Menerima kemenTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Membentuk kum5.4.1 Memilih sendiri TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Membentuk kum5.4.2 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Membentuk kum5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.5 Melakukan kema 1.5.1 Menghantar bolaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
1.5 Melakukan kema 1.5.2 Menerima bola mTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
1.5 Melakukan kema 1.5.3 Mengelecek bolaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
1.5 Melakukan kema 1.5.4 Melakukan kemaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
1.5 Melakukan kema 1.5.5 Memintas hantar TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
1.5 Melakukan kema 1.5.6 Menjaring mengguTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
2.5 Menggunakan pe 2.5.1 Menerangkan lakTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
2.5 Menggunakan pe 2.5.2 Membezakan peng TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
2.5 Menggunakan pe 2.5.3 Membezakan laku TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
2.5 Menggunakan pe 2.5.4 Menyatakan justiTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
2.5 Menggunakan pe 2.5.5 Menyatakan kema TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Menyatakan persed TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mengenal pasti aTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Menggunakan alat TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.1 Mematuhi dan 5.1.5 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Melibatkan diri TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Menerima kemenTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.4 Membentuk kum5.4.1 Memilih sendiri TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.4 Membentuk kum5.4.2 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
5.4 Membentuk kum5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan
1.6 Melakukan kema 1.6.1 Menghantar bolaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
1.6 Melakukan kema 1.6.2 Menerima bola mTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
1.6 Melakukan kema 1.6.3 Melakukan pukulTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
1.6 Melakukan kema 1.6.4 Melakukan pukulTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
1.6 Melakukan kema 1.6.5 Melakukan servisTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
2.6 Menggunakan pe 2.6.1 Menyatakan lakuTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
2.6 Menggunakan pe 2.6.2 Membezakan laku TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
2.6 Menggunakan pe 2.6.3 Menganalisis danTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
2.6 Menggunakan pe 2.6.4 Menerangkan lakTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Menyatakan persed TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mengenal pasti aTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Menggunakan alat TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.1 Mematuhi dan 5.1.5 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Melibatkan diri TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Menerima kemenTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.4 Membentuk kum5.4.1 Memilih sendiri TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.4 Membentuk kum5.4.2 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.4 Membentuk kum5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
1.7 Melakukan kema 1.7.1 Melakukan balingTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
1.7 Melakukan kema 1.7.2 Menangkap bola TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
1.7 Melakukan kema 1.7.3 Memukul bola yaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
1.7 Melakukan kema 1.7.4 Melakukan balingTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
1.7 Melakukan kema 1.7.5 Melakukan balin TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
2.7 Menggunakan pe 2.7.1 Menyatakan keduTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
2.7 Menggunakan pe 2.7.2 Membezakan kedTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
2.7 Menggunakan pe 2.7.3 Mengenal pasti t TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
2.7 Menggunakan pe 2.7.4 Menyenaraikan kTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Menyatakan persed TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mengenal pasti aTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Menggunakan alat TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.1 Mematuhi dan 5.1.5 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Melibatkan diri TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Menerima kemenTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.4 Membentuk kum5.4.1 Memilih sendiri TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.4 Membentuk kum5.4.2 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
5.4 Membentuk kum5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan Memad
1.8 Melakukan kemah1.8.1 Berlari dalam pelTIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.8 Melakukan kemah1.8.2 Berlari dalam pelTIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.9 Melakukan kema 1.9.1 Melompat menggu TIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.9 Melakukan kema 1.9.2 Melompat menggu TIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.9 Melakukan kema 1.9.3 Melompat menggu TIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.9 Melakukan kema 1.9.4 Melompat melepaTIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.10 Melakukan kem 1.10.1 Melontar objek bTIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.10 Melakukan kem 1.10.2 Merejam objek bTIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.10 Melakukan kem 1.10.3 Melempar objekTIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.8 Mengaplikasi ko2.8.1 Menjelaskan postTIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.8 Mengaplikasi ko2.8.2 Menyatakan perka TIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.9 Mengaplikasi k 2.9.1 Menjelaskan posTIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.9 Mengaplikasi k 2.9.2 Mengenal pasti dTIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.10 Mengaplikasi 2.10.1 Menjelaskan poTIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.10 Mengaplikasi 2.10.2 Menjelaskan poTIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.10 Mengaplikasi 2.10.3 Menjelaskan poTIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Menyatakan persed TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mengenal pasti aTIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Menggunakan alat TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.5 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Melibatkan diri TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Menerima kemenTIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.4 Membentuk kum5.4.1 Memilih sendiri TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.4 Membentuk kum5.4.2 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.4 Membentuk kum5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.11 Melakukan kem 1.11.1 Mengawal pernaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.12 Melakukan kem 1.12.1 Melakukan tenda TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.12 Melakukan kem 1.12.2 Melakukan tenda TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.11 Mengaplikasi 2.11.1 Menjelaskan ca TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.12 Mengaplikasik2.12.1 Membezakan laku TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Menyatakan persed TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mengenal pasti aTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Menggunakan alat TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Mematuhi dan 5.1.5 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Melibatkan diri TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Menerima kemenTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Membentuk kum5.4.1 Memilih sendiri TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Membentuk kum5.4.2 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Membentuk kum5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.13 Melakukan akti1.13.1 Bermain permain TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
1.13 Melakukan akti1.13.2 Bermain permain TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
2.13 Mengaplikasi p2.13.1 Menjelaskan carTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
2.13 Mengaplikasi p2.13.2 Menentukan str TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Menyatakan persed TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mengenal pasti aTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Menggunakan alat TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.1 Mematuhi dan 5.1.5 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Melibatkan diri TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Menerima kemenTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.4 Membentuk kum5.4.1 Memilih sendiri TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.4 Membentuk kum5.4.2 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
5.4 Membentuk kum5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
3.1 Melakukan aktiv3.1.1 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.1 Melakukan aktiv3.1.2 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.1 Melakukan aktiv3.1.3 Mengira kadar nadTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Mengaplikasi ko4.1.1 Membezakan tuj TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Mengaplikasi ko4.1.2 Membezakan kadar TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Mengaplikasi ko4.1.3 Menyatakan kuantiTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Menyatakan persed TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menentukan ruang TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mengenal pasti aTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Menggunakan alat TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Mematuhi dan 5.1.5 Mematuhi peratura TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Melibatkan diri TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Menerima cabaraTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Menerima kemenTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Membentuk kum5.4.1 Memilih sendiri TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Membentuk kum5.4.2 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Membentuk kum5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.2 Melakukan aktiv3.2.1 Melakukan senam TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
3.3 Melakukan sena3.3.1 Melakukan senam TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
3.4 Melakukan sena3.4.1 Melakukan senama TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
3.5 Melakukan aktiv3.5.1 Mengukur keting TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
3.5 Melakukan aktiv3.5.2 Merekod pertumbuTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
4.2 Mengaplikasikan4.2.1 Menerangkan kesTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
4.2 Mengaplikasikan4.2.2 Menyatakan perkTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
4.3 Mengaplikasika4.3.1 Menamakan senam TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
4.3 Mengaplikasika4.3.2 Menyatakan tuju TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
4.4 Mengaplikasikan4.4.1 Menyatakan otot-TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
4.4 Mengaplikasikan4.4.2 Membezakan kons TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
4.5 Membuat perkai4.5.1 Membanding berat TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
4.5 Membuat perkai4.5.2 Menyatakan nut TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
4.5 Membuat perkai4.5.3 Menerangkan perTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Menyatakan persed TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Menentukan ruang TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Mengenal pasti aTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.4 Menggunakan alat TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.1 Mematuhi dan 5.1.5 Mematuhi peratura TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Melibatkan diri TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Menerima cabaraTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Menerima kemenTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.3 Berkomunikasi d5.3.1 Berkomunikasi deTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.4 Membentuk kum5.4.1 Memilih sendiri TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.4 Membentuk kum5.4.2 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
5.4 Membentuk kum5.4.3 Bekerjasama dal TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL FORMUL
Rally Table 1A SATU Pendekatan InduTalaqqi MusyObjek s NILAI-NI Adil Adil Circle Membuat
Same Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NI Amanah AmanahBubble Memban
Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NI Baik HatiBaik HaDouble Mengke
Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NI BekerjasBekerjaTree MaMenyusu
Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NI Berani Berani Brace MMengenal
Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NI BerazamBerazam / Flow MaMengena
Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NI BerdikariBerdikaMulti-flMengena
Round Robin 2D Pembelajaran PTasmik Bridge M
Projekt NILAI-NI BerdisipliBerdisip Mengena
Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NI Berhati-hBerhati-hati Mengena
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NI Berhemah Berhemah TingMembuat
Lyrical Lessons PendekatanSoal Jawab Projekt NILAI-NI Berjimat Berjimat CermaMembuat
Who Am I? PenyiasatanProjek GambarNILAI-NI Bersatu Bersatu padu Mentafs
Think-Pair-Share Pembelajar Sumbangsar Bahan bNILAI-NI BersimpaBersimpati Mengena
Spin-N-Think PengaplikasLawatan Radio NILAI-NI BersopanBersopan santuMerumus
Traveling File PendekatanPertandinganPerakamNILAI-NI BersyukuBersyukur Membua
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NI BertanggBertanggungja Menyele
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NI Berterim Berterima KasiMemerh
Role Play Lukisan Video NILAI-NI BertoleraBertoleransi Mengel
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NI Ikhlas Ikhlas Menguk
Montaj LembaraNILAI-NI Jujur Jujur Membuat
Cetakan NILAI-NI Kasih SaKasih Sayang Merama
Stensilan NILAI-NI KebebasKebebasan Berkomu
Poster NILAI-NI Keseder KesederhanaanMenggun
Tiupan NILAI-NI MematuhiMematuhi UndaMentafs
Ikatan dan Celu NILAI-NI MencintaiMencintai alamMendefi
Arca Timbul NILAI-NI MenepatiMenepati MasaMengaw
Asemblaj NILAI-NI Mengharg Menghargai MaMembuat
Stabail NILAI-NI Menghorm Menghormati Mengek
Tekat NILAI-NI Menjaga Menjaga kebersihan
Tenunan NILAI-NI Menjaga Menjaga
M Maruah / Harg
Alat PertahananNILAI-NI Patriotik Patriotik
Alat Perhiasan DNILAI-NI PemurahPemurah
Talaqqi MusyafaNILAI-NI Prihatin Prihatin
Bercerita NILAI-NI Rajin / T Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NI RasionalRasional
Main Peranan NILAI-NI Sabar Sabar
Perbincangan NILAI-NI Taat / PaTaat / Patuh
Permainan NILAI-NI Tabah / CTabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NI Tolong mTolong menolong
Tasmik NILAI-NI Yakin Yakin
Kuiz NILAI-NI Minat danMinat dan bersifat ingi
Lakonan NILAI-NI Jujur da Jujur dan tepat dalam
Soal Jawab NILAI-NI Rajin danRajin dan tabah;
Projek NILAI-NI Bertanggu Bertanggungjawab ke at
ainan - Kategori Serangan Sumbangsaran NILAI-NI BerfikiranBerfikiran kritikal dan
ainan - Kategori Serangan Lawatan NILAI-NI Luwes dan Luwes dan berfikiran t
ainan - Kategori Serangan Pertandingan NILAI-NI Baik hati Baik hati dan penyayan
ainan - Kategori Serangan Teka-Teki NILAI-NI Bersifat oBersifat objektif;
ainan - Kategori Serangan Perbahasan NILAI-NI Beretika Beretika dan bersistem
ainan - Kategori Serangan Lukisan NILAI-NI BekerjasBekerjasama;
ainan - Kategori Serangan Catan NILAI-NI Adil dan Adil dan saksama;
ainan - Kategori Serangan Montaj NILAI-NI Berani mBerani mencuba.
ainan - Kategori Serangan Cetakan NILAI-NI Berfikir sBerfikir secara rasional
ainan - Kategori Serangan Stensilan NILAI-NI Yakin danYakin dan berdikari;
ainan - Kategori Serangan Poster NILAI-NI PengurusPengurusan masa yang
ainan - Kategori Serangan Catan NILAI-NI Mengharg Menghargai keseimbang
ainan - Kategori Serangan Kolaj NILAI-NI Berhemah Berhemah tinggi dan
ainan - Kategori Serangan Stensilan NILAI-NI Mengharg Menghargai sumbangan
ainan - Kategori Serangan Tiupan NILAI-NI MenyedarMenyedari bahawa sai
ainan - Kategori Serangan Ikatan dan Celu NILAI-NI Mengharg Menghargai dan mengam
ainan - Kategori Serangan Arca Timbul NILAI-NI Mensyuku Mensyukuri nikmat yan
ainan - Kategori Serangan Asemblaj
ainan - Kategori Serangan Stabail
ainan - Kategori Serangan Tekat
ainan - Kategori Serangan Tenunan KEMAHIRA Menggunakan dan mengendalikan peralat
ainan - Kategori Serangan Alat PertahananKEMAHIRA Mengendalikan spesimen dengan betul da
ainan - Kategori Serangan Alat Perhiasan DKEMAHIRA Melakar spesimen, peralatan dan bahan s
ainan - Kategori Jaring Pualaman KEMAHIRA Membersihkan peralatan sains dengan car
ainan - Kategori Jaring Ikatan dan celu KEMAHIRA Menyimpan peralatan dan bahan sains de
ainan - Kategori Jaring Renjisan dan percikan
ainan - Kategori Jaring Mobail
ainan - Kategori Jaring Diorama
ainan - Kategori Jaring Stabail
ainan - Kategori Jaring Capan
ainan - Kategori Jaring Lipatan dan Guntingan
ainan - Kategori Jaring Renjisan dan Percikan
ainan - Kategori Jaring Mobail
ainan - Kategori Jaring Boneka
ainan - Kategori Jaring Topeng
ainan - Kategori Jaring Anyaman
ainan - Kategori Jaring Simulasi
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
ainan - Kategori Pukul Dan Memadang
PETA I-T Circle Map (Peta Bulatan)
PETA I-T Bubble Map (Peta Buih)
PETA I-T Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
PETA I-T Tree Map (Peta Pokok)
PETA I-T Brace Map (Peta Dakap)
PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
PETA I-T Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
KECERDA Bahasa
KECERDA Logik Matematik
KECERDA Ruang
KECERDA Muzik
KECERDA Kinestetik
KECERDA Interpersonal
KECERDA Intrapersonal
KECERDA Naturalistik
KEMAHIRMembuat kaitan
KEMAHIRMembanding dan membeza
KEMAHIRMengkelaskan
KEMAHIRMenyusun atur
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘sa
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berasaskan fa
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berat sebelah
KEMAHIRMengenal pasti sebab dan menyatakan pe
KEMAHIRMengenal pasti akibat dan meramal pelbag
KEMAHIRMembuat inferens atau kesimpulanan awa
KEMAHIRMembuat generalisasi atau hipotesis
KEMAHIRMentafsir
KEMAHIRMengenal pasti idea utama, idea sokongan
KEMAHIRMerumus atau meringkas
KEMAHIRMembuat keputusan
KEMAHIRMenyelesaikan masalah
KEMAHIRMemerhati
KEMAHIRMengelas
KEMAHIRMengukur dan menggunakan nombor
KEMAHIRMembuat inferens
KEMAHIRMeramal
KEMAHIRBerkomunikasi
KEMAHIRMenggunakan perhubungan ruang dan ma
KEMAHIRMentafsir data
KEMAHIRMendefinisi secara operasi
KEMAHIRMengawal pembolehubah
KEMAHIRMembuat hipotesis
KEMAHIRMengeksperimen

n Fizikal Berdasarkan Kesihatan


n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
n Fizikal Berdasarkan Kesihatan
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Adil Aktiviti p Penilaia PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
Amanah Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi L
Baik Hati Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Bekerjasa Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Berani
Berazam / Bercita-cita Tinggi
Berdikari
Berdisiplin
Berhati-hati
Berhemah Tinggi
Berjimat Cermat
Bersatu padu
Bersimpati
Bersopan santun / Peramah
Bersyukur
Bertanggungjawab
Berterima Kasih
Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong
Yakin
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
Rajin dan tabah;
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;
Berfikiran kritikal dan analitis;
Luwes dan berfikiran terbuka;
Baik hati dan penyayang;
Bersifat objektif;
Beretika dan bersistematik;
Bekerjasama;
Adil dan saksama;
Berani mencuba.
Berfikir secara rasional;
Yakin dan berdikari;
Pengurusan masa yang baik;
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; dan
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul;


esimen dengan betul dan cermat;
peralatan dan bahan sains dengan betul;
alatan sains dengan cara yang betul;
an dan bahan sains dengan betul dan selamat.
p (Peta Buih Berganda)

a Pelbagai Alir)

nyataan ‘benar’ atau ‘salah’


nyataan berasaskan fakta dan pendapat.
nyataan berat sebelah
bab dan menyatakan pelbagai sebab
bat dan meramal pelbagai akibat
atau kesimpulanan awal
asi atau hipotesis

a utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci

nggunakan nombor

hubungan ruang dan masa


CUTI PERSEKOLAHAN.
s telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
PENDIDIKAN JASMANI MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TAHUN : 4 BIDANG : TIADA


KELAS
: 1B BIDANG Kemahiran : Gimanstik Asas
3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan
MASA : 8.45 TO 8.15 BIDANG :
( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,
1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan murid
1.2.1 Melakukan akan dapat:
imbangan dengan pelbagai
1. Kemahiran Pergerakan (Domain yang memerlukan kawalan badan dan tapak sokongan dalam kumpulan kecil di atas
Psikomotor )
sokongan. bangku gimnastik
2.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan 2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak
kawalan badan dan sokongan dalam
( Domain Kognitif ) sokongan dengan kestabilan.
pergerakan.
5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif ) pelbagai cara semasa melakukan aktiviti kekurangan rakan sebaya.
fizikal.
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR NILAI-NILAI MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kecemasan

EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
y, January 1, 2018, ::

as
kan Kesihatan
ELAJARAN
n dan pembelajaran,
dapat:
dengan pelbagai
pulan kecil di atas

n antara luas tapak


n.
n dan menerima

TIVITI PA21
ally Table
ally Table

LAI-NILAI MURNI
Amanah
Bekerjasama

elajar dengan
2 3 4
- TAHUN MODUL AKTIVITI TEMA
1 Ke 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
2 MC 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
3 CR 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
4 Pro 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
5 Kur 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
6 Mes 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
7 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
8 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
9 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
10 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
11 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
12 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
13 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
14 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
15 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
16 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
17 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
18 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
19 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
20 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
21 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
22 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
23 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
24 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
25 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
26 4 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
27 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
28 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
29 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 2. Aplikasi
30 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
31 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
32 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
33 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
34 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
35 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
36 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
37 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
38 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
39 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
40 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
41 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
42 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
43 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
44 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
45 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
46 4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
4 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
4 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
#N/A

5 6 2 3 4 6 7
SK OBJEKTIF
1.1 Berkebolehan m1.1.1 Melakukan hambur TIADAKemah1. Ke1.1 B2.1 B5.1 B 1.2.12.2.15.3.1
1.2 Berkebolehan 1.2.1 Melakukan imbanTIADAKemah 1. Ke 1.2 B 2.2 B 5.1 Berkebolehan 5.3.2
1.3 Berkebolehan m1.3.1 Bergayut dan m TIADAKemah 1. Ke 1.3 B 2.3 B 5.1 Berkebolehan 5.3.3
1.4 Berkebolehan m1.4.1 Melakukan putaraTIADAKemah 1. Ke 1.4 B 2.4 B 5.1 Berkebolehan memat
2.1 Berkebolehan m2.1.1 Mengenal pasti TIADAKemah 2. Aplikasi Penge 5.1 Berkebolehan memat
2.2 Berkebolehan m2.2.1 Menyatakan perka TIADAKemah 2. Aplikasi Penge 5.2 Menunjukkan keyakin
2.3 Berkebolehan m2.3.1 Mengenal pasti TIADAKemah 2. Aplikasi Penge 5.2 Menunjukkan keyakin
2.4 Berkebolehan m2.4.1 Mengenal pasti pTIADAKemah 2. Aplikasi Penge 5.2 Menunjukkan keyakin
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKemah 5. Domian Kesuka5.2 Menunjukkan keyakin
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKemah 5. Domian Kesuka5.2 Menunjukkan keyakin
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKemah 5. Domian Kesuka5.3 Berkebolehan berkomu
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKemah 5. Domian Kesuka5.3 Berkebolehan berkomu
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKemah 5. Domian Kesuka5.3 Berkebolehan berkomu
5.2.1 Merekod data ke TIADAKemah
5.2 Menunjukkan key 5. Domian Kesuka5.4 Berkebolehan memb
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADA Kemah5. Domian Kesuka5.4 Berkebolehan memb
5.2.3 Membandingkan T
5.2 Menunjukkan key t IADAKemah5. Domian Kesuka5.4 Berkebolehan memb
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemah
5.2 Menunjukkan key 5. Domian Kesuka5.4 Berkebolehan memb
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima kemena TIADAKemah 5. Domian Kesuka5.4 Berkebolehan memb
5.3 Berkebolehan be
5.3.1 Berkomunikasi antTIADAKemah 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemah
5.3 Berkebolehan be 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemah
5.3 Berkebolehan be 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKemah 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKemah 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKemah 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKemah 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKemah 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
1.5 Berkebolehan m1.5.1 Mereka cipta per TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.5 Berkebolehan m1.5.2 Melakukan pergerTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
2.5 Berkebolehan m2.5.1 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2.1 Merekod data ke TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key
5.2.3 Membandingkan T
5.2 Menunjukkan key t IADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima kemena TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkebolehan be
5.3.1 Berkomunikasi antTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.6 Berkebolehan m1.6.1 Menghantar bolaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.2 Menerima hantarTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.3 Mengelecek bola TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.4 Melakukan perg TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.5 Memintas dan men TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.6 Melakukan takel TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.7 Menjaring ke sa TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.1 Mengenal pasti aTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.2 Mengenal pasti peTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.3 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.4 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.5 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.2.1 Merekod data ke TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.3 Membandingkan T
5.2 Menunjukkan key t IADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima kemena TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.3 Berkebolehan be
5.3.1 Berkomunikasi antTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.7 Berkebolehan m1.7.1 Melakukan servi TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.2 Melakukan servi TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.3 Menerima servis TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.4 Melakukan gerakTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.5 Melakukan pukulTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.6 Melakukan pukulaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.7 Mengumpan bolaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.1 Mengenal pasti t TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.2 Mengenal pasti cTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.3 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.2.1 Merekod data ke TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key
5.2.3 Membandingkan T
5.2 Menunjukkan key t IADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima kemena TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.3 Berkebolehan be
5.3.1 Berkomunikasi antTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.8 Berkebolehan m1.8.1 Membaling bola kTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.2 Membaling bola TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.3 Memukul bola daTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.4 Menahan bola deTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.5 Membaling bola dTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.6 Menangkap bola TIADA
da Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.1 Menyatakan perge TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.2 Mengenal pasti t TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.3 Mengenal pasti kTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.2.1 Merekod data ke TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.2 Menunjukkan key
5.2.3 Membandingkan T
5.2 Menunjukkan key t IADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima kemena TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.3 Berkebolehan be
5.3.1 Berkomunikasi ant TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.9 Berkebolehan m1.9.1 Berlari dalam lal TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
1.9 Berkebolehan m1.9.2 Berlari berganti-gTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
1.9 Berkebolehan m1.9.3 Berlari beritma TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
2.9 Berkebolehan m2.9.1 Mengenal pasti teTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
2.9 Berkebolehan m2.9.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.2.1 Merekod data ke TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.2 Menunjukkan key
5.2.3 Membandingkan T
5.2 Menunjukkan key t IADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima kemena TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.3 Berkebolehan be
5.3.1 Berkomunikasi ant TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
1.10 Berkebolehan 1.10.1 Berlari dan me TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
1.10 Berkebolehan 1.10.2 Berlari dan me TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
1.10 Berkebolehan 1.10.3 Berlari dan me TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
1.10 Berkebolehan 1.10.4 Berlari dan mel TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
2.10 Berkebolehan 2.10.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
2.10 Berkebolehan 2.10.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
2.10 Berkebolehan 2.10.3 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.2.1 Merekod data ke TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.2 Menunjukkan key
5.2.3 Membandingkan T
5.2 Menunjukkan key t IADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima kemena TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.3 Berkebolehan be
5.3.1 Berkomunikasi antTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
1.11 Berkebolehan 1.11.1 Membaling, meloTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
1.11 Berkebolehan 1.11.2 Membaling, meloTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
1.11 Berkebolehan 1.11.3 Membaling, meloTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
2.11 Berkebolehan 2.11.1 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
2.11 Berkebolehan 2.11.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.2.1 Merekod data ke TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Membandingkan T t IADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.2 Menunjukkan key5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.2 Menunjukkan key5.2.5 Menerima kemena TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.3 Berkebolehan be TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.3.1 Berkomunikasi ant
5.3 Berkebolehan be5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.3 Berkebolehan be5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
1.12 Berkebolehan 1.12.1 Melakukan reacTIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.13 Berkebolehan 1.13.1 Melakukan aksi TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.13 Berkebolehan 1.13.2 Melakukan kuakTIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.12 Mengaplikasi k2.12.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.12 Mengaplikasi k2.12.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.13 Mengaplikasi 2.13.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Merekod data ke TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Membandingkan T t IADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.5 Menerima kemena TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkebolehan be TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3.1 Berkomunikasi ant
5.3 Berkebolehan be5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkebolehan be5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.14 Berkebolehan 1.14.1 Mendirikan khe TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
1.14 Berkebolehan 1.14.2 Melakukan aktivTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
1.14 Berkebolehan 1.14.3 Bermain permain TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
2.14 Mengaplikasi p2.14.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
2.14 Mengaplikasi p2.14.2 Mengaplikasika TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
2.14 Mengaplikasi p2.14.3 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2.1 Merekod data ke TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.3 Membandingkan T
5.2 Menunjukkan key t IADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima kemena TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3 Berkebolehan be
5.3.1 Berkomunikasi antTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
3.1.1 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.1 Berkebolehan me
3.1.2 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.1 Berkebolehan me
3.1 Berkebolehan me
3.1.3 Mengira kadar nadTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1.1 Mengenal pasti TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Berkebolehan me
4.1.2 Menerangkan ke TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Berkebolehan me
4.1 Berkebolehan me
4.1.3 Menyatakan hubun TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1.4 Menerangkan risiTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Berkebolehan me
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan per TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peratura TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2.1 Merekod data ke TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2.3 Membandingkan T
5.2 Menunjukkan key t IADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima kemena TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.3.1 Berkomunikasi antTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semas TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.2 Berkebolehan m3.2.1 Melakukan senam TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.3 Berkebolehan m3.3.1 Melakukan pelbaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.4 Berkebolehan m3.4.1 Melakukan senaman
TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.4 Berkebolehan m3.4.2 Melakukan senaman
3.5 Mengukur ketin3.5.2 Merekod ukuran tTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.6 Mengukur tahap3.6.2 Merekodkan kepuTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.2.1 Menyatakan kapaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.2 Berkebolehan me
4.2.2 Menyatakan kapaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.2 Berkebolehan me
4.2.3 Mengenal pasti cTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.2 Berkebolehan me
4.3 Berkebolehan m4.3.1 Menamakan otot-TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.3 Berkebolehan m4.3.2 Mengenal pasti TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.3 Berkebolehan m4.3.3 Mengenal pasti TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.4 Berkebolehan m4.4.1 Menamakan otot-TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.4 Berkebolehan m4.4.2 Mengenal pasti hTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.5 Berkebolehan m4.5.1 Membanding beratTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.5 Berkebolehan m4.5.2 Mengenal pasti TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.6.1 Membandingkan T
4.6 Berkebolehan me sIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menyenaraikan perTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Memeriksa peral TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menggunakan alaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mematuhi peraturaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.5 Mengenal pasti r TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2.1 Merekod data ke TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berkeyakinan un TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2.3 Membandingkan T
5.2 Menunjukkan key t IADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima kemena TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3 Berkebolehan be TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3.1 Berkomunikasi ant
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Membentuk kumpu TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Bekerjasama semasTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Berperanan sebaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Patuh kepada araTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL FORMUL
Rally Table 1A SATU Pendekatan InduTalaqqi MusyObjek s NILAI-NI Adil Adil Circle Membuat
Same Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NI Amanah AmanahBubble Memban
Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NI Baik HatiBaik HaDouble Mengke
Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NI BekerjasBekerjaTree MaMenyusu
Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NI Berani Berani Brace MMengenal
Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NI BerazamBerazam / Flow MaMengena
Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NI BerdikariBerdikaMulti-flMengena
Round Robin 2D Pembelajaran PTasmik Bridge M
Projekt NILAI-NI BerdisipliBerdisip Mengena
Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NI Berhati-hBerhati-hati Mengena
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NI Berhemah Berhemah TingMembuat
Lyrical Lessons PendekatanSoal Jawab Projekt NILAI-NI Berjimat Berjimat CermaMembuat
Who Am I? PenyiasatanProjek GambarNILAI-NI Bersatu Bersatu padu Mentafs
Think-Pair-Share Pembelajar Sumbangsar Bahan bNILAI-NI BersimpaBersimpati Mengena
Spin-N-Think PengaplikasLawatan Radio NILAI-NI BersopanBersopan santuMerumus
Traveling File PendekatanPertandinganPerakamNILAI-NI BersyukuBersyukur Membua
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NI BertanggBertanggungja Menyele
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NI Berterim Berterima KasiMemerh
Role Play Lukisan Video NILAI-NI BertoleraBertoleransi Mengel
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NI Ikhlas Ikhlas Menguk
Montaj LembaraNILAI-NI Jujur Jujur Membuat
Cetakan NILAI-NI Kasih SaKasih Sayang Merama
Stensilan NILAI-NI KebebasKebebasan Berkomu
Poster NILAI-NI Keseder KesederhanaanMenggun
Tiupan NILAI-NI MematuhiMematuhi UndaMentafs
Ikatan dan Celu NILAI-NI MencintaiMencintai alamMendefi
Arca Timbul NILAI-NI MenepatiMenepati MasaMengaw
Asemblaj NILAI-NI Mengharg Menghargai MaMembuat
Stabail NILAI-NI Menghorm Menghormati Mengek
Tekat NILAI-NI Menjaga Menjaga kebersihan
Tenunan NILAI-NI Menjaga Menjaga
M Maruah / Harg
Alat PertahananNILAI-NI Patriotik Patriotik
Alat Perhiasan DNILAI-NI PemurahPemurah
Talaqqi MusyafaNILAI-NI Prihatin Prihatin
Bercerita NILAI-NI Rajin / T Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NI RasionalRasional
Main Peranan NILAI-NI Sabar Sabar
Perbincangan NILAI-NI Taat / PaTaat / Patuh
Permainan NILAI-NI Tabah / CTabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NI Tolong mTolong menolong
Tasmik NILAI-NI Yakin Yakin
Kuiz NILAI-NI Minat danMinat dan bersifat ingi
Lakonan NILAI-NI Jujur da Jujur dan tepat dalam
Soal Jawab NILAI-NI Rajin danRajin dan tabah;
Projek NILAI-NI Bertanggu Bertanggungjawab ke at
Sumbangsaran NILAI-NI BerfikiranBerfikiran kritikal dan
Lawatan NILAI-NI Luwes dan Luwes dan berfikiran t
Pertandingan NILAI-NI Baik hati Baik hati dan penyayan
ainan Kategori Serangan Teka-Teki NILAI-NI Bersifat oBersifat objektif;
ainan Kategori Serangan Perbahasan NILAI-NI Beretika Beretika dan bersistem
ainan Kategori Serangan Lukisan NILAI-NI BekerjasBekerjasama;
ainan Kategori Serangan Catan NILAI-NI Adil dan Adil dan saksama;
ainan Kategori Serangan Montaj NILAI-NI Berani mBerani mencuba.
ainan Kategori Serangan Cetakan NILAI-NI Berfikir sBerfikir secara rasional
ainan Kategori Serangan Stensilan NILAI-NI Yakin danYakin dan berdikari;
ainan Kategori Serangan Poster NILAI-NI PengurusPengurusan masa yang
ainan Kategori Serangan Catan NILAI-NI Mengharg Menghargai keseimbang
ainan Kategori Serangan Kolaj NILAI-NI Berhemah Berhemah tinggi dan
ainan Kategori Serangan Stensilan NILAI-NI Mengharg Menghargai sumbangan
ainan Kategori Serangan Tiupan NILAI-NI MenyedarMenyedari bahawa sai
ainan Kategori Serangan Ikatan dan Celu NILAI-NI Mengharg Menghargai dan mengam
ainan Kategori Serangan Arca Timbul NILAI-NI Mensyuku Mensyukuri nikmat yan
ainan Kategori Serangan Asemblaj
ainan Kategori Serangan Stabail
ainan Kategori Serangan Tekat
ainan Kategori Serangan Tenunan KEMAHIRA Menggunakan dan mengendalikan peralat
ainan Kategori Serangan Alat PertahananKEMAHIRA Mengendalikan spesimen dengan betul da
ainan Kategori Serangan Alat Perhiasan DKEMAHIRA Melakar spesimen, peralatan dan bahan s
ainan Kategori Serangan Pualaman KEMAHIRA Membersihkan peralatan sains dengan car
ainan Kategori Serangan Ikatan dan celu KEMAHIRA Menyimpan peralatan dan bahan sains de
ainan Kategori Serangan Renjisan dan percikan
ainan Kategori Serangan Mobail
ainan Kategori Serangan Diorama
ainan Kategori Serangan Stabail
ainan Kategori Serangan Capan
ainan Kategori Serangan Lipatan dan Guntingan
ainan Kategori Serangan Renjisan dan Percikan
ainan Kategori Serangan Mobail
ainan Kategori Jaring Boneka
ainan Kategori Jaring Topeng
ainan Kategori Jaring Anyaman
ainan Kategori Jaring Simulasi
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Memadang.
ainan Kategori Memadang.
ainan Kategori Memadang.
ainan Kategori Memadang.
ainan Kategori Memadang.
ainan Kategori Memadang.
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Circle Map (Peta Bulatan)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Bubble Map (Peta Buih)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Tree Map (Peta Pokok)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Brace Map (Peta Dakap)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
ainan Kategori Memadang. KECERDA Bahasa
ainan Kategori Memadang. KECERDA Logik Matematik
ainan Kategori Memadang. KECERDA Ruang
ainan Kategori Memadang. KECERDA Muzik
ainan Kategori Memadang. KECERDA Kinestetik
ainan Kategori Memadang. KECERDA Interpersonal
ainan Kategori Memadang. KECERDA Intrapersonal
ainan Kategori Memadang. KECERDA Naturalistik
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMembuat kaitan
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMembanding dan membeza
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMengkelaskan
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMenyusun atur
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘sa
ran Asas Berlari KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berasaskan fa
ran Asas Berlari KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berat sebelah
ran Asas Berlari KEMAHIRMengenal pasti sebab dan menyatakan pe
ran Asas Berlari KEMAHIRMengenal pasti akibat dan meramal pelbag
ran Asas Berlari KEMAHIRMembuat inferens atau kesimpulanan awa
ran Asas Berlari KEMAHIRMembuat generalisasi atau hipotesis
ran Asas Berlari KEMAHIRMentafsir
ran Asas Berlari KEMAHIRMengenal pasti idea utama, idea sokongan
ran Asas Berlari KEMAHIRMerumus atau meringkas
ran Asas Berlari KEMAHIRMembuat keputusan
ran Asas Berlari KEMAHIRMenyelesaikan masalah
ran Asas Berlari KEMAHIRMemerhati
ran Asas Berlari KEMAHIRMengelas
ran Asas Berlari KEMAHIRMengukur dan menggunakan nombor
ran Asas Berlari KEMAHIRMembuat inferens
ran Asas Berlari KEMAHIRMeramal
ran Asas Berlari KEMAHIRBerkomunikasi
ran Asas Berlari KEMAHIRMenggunakan perhubungan ruang dan ma
ran Asas Berlari KEMAHIRMentafsir data
ran Asas Berlari KEMAHIRMendefinisi secara operasi
ran Asas Berlari KEMAHIRMengawal pembolehubah
ran Asas Berlari KEMAHIRMembuat hipotesis
ran Asas Berlari KEMAHIRMengeksperimen
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Adil Aktiviti p Penilaia PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
Amanah Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi L
Baik Hati Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Bekerjasa Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Berani
Berazam / Bercita-cita Tinggi
Berdikari
Berdisiplin
Berhati-hati
Berhemah Tinggi
Berjimat Cermat
Bersatu padu
Bersimpati
Bersopan santun / Peramah
Bersyukur
Bertanggungjawab
Berterima Kasih
Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong
Yakin
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
Rajin dan tabah;
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;
Berfikiran kritikal dan analitis;
Luwes dan berfikiran terbuka;
Baik hati dan penyayang;
Bersifat objektif;
Beretika dan bersistematik;
Bekerjasama;
Adil dan saksama;
Berani mencuba.
Berfikir secara rasional;
Yakin dan berdikari;
Pengurusan masa yang baik;
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; dan
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul;


esimen dengan betul dan cermat;
peralatan dan bahan sains dengan betul;
alatan sains dengan cara yang betul;
an dan bahan sains dengan betul dan selamat.
p (Peta Buih Berganda)

a Pelbagai Alir)

nyataan ‘benar’ atau ‘salah’


nyataan berasaskan fakta dan pendapat.
nyataan berat sebelah
bab dan menyatakan pelbagai sebab
bat dan meramal pelbagai akibat
atau kesimpulanan awal
asi atau hipotesis

a utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci

nggunakan nombor

hubungan ruang dan masa


CUTI PERSEKOLAHAN.
s telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
PENDIDIKAN JASMANI MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TAHUN : 5 BIDANG : TIADA


Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran
KELAS
: 1B BIDANG
Asas Balingan
3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan
MASA : 8.45 TO 8.15 BIDANG :
( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,
murid akan dapat:
1. Kemahiran Pergerakan (Domain 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.11.1 Melontar peluru dari kedudukan power
Psikomotor ) asas balingan dengan lakuan yang betul. position.
2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan pergerakan dan prinsip mekanik dalam kelajuan lontaran dengan jarak lontaran
( Domain Kognitif ) kemahiran asas balingan. semasa melontar peluru.
1. Kemahiran Pergerakan (Domain 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.11.1 Melontar peluru dari kedudukan power
Psikomotor ) asas balingan dengan lakuan yang betul. position.
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR NILAI-NILAI MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kecemasan

EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
y, January 1, 2018, ::

ga - Kemahiran
kan Kesihatan
ELAJARAN
n dan pembelajaran,
dapat:
i kedudukan power

aitan antara
arak lontaran

i kedudukan power

TIVITI PA21
ally Table
ally Table

LAI-NILAI MURNI
Amanah
Bekerjasama

elajar dengan
2 3 4
- TAHUN MODUL AKTIVITI TEMA
1 Ke 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
2 MC 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
3 CR 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
4 Pro 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
5 Kur 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
6 Mes 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
7 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
8 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
9 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
10 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
11 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
12 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
13 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
14 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
15 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
16 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
17 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
18 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
19 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
20 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
21 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
22 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
23 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
24 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
25 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
26 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
27 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
28 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
29 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
30 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
31 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
32 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
33 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
34 5 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
35 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
36 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
37 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 2. Aplikasi
38 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
39 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
40 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
41 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
42 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
43 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
44 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
45 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
46 5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem
5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, Kem5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga, K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Asas Olahraga - K 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
5 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Kesukanan
#N/A

5 6 2 3 4 6 7
SK OBJEKTIF
1.1 Berkebolehan m1.1.1 Melakukan LombTIADAKemah1. Ke1.11 2.11 1.11 1.11.2.11.1.11.
1.1 Berkebolehan m1.1.2 Melakukan Hambu TIADAKemah1. Ke 1.11 2.11 1.11 B1.11.22.11.21.11.2
1.2 Berkebolehan 1.2.1 Mengawal imbanTIADAKemah 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
1.2 Berkebolehan 1.2.2 Melakukan rangka TIADAKemah2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
1.3 Berkebolehan m1.3.1 Bergayut dan m TIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
1.3 Berkebolehan m1.3.2 Menyokong badan TIADAKemah5. Kesukanan (Domain Afektif )
1.4 Berkebolehan m1.4.1 Melakukan putaraTIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
1.4 Berkebolehan m1.4.2 Melakukan putaraTIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
2.1 Berkebolehan m2.1.1 Mengenal pasti TIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
2.2 Berkebolehan m2.2.1 Mengenal pasti TIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
2.2 Berkebolehan m2.2.2 Mengenal pasti TIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
2.3 Berkebolehan m2.3.1 Mengenal pasti TIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
2.3 Berkebolehan m2.3.2 Mengenal pasti TIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
2.4 Berkebolehan m2.4.1 Mengenal pasti TIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
2.4 Berkebolehan m2.4.2 Mengenal pasti hTIADA Kemah5. Kesukanan (Domain Afektif )
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKemah5. Kesukanan (Domain Afektif )
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKemah5. Kesukanan (Domain Afektif )
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Mengenal pasti r TIADAKemah 5. Kesukanan (Domain Afektif )
5.2.1 Meningkatkan koTIADAKemah
5.2 Menunjukkan key 5. Kesukanan (Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Mempamerkan key TIADAKemah5. Kesukanan (Domain Afektif )
5.2.3 Memilih tindaka TIADAKemah
5.2 Menunjukkan key 5. Kesukanan (Domain Afektif )
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima keputus TIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Gimanstik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Gimanstik Asas
1.5 Berkebolehan m1.5.1 Mereka cipta pe TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.5 Berkebolehan m1.5.2 Melakukan pergerTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
2.5 Berkebolehan m2.5.1 Mengenal pasti kTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2.1 Meningkatkan koTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Mempamerkan key TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2.3 Memilih tindaka TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima keputus TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.6 Berkebolehan m1.6.1 Melakukan pelbaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.2 Menerima hantarTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.3 Mengelecek bolaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.4 Melakukan pergeTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.5 Memintas bola y TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.6 Melakukan takel TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.7 Menjaring denga TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.1 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.2 Mengenal pasti r TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.3 Mengenal pasti sTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.4 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.5 Mengenal pasti sTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.6 Mengenal pasti sTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.2.1 Meningkatkan koTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Mempamerkan key TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.2.3 Memilih tindaka TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima keputus TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan
1.7 Berkebolehan m1.7 Berkebolehan melak TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.2 Melakukan pelbag TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.3 Melakukan kemah TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.4 Melakukan smesTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.5 Melakukan rejamTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.6 Melakukan pelbaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.1 Mengenal pasti tiTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.2 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.3 Mengenal pasti siTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.4 Mengenal pasti l TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.2.1 Meningkatkan koTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Mempamerkan key TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.2.3 Memilih tindaka TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima keputus TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring
1.8 Berkebolehan m1.8.1 Membaling bola dTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.2 Membaling bola dTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.3 Memukul bola keTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.4 Menahan bola keTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.5 Membaling bola TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.6 Menangkap bola TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.1 Menyatakan tekniTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.2 Menyatakan perkTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.3 Menyatakan perkTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.4 Mengenal pasti t TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.5 Menyatakan keduTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.2.1 Meningkatkan koTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Mempamerkan key TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.2.3 Memilih tindaka TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima keputus TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang.
1.9 Berkebolehan m1.9.1 Berlari pecut padTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
1.9 Berkebolehan m1.9.2 Berlari dan mela TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
1.9 Berkebolehan m1.9.3 Berlari beritma TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
2.9 Berkebolehan m2.9.1 Menyatakan perkTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
2.9 Berkebolehan m2.9.2 Memerihal ayunan TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
2.9 Berkebolehan m2.9.3 Mengenal pasti t TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
2.9 Berkebolehan m2.9.4 Memerihal aksi kTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.2.1 Meningkatkan koTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Mempamerkan key TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.2.3 Memilih tindaka TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima keputus TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari
1.10 Berkebolehan 1.10.1 Berlari dan mel TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
1.10 Berkebolehan 1.10.2 Melakukan lompa TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
2.10 Berkebolehan 2.10.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
2.10 Berkebolehan 2.10.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.2.1 Meningkatkan koTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Mempamerkan key TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.2.3 Memilih tindaka TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima keputus TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan
1.11 Berkebolehan 1.11.1 Melontar peluru TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
1.11 Berkebolehan 1.11.2 Melempar cakera TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
2.11 Berkebolehan 2.11.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
2.11 Berkebolehan 2.11.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Meningkatkan koTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Mempamerkan key TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Memilih tindaka TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.2 Menunjukkan key5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.2 Menunjukkan key5.2.5 Menerima keputusTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.3 Berkebolehan be5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.3 Berkebolehan be5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.3 Berkebolehan be5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan
1.12 Berkebolehan 1.12.1 Membaling alat TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.12 Berkebolehan 1.12.2 Melakukan bobin TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.13 Berkebolehan 1.13.1 Melakukan aksi TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.13 Berkebolehan 1.13.2 Melakukan aksi TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.13 Berkebolehan 1.13.3 Melakukan kuakTIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.12 Mengaplikasi k2.12.1 Membezakan ala TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.12 Mengaplikasi k2.12.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.12 Mengaplikasi k2.13.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.13 Mengaplikasi 2.13.2 Membezakan kel TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Meningkatkan koTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Mempamerkan key TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Memilih tindaka TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key5.2.5 Menerima keputusTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkebolehan be5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkebolehan be5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkebolehan be5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.14 Berkebolehan 1.14.1 Melakukan kemah TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
1.14 Berkebolehan 1.14.2 Bermain permaiTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
1.14 Berkebolehan 1.14.3 Bermain permaiTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
2.14 Berkebolehan 2m.14.1 Menyenaraikan Tj IADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
2.14 Berkebolehan 2m.14.2 Menyatakan straTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2.1 Meningkatkan koTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Mempamerkan key TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2.3 Memilih tindaka TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.5 Menerima keputus TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Memberi dan menTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
3.1.1 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.1 Berkebolehan me
3.1.2 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.1 Berkebolehan me
3.1.2 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.1 Berkebolehan me
4.1.1 Mengenal pasti aTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Berkebolehan me
4.1.2 Menerangkan perTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Berkebolehan me
4.1.3 Menyatakan kadaTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Berkebolehan me
4.1.4 Menerangkan kesTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Berkebolehan me
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2.1 Meningkatkan koTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Mempamerkan key TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Memilih tindaka TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.4 Menerima cabaraTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.5 Menerima keputus TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkebolehan be5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkebolehan be5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkebolehan be5.3.3 Memberi dan menTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.2 Berkebolehan m3.2.1 Melakukan aktivi TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.3 Berkebolehan m3.3.1 Melakukan senam TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.4 Berkebolehan m3.4.1 Melakukan aktivitTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.5 Mengenal pasti 3.5.1 Mengukur keting TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.5 Mengenal pasti 3.5.2 Merekod pertumbu TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.6 Berkebolehan m3.6.1 Melakukan ujian TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.6 Berkebolehan m3.6.2 Merekodkan kepuTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.2 Berkebolehan me4.2.1 Mengaplikasi prinTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.2 Berkebolehan me4.2.2 Memerihal perubaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.3 Berkebolehan m4.3.1 Menyatakan perkTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.3 Berkebolehan m4.3.2 Menamakan otot TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.3 Berkebolehan m4.3.3 Mengaplikasi pri TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.4 Berkebolehan m4.4.1 Menamakan otot-TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.4 Berkebolehan m4.4.2 Mengaplikasi pri TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.5 Berkebolehan m4.5.1 Membanding IndeTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.5 Berkebolehan m4.5.2 Menyatakan caraTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.5 Berkebolehan m4.6.1 Membandingkan T sIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.5 Berkebolehan m4.6.2 Menilai tahap kecTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan pers TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menyimpan perala TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Mematuhi peraturTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.1 Meningkatkan koTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.2 Mempamerkan key TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.3 Memilih tindaka TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.4 Menerima cabaraTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key5.2.5 Menerima keputus TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3 Berkebolehan be5.3.1 Berkomunikasi anTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3 Berkebolehan be5.3.2 Mengiktiraf keb TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3.3 Memberi dan menTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 Melibatkan diri s TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Menerima ahli b TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kelemaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Berperanan sebaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.6 Patuh kepada araTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.7 Bekerjasama dal TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL FORMUL
Rally Table 1A SATU Pendekatan InduTalaqqi MusyObjek s NILAI-NI Adil Adil Circle Membuat
Same Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NI Amanah AmanahBubble Memban
Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NI Baik HatiBaik HaDouble Mengke
Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NI BekerjasBekerjaTree MaMenyusu
Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NI Berani Berani Brace MMengenal
Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NI BerazamBerazam / Flow MaMengena
Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NI BerdikariBerdikaMulti-flMengena
Round Robin 2D Pembelajaran PTasmik Bridge M
Projekt NILAI-NI BerdisipliBerdisip Mengena
Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NI Berhati-hBerhati-hati Mengena
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NI Berhemah Berhemah TingMembuat
Lyrical Lessons PendekatanSoal Jawab Projekt NILAI-NI Berjimat Berjimat CermaMembuat
Who Am I? PenyiasatanProjek GambarNILAI-NI Bersatu Bersatu padu Mentafs
Think-Pair-Share Pembelajar Sumbangsar Bahan bNILAI-NI BersimpaBersimpati Mengena
Spin-N-Think PengaplikasLawatan Radio NILAI-NI BersopanBersopan santuMerumus
Traveling File PendekatanPertandinganPerakamNILAI-NI BersyukuBersyukur Membua
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NI BertanggBertanggungja Menyele
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NI Berterim Berterima KasiMemerh
Role Play Lukisan Video NILAI-NI BertoleraBertoleransi Mengel
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NI Ikhlas Ikhlas Menguk
Montaj LembaraNILAI-NI Jujur Jujur Membuat
Cetakan NILAI-NI Kasih SaKasih Sayang Merama
Stensilan NILAI-NI KebebasKebebasan Berkomu
Poster NILAI-NI Keseder KesederhanaanMenggun
Tiupan NILAI-NI MematuhiMematuhi UndaMentafs
Ikatan dan Celu NILAI-NI MencintaiMencintai alamMendefi
Arca Timbul NILAI-NI MenepatiMenepati MasaMengaw
Asemblaj NILAI-NI Mengharg Menghargai MaMembuat
Stabail NILAI-NI Menghorm Menghormati Mengek
Tekat NILAI-NI Menjaga Menjaga kebersihan
Tenunan NILAI-NI Menjaga Menjaga
M Maruah / Harg
Alat PertahananNILAI-NI Patriotik Patriotik
Alat Perhiasan DNILAI-NI PemurahPemurah
Talaqqi MusyafaNILAI-NI Prihatin Prihatin
Bercerita NILAI-NI Rajin / T Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NI RasionalRasional
Main Peranan NILAI-NI Sabar Sabar
Perbincangan NILAI-NI Taat / PaTaat / Patuh
Permainan NILAI-NI Tabah / CTabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NI Tolong mTolong menolong
Tasmik NILAI-NI Yakin Yakin
Kuiz NILAI-NI Minat danMinat dan bersifat ingi
Lakonan NILAI-NI Jujur da Jujur dan tepat dalam
Soal Jawab NILAI-NI Rajin danRajin dan tabah;
Projek NILAI-NI Bertanggu Bertanggungjawab ke at
Sumbangsaran NILAI-NI BerfikiranBerfikiran kritikal dan
Lawatan NILAI-NI Luwes dan Luwes dan berfikiran t
Pertandingan NILAI-NI Baik hati Baik hati dan penyayan
Teka-Teki NILAI-NI Bersifat oBersifat objektif;
Perbahasan NILAI-NI Beretika Beretika dan bersistem
Lukisan NILAI-NI BekerjasBekerjasama;
Catan NILAI-NI Adil dan Adil dan saksama;
Montaj NILAI-NI Berani mBerani mencuba.
Cetakan NILAI-NI Berfikir sBerfikir secara rasional
Stensilan NILAI-NI Yakin danYakin dan berdikari;
Poster NILAI-NI PengurusPengurusan masa yang
ainan Kategori Serangan Catan NILAI-NI Mengharg Menghargai keseimbang
ainan Kategori Serangan Kolaj NILAI-NI Berhemah Berhemah tinggi dan
ainan Kategori Serangan Stensilan NILAI-NI Mengharg Menghargai sumbangan
ainan Kategori Serangan Tiupan NILAI-NI MenyedarMenyedari bahawa sai
ainan Kategori Serangan Ikatan dan Celu NILAI-NI Mengharg Menghargai dan mengam
ainan Kategori Serangan Arca Timbul NILAI-NI Mensyuku Mensyukuri nikmat yan
ainan Kategori Serangan Asemblaj
ainan Kategori Serangan Stabail
ainan Kategori Serangan Tekat
ainan Kategori Serangan Tenunan KEMAHIRA Menggunakan dan mengendalikan peralat
ainan Kategori Serangan Alat PertahananKEMAHIRA Mengendalikan spesimen dengan betul da
ainan Kategori Serangan Alat Perhiasan DKEMAHIRA Melakar spesimen, peralatan dan bahan s
ainan Kategori Serangan Pualaman KEMAHIRA Membersihkan peralatan sains dengan car
ainan Kategori Serangan Ikatan dan celu KEMAHIRA Menyimpan peralatan dan bahan sains de
ainan Kategori Serangan Renjisan dan percikan
ainan Kategori Serangan Mobail
ainan Kategori Serangan Diorama
ainan Kategori Serangan Stabail
ainan Kategori Serangan Capan
ainan Kategori Serangan Lipatan dan Guntingan
ainan Kategori Serangan Renjisan dan Percikan
ainan Kategori Serangan Mobail
ainan Kategori Serangan Boneka
ainan Kategori Serangan Topeng
ainan Kategori Serangan Anyaman
ainan Kategori Serangan Simulasi
ainan Kategori Serangan
ainan Kategori Serangan
ainan Kategori Serangan
ainan Kategori Serangan
ainan Kategori Serangan
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring
ainan Kategori Jaring PETA I-T Circle Map (Peta Bulatan)
ainan Kategori Jaring PETA I-T Bubble Map (Peta Buih)
ainan Kategori Jaring PETA I-T Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Tree Map (Peta Pokok)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Brace Map (Peta Dakap)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
ainan Kategori Memadang. PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
ainan Kategori Memadang. KECERDA Bahasa
ainan Kategori Memadang. KECERDA Logik Matematik
ainan Kategori Memadang. KECERDA Ruang
ainan Kategori Memadang. KECERDA Muzik
ainan Kategori Memadang. KECERDA Kinestetik
ainan Kategori Memadang. KECERDA Interpersonal
ainan Kategori Memadang. KECERDA Intrapersonal
ainan Kategori Memadang. KECERDA Naturalistik
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMembuat kaitan
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMembanding dan membeza
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMengkelaskan
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMenyusun atur
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘sa
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berasaskan fa
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berat sebelah
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMengenal pasti sebab dan menyatakan pe
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMengenal pasti akibat dan meramal pelbag
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMembuat inferens atau kesimpulanan awa
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMembuat generalisasi atau hipotesis
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMentafsir
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMengenal pasti idea utama, idea sokongan
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMerumus atau meringkas
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMembuat keputusan
ainan Kategori Memadang. KEMAHIRMenyelesaikan masalah
ran Asas Berlari KEMAHIRMemerhati
ran Asas Berlari KEMAHIRMengelas
ran Asas Berlari KEMAHIRMengukur dan menggunakan nombor
ran Asas Berlari KEMAHIRMembuat inferens
ran Asas Berlari KEMAHIRMeramal
ran Asas Berlari KEMAHIRBerkomunikasi
ran Asas Berlari KEMAHIRMenggunakan perhubungan ruang dan ma
ran Asas Berlari KEMAHIRMentafsir data
ran Asas Berlari KEMAHIRMendefinisi secara operasi
ran Asas Berlari KEMAHIRMengawal pembolehubah
ran Asas Berlari KEMAHIRMembuat hipotesis
ran Asas Berlari KEMAHIRMengeksperimen
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Berlari
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
ran Asas Lompatan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
iran Asas Balingan
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Adil Aktiviti p Penilaia PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
Amanah Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi L
Baik Hati Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Bekerjasa Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Berani
Berazam / Bercita-cita Tinggi
Berdikari
Berdisiplin
Berhati-hati
Berhemah Tinggi
Berjimat Cermat
Bersatu padu
Bersimpati
Bersopan santun / Peramah
Bersyukur
Bertanggungjawab
Berterima Kasih
Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong
Yakin
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
Rajin dan tabah;
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;
Berfikiran kritikal dan analitis;
Luwes dan berfikiran terbuka;
Baik hati dan penyayang;
Bersifat objektif;
Beretika dan bersistematik;
Bekerjasama;
Adil dan saksama;
Berani mencuba.
Berfikir secara rasional;
Yakin dan berdikari;
Pengurusan masa yang baik;
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; dan
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul;


esimen dengan betul dan cermat;
peralatan dan bahan sains dengan betul;
alatan sains dengan cara yang betul;
an dan bahan sains dengan betul dan selamat.
p (Peta Buih Berganda)

a Pelbagai Alir)

nyataan ‘benar’ atau ‘salah’


nyataan berasaskan fakta dan pendapat.
nyataan berat sebelah
bab dan menyatakan pelbagai sebab
bat dan meramal pelbagai akibat
atau kesimpulanan awal
asi atau hipotesis

a utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci

nggunakan nombor

hubungan ruang dan masa


CUTI PERSEKOLAHAN.
s telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
PENDIDIKAN JASMANI MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TAHUN : 6 BIDANG : TIADA


KELAS
: 1B BIDANG Kemahiran : Gimanstik Asas
3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan
MASA : 8.45 TO 8.15 BIDANG :
( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,
1.1.1 Melakukan pergerakan
murid yang melibatkan
akan dapat:
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk,
5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif ) berdasarkan konsep pergerakan. imbangan, pemindahan berat badan dan
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep layangan.
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai
pergerakan semasa meneroka pelbagai
( Domain Kognitif ) aras.
corak pergerakan.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan
5. Kesukanan ( Domain Afektif ) pengurusan dan keselamatan. menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti.
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR NILAI-NILAI MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid-murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kecemasan

EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
y, January 1, 2018, ::

as
kan Kesihatan
ELAJARAN
n dan pembelajaran,
n yang melibatkan
dapat:
i segi bentuk,
at badan dan
diri pada pelbagai

bersama-sama dan
menjalankan aktiviti.
TIVITI PA21
ally Table
ally Table

LAI-NILAI MURNI
Amanah
Bekerjasama

elajar dengan
2 3 4
- TAHUN MODUL AKTIVITI TEMA
1 Ke 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
2 MC 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
3 CR 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
4 Pro 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
5 Kur 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran
6 Mes 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
7 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
8 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
9 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi
10 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
11 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
12 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
13 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
14 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
15 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
16 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
17 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
18 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
19 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
20 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
21 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
22 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
23 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
24 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
25 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
26 6 TIADA Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Ke
27 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
28 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
29 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 1. Kemahiran
30 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 2. Aplikasi
31 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 2. Aplikasi
32 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 2. Aplikasi
33 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
34 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
35 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
36 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
37 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
38 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
39 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
40 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
41 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
42 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
43 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
44 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
45 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
46 6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Pergerakan Berira 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Pe5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas Per
5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Kemahiran Asas P 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam P
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 1. Kemahiran
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 2. Aplikasi
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kemahiran : Rekreasi Dan Kes 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas3. Kecergasa
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Konsep Kecergas5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 3. Kecergasa
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 4. Aplikasi
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
6 TIADA Kecergasan : Komponen Kecer 5. Domian Ke
#N/A

5 6 2 3 4 6 7
SK OBJEKTIF
1.1 Berkebolehan m1.1.1 Melakukan lari TIADAKemah1. Ke5.1 B2.1 B#N/A #N/A #N/A #N/A
1.2 Berkebolehan 1.2.1 Mereka cipta ran TIADAKemah 1. Ke 5.1 B 2.2 Berkebolehan mengaplikas
1.2 Berkebolehan 1.2.2 Mempersembahkan TIADAKemah1. Ke 5.1 B 2.3 Berkebolehan mengaplikas
1.3 Berkebolehan m1.3.1 Bergayut pada paTIADAKemah 1. Ke 5.1 B 2.4 Berkebolehan mengaplikas
1.4 Berkebolehan m1.4.1 Melakukan putaraTIADAKemah 1. Ke 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tang
2.1 Berkebolehan m2.1.1 Menerangkan penTIADAKemah 2. Apl5.2 Menunjukkan keyakinan dan tang
2.2 Berkebolehan m2.2.1 Mengenal pasti pTIADAKemah 2. Apl5.2 Menunjukkan keyakinan dan tang
2.3 Berkebolehan m2.3.1 Mengenal pasti TIADAKemah 2. Apl5.2 Menunjukkan keyakinan dan tang
2.4 Berkebolehan m2.4.1 Menerangkan ca TIADAKemah 2. Apl5.3 Berkebolehan berkomunikasi dala
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan perse TIADAKemah5. Dom 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dala
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menerangkan sit TIADAKemah 5. Dom 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dala
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menyenaraikan kTIADAKemah 5. Dom 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dala
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Menentukan ruang TIADAKemah5. Dom 5.4 Berkebolehan membentuk kumpu
5.2 Menunjukkan key
5.2.1 Bertanggungjawab TIADAKemah5. Dom 5.4 Berkebolehan membentuk kumpu
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berusaha melakuk TIADAKemah5 . Dom5.4 Berkebolehan membentuk kumpu
5.2.3 Melibatkan diri d TIADAKemah
5.2 Menunjukkan key 5. Dom 5.4 Berkebolehan membentuk kumpu
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemah
5.2 Menunjukkan key 5. Dom 5.4 Berkebolehan membentuk kumpu
5.3.1 Memberi kritikan TIADAKemah
5.3 Berkebolehan be 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mendengar penda TIADAKemah5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Menghormati pend TIADAKemah5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.3.4 Berinteraksi secaTIADAKemah
5.3 Berkebolehan be 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Berkebolehan 5.4.1 BertanggungjawaTIADAKemah 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Melibatkan diri s TIADAKemah 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemah 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kemamp TIADAKemah5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Bekerjasama dal TIADAKemah 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
1.5 Berkebolehan m1.5.1 Mereka cipta ra TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.5 Berkebolehan m1.5.2 Mempersembahkan TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.5 Berkebolehan m1.5.3 Melakukan pergerTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
2.5 Berkebolehan m2.5.1 Mengenal pasti l TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
2.5 Berkebolehan m2.5.2 Mengenal pasti kTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
2.5 Berkebolehan m2.5.3 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan perse TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menerangkan sit TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menyenaraikan kTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key
5.2.1 Bertanggungjawab TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berusaha melakuk TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2.3 Melibatkan diri d TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.2 Menunjukkan key
5.3.1 Memberi kritikan TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkebolehan be
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mendengar penda TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Menghormati pend TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3.4 Berinteraksi secaTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 BertanggungjawaTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kemamp TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Pergerakan Berirama
1.6 Berkebolehan m1.6.1 Menghantar bolaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.2 Menerima bola keTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.3 Mengelecek bolaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.4 Memintas bola yaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.5 Melakukan takel,TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
1.6 Berkebolehan m1.6.6 Menjaring denga TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.2 Mengaplikasi str TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.3 Mengenal pasti sTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.4 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
2.6 Berkebolehan m2.6.5 Menentukan pema TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan perse TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menerangkan sit TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menyenaraikan kTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.1 Bertanggungjawab TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berusaha melakuk TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.2.3 Melibatkan diri d TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.2 Menunjukkan key
5.3.1 Memberi kritikan TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.3 Berkebolehan be
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mendengar penda TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Menghormati pend TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.3.4 Berinteraksi secaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 BertanggungjawaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kemamp TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan
1.7 Berkebolehan m1.7.1 Melakukan servi TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.2 Menerima bola y TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.3 Menerima bola a TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.4 Melakukan voli p TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
1.7 Berkebolehan m1.7.5 Melakukan adangTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.1 Menyatakan perkTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.2 Mengenal pasti arTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.3 Membezakan lakua TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.4 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
2.7 Berkebolehan m2.7.5 Menyatakan perkTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan perse TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menerangkan sit TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menyenaraikan kTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key
5.2.1 Bertanggungjawab TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berusaha melakuk TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.2.3 Melibatkan diri d TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.2 Menunjukkan key
5.3.1 Memberi kritikan TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.3 Berkebolehan be
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mendengar penda TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Menghormati pend TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.3.4 Berinteraksi secaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 BertanggungjawaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kemamp TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring
1.8 Berkebolehan m1.8.1 Melakukan balingTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.2 Memukul bola yan TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.3 Menahan bola yaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.4 Melakukan balinga TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
1.8 Berkebolehan m1.8.5 Menangkap bola T dIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.1 Menyatakan perkTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.2 Mengenal pasti kTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.3 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.4 Membezakan penTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.5 Menerangkan penTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
2.8 Berkebolehan m2.8.6 Menerangkan peTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan perse TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menerangkan sit TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menyenaraikan kTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.2 Menunjukkan key
5.2.1 Bertanggungjawab TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berusaha melakuk TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.2.3 Melibatkan diri d TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.2 Menunjukkan key
5.3.1 Memberi kritikan TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.3 Berkebolehan be
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mendengar penda TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Menghormati pend TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.3.4 Berinteraksi secaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 BertanggungjawaTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kemamp TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadang.
1.9 Berkebolehan m1.9.1 Melakukan lari b TIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.9 Berkebolehan m1.9.2 Berjalan kaki padTIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.10 Berkebolehan 1.10.1 Melakukan lompTIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.11 Berkebolehan 1.11.1 Berlari, melang TIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.11 Berkebolehan 1.11.2 Memutar dan mem TIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.9.1 Mengenal pasti pTIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.9 Berkebolehan me
. Aplikasi Pengetahuan Dalam P2.9.2 Mengenal pasti teTIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.10 Berkebolehan 2.10.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.10 Berkebolehan 2.10.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.11 Berkebolehan 2.11.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Olahraga Asas
2.11 Berkebolehan 2.11.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan perse TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menerangkan sit TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menyenaraikan kTIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.2 Menunjukkan key
5.2.1 Bertanggungjawab TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berusaha melakuk TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.2.3 Melibatkan diri d TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.2 Menunjukkan key
5.3.1 Memberi kritikan TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.3 Berkebolehan be
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mendengar penda TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Menghormati pend TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.3.4 Berinteraksi secaTIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 BertanggungjawaTIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kemamp TIADAKemahiran : Olahraga Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Olahraga Asas
1.12 Berkebolehan 1.12.1 Melakukan tindaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.12 Berkebolehan 1.12.2 Melakukan kemah TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.13 Berkebolehan 1.13.1 Melakukan kuakTIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.12 Berkebolehan 2.12.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.12 Berkebolehan 2.12.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Akuatik Asas
2.13 Berkebolehan 2.13.1 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan perse TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menerangkan sit TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menyenaraikan kTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key
5.2.1 Bertanggungjawab TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berusaha melakuk TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2.3 Melibatkan diri d TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.2 Menunjukkan key
5.3.1 Memberi kritikan TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkebolehan be
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mendengar penda TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Menghormati pend TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3.4 Berinteraksi secaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 BertanggungjawaTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kemamp TIADAKemahiran : Akuatik Asas
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Akuatik Asas
1.14 Berkebolehan 1.14.1 Melakukan aktivTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
1.14 Berkebolehan 1.14.2 Bermain permaiTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
2.14 Berkebolehan 2m.14.1 Mentafsir clue TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
2.14 Berkebolehan 2m.14.2 Mengenal pasti TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan perse TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menerangkan sit TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menyenaraikan kTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Menentukan ruang TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.1 Bertanggungjawab TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berusaha melakuk TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2.3 Melibatkan diri d TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.2 Menunjukkan key
5.3.1 Memberi kritikan TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3 Berkebolehan be
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mendengar penda TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Menghormati pend TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3.4 Berinteraksi secaTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 BertanggungjawaTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Melibatkan diri s TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kemamp TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Bekerjasama dal TIADAKemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan
3.1.1 Melakukan aktiv TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.1 Berkebolehan me
3.1 Berkebolehan me
3.1.2 Mengira kadar nad TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1.1 Merancang aktiv TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
4.1 Berkebolehan me
4.1 Berkebolehan me
4.1.2 Menggunakan kadar TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan perse TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menerangkan sit TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menyenaraikan kTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Menentukan ruang TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2.1 Bertanggungjawab TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berusaha melakuk TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2.3 Melibatkan diri d TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.3.1 Memberi kritikan TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mendengar penda TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Menghormati pend TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3.4 Berinteraksi secaTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 BertanggungjawaTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Melibatkan diri s TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kemamp TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Bekerjasama dal TIADAKecergasan : Konsep Kecergasan
3.2 Berkebolehan m3.2.1 Melakukan senam TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.3 Berkebolehan m3.3.1 Melakukan senaman TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.4 Berkebolehan m3.4.1 Melakukan senam TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.5 Berkebolehan m3.5.1 Mengukur keting TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.6 Berkebolehan m3.6.1 Melakukan ujian TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
3.6 Berkebolehan m3.6.2 Merekod keputusTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.2.1 Menyatakan pengTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.2 Berkebolehan me
4.2.2 Merancang sesi sTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.2 Berkebolehan me
4.3 Berkebolehan m4.3.1 Mengenal pasti sTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.3 Berkebolehan m4.3.2 Merancang sesi TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.4 Berkebolehan m4.4.1 Menamakan otot-o TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.4 Berkebolehan m4.4.2 Merancang aktiviTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.5 Berkebolehan m4.5.1 Membanding IndeTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.5 Berkebolehan m4.5.2 Menyatakan cara-TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.6.1 Membandingkan T
4.6 Berkebolehan me sIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.6.2 Menilai tahap ke TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
4.6 Berkebolehan me
5.1 Berkebolehan 5.1.1 Menerangkan perse TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.2 Menerangkan sit TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.3 Menyenaraikan kTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.1 Berkebolehan 5.1.4 Menentukan ruang TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2.1 Bertanggungjawab TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2.2 Berusaha melakuk TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2.3 Melibatkan diri d TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.2.4 Menerima cabaraTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.2 Menunjukkan key
5.3.1 Memberi kritikan TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.3 Berkebolehan be
5.3.2 Mendengar penda TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.3.3 Menghormati pend TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3.4 Berinteraksi secaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.3 Berkebolehan be
5.4 Berkebolehan 5.4.1 BertanggungjawaTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.2 Melibatkan diri s TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.3 Membimbing ahliTIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.4 Menerima kemamp TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
5.4 Berkebolehan 5.4.5 Bekerjasama dal TIADAKecergasan : Komponen Kecergasan
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMUL FORMUL FORMUL
Rally Table 1A SATU Pendekatan InduTalaqqi MusyObjek s NILAI-NI Adil Adil Circle Membuat
Same Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NI Amanah AmanahBubble Memban
Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputNILAI-NI Baik HatiBaik HaDouble Mengke
Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KMain Perana Course NILAI-NI BekerjasBekerjaTree MaMenyusu
Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KPerbincanga Jalur fi NILAI-NI Berani Berani Brace MMengenal
Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MPermainan FlashcaNILAI-NI BerazamBerazam / Flow MaMengena
Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NI BerdikariBerdikaMulti-flMengena
Round Robin 2D Pembelajaran PTasmik Bridge M
Projekt NILAI-NI BerdisipliBerdisip Mengena
Mix-N-Match Kajian Masa DeKuiz Model NILAI-NI Berhati-hBerhati-hati Mengena
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NI Berhemah Berhemah TingMembuat
Lyrical Lessons PendekatanSoal Jawab Projekt NILAI-NI Berjimat Berjimat CermaMembuat
Who Am I? PenyiasatanProjek GambarNILAI-NI Bersatu Bersatu padu Mentafs
Think-Pair-Share Pembelajar Sumbangsar Bahan bNILAI-NI BersimpaBersimpati Mengena
Spin-N-Think PengaplikasLawatan Radio NILAI-NI BersopanBersopan santuMerumus
Traveling File PendekatanPertandinganPerakamNILAI-NI BersyukuBersyukur Membua
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NI BertanggBertanggungja Menyele
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NI Berterim Berterima KasiMemerh
Role Play Lukisan Video NILAI-NI BertoleraBertoleransi Mengel
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NI Ikhlas Ikhlas Menguk
Montaj LembaraNILAI-NI Jujur Jujur Membuat
Cetakan NILAI-NI Kasih SaKasih Sayang Merama
Stensilan NILAI-NI KebebasKebebasan Berkomu
Poster NILAI-NI Keseder KesederhanaanMenggun
Tiupan NILAI-NI MematuhiMematuhi UndaMentafs
Ikatan dan Celu NILAI-NI MencintaiMencintai alamMendefi
Arca Timbul NILAI-NI MenepatiMenepati MasaMengaw
Asemblaj NILAI-NI Mengharg Menghargai MaMembuat
Stabail NILAI-NI Menghorm Menghormati Mengek
Tekat NILAI-NI Menjaga Menjaga kebersihan
Tenunan NILAI-NI Menjaga Menjaga
M Maruah / Harg
Alat PertahananNILAI-NI Patriotik Patriotik
Alat Perhiasan DNILAI-NI PemurahPemurah
Talaqqi MusyafaNILAI-NI Prihatin Prihatin
Bercerita NILAI-NI Rajin / T Rajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NI RasionalRasional
Main Peranan NILAI-NI Sabar Sabar
Perbincangan NILAI-NI Taat / PaTaat / Patuh
Permainan NILAI-NI Tabah / CTabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NI Tolong mTolong menolong
Tasmik NILAI-NI Yakin Yakin
Kuiz NILAI-NI Minat danMinat dan bersifat ingi
Lakonan NILAI-NI Jujur da Jujur dan tepat dalam
Soal Jawab NILAI-NI Rajin danRajin dan tabah;
Projek NILAI-NI Bertanggu Bertanggungjawab ke at
Sumbangsaran NILAI-NI BerfikiranBerfikiran kritikal dan
Lawatan NILAI-NI Luwes dan Luwes dan berfikiran t
Pertandingan NILAI-NI Baik hati Baik hati dan penyayan
Teka-Teki NILAI-NI Bersifat oBersifat objektif;
Perbahasan NILAI-NI Beretika Beretika dan bersistem
ainan- Kategori Serangan Lukisan NILAI-NI BekerjasBekerjasama;
ainan- Kategori Serangan Catan NILAI-NI Adil dan Adil dan saksama;
ainan- Kategori Serangan Montaj NILAI-NI Berani mBerani mencuba.
ainan- Kategori Serangan Cetakan NILAI-NI Berfikir sBerfikir secara rasional
ainan- Kategori Serangan Stensilan NILAI-NI Yakin danYakin dan berdikari;
ainan- Kategori Serangan Poster NILAI-NI PengurusPengurusan masa yang
ainan- Kategori Serangan Catan NILAI-NI Mengharg Menghargai keseimbang
ainan- Kategori Serangan Kolaj NILAI-NI Berhemah Berhemah tinggi dan
ainan- Kategori Serangan Stensilan NILAI-NI Mengharg Menghargai sumbangan
ainan- Kategori Serangan Tiupan NILAI-NI MenyedarMenyedari bahawa sai
ainan- Kategori Serangan Ikatan dan Celu NILAI-NI Mengharg Menghargai dan mengam
ainan- Kategori Serangan Arca Timbul NILAI-NI Mensyuku Mensyukuri nikmat yan
ainan- Kategori Serangan Asemblaj
ainan- Kategori Serangan Stabail
ainan- Kategori Serangan Tekat
ainan- Kategori Serangan Tenunan KEMAHIRA Menggunakan dan mengendalikan peralat
ainan- Kategori Serangan Alat PertahananKEMAHIRA Mengendalikan spesimen dengan betul da
ainan- Kategori Serangan Alat Perhiasan DKEMAHIRA Melakar spesimen, peralatan dan bahan s
ainan- Kategori Serangan Pualaman KEMAHIRA Membersihkan peralatan sains dengan car
ainan- Kategori Serangan Ikatan dan celu KEMAHIRA Menyimpan peralatan dan bahan sains de
ainan- Kategori Serangan Renjisan dan percikan
ainan- Kategori Serangan Mobail
ainan- Kategori Serangan Diorama
ainan- Kategori Serangan Stabail
ainan- Kategori Serangan Capan
ainan- Kategori Serangan Lipatan dan Guntingan
ainan- Kategori Serangan Renjisan dan Percikan
ainan- Kategori Serangan Mobail
ainan - Kategori Jaring Boneka
ainan - Kategori Jaring Topeng
ainan - Kategori Jaring Anyaman
ainan - Kategori Jaring Simulasi
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Jaring
ainan - Kategori Memadang.
ainan - Kategori Memadang.
ainan - Kategori Memadang.
ainan - Kategori Memadang.
ainan - Kategori Memadang.
ainan - Kategori Memadang.
ainan - Kategori Memadang.
ainan - Kategori Memadang. PETA I-T Circle Map (Peta Bulatan)
ainan - Kategori Memadang. PETA I-T Bubble Map (Peta Buih)
ainan - Kategori Memadang. PETA I-T Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
ainan - Kategori Memadang. PETA I-T Tree Map (Peta Pokok)
ainan - Kategori Memadang. PETA I-T Brace Map (Peta Dakap)
ainan - Kategori Memadang. PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
ainan - Kategori Memadang. PETA I-T Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
ainan - Kategori Memadang. PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
ainan - Kategori Memadang. KECERDA Bahasa
ainan - Kategori Memadang. KECERDA Logik Matematik
ainan - Kategori Memadang. KECERDA Ruang
ainan - Kategori Memadang. KECERDA Muzik
ainan - Kategori Memadang. KECERDA Kinestetik
ainan - Kategori Memadang. KECERDA Interpersonal
ainan - Kategori Memadang. KECERDA Intrapersonal
ainan - Kategori Memadang. KECERDA Naturalistik
ainan - Kategori Memadang. KEMAHIRMembuat kaitan
ainan - Kategori Memadang. KEMAHIRMembanding dan membeza
ainan - Kategori Memadang. KEMAHIRMengkelaskan
ainan - Kategori Memadang. KEMAHIRMenyusun atur
ainan - Kategori Memadang. KEMAHIRMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘sa
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berasaskan fa
KEMAHIRMengenal pasti pernyataan berat sebelah
KEMAHIRMengenal pasti sebab dan menyatakan pe
KEMAHIRMengenal pasti akibat dan meramal pelbag
KEMAHIRMembuat inferens atau kesimpulanan awa
KEMAHIRMembuat generalisasi atau hipotesis
KEMAHIRMentafsir
KEMAHIRMengenal pasti idea utama, idea sokongan
KEMAHIRMerumus atau meringkas
KEMAHIRMembuat keputusan
KEMAHIRMenyelesaikan masalah
KEMAHIRMemerhati
KEMAHIRMengelas
KEMAHIRMengukur dan menggunakan nombor
KEMAHIRMembuat inferens
KEMAHIRMeramal
KEMAHIRBerkomunikasi
KEMAHIRMenggunakan perhubungan ruang dan ma
KEMAHIRMentafsir data
KEMAHIRMendefinisi secara operasi
KEMAHIRMengawal pembolehubah
KEMAHIRMembuat hipotesis
KEMAHIRMengeksperimen
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Adil Aktiviti p Penilaia PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
Amanah Aktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi L
Baik Hati Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Bekerjasa Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Berani
Berazam / Bercita-cita Tinggi
Berdikari
Berdisiplin
Berhati-hati
Berhemah Tinggi
Berjimat Cermat
Bersatu padu
Bersimpati
Bersopan santun / Peramah
Bersyukur
Bertanggungjawab
Berterima Kasih
Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang
Kebebasan
Kesederhanaan
Mematuhi Undang-undang
Mencintai alam sekitar
Menepati Masa
Menghargai Masa
Menghormati
Menjaga kebersihan
Menjaga Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun
Rasional
Sabar
Taat / Patuh
Tabah / Cekal
Tolong menolong
Yakin
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
Rajin dan tabah;
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;
Berfikiran kritikal dan analitis;
Luwes dan berfikiran terbuka;
Baik hati dan penyayang;
Bersifat objektif;
Beretika dan bersistematik;
Bekerjasama;
Adil dan saksama;
Berani mencuba.
Berfikir secara rasional;
Yakin dan berdikari;
Pengurusan masa yang baik;
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; dan
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul;


esimen dengan betul dan cermat;
peralatan dan bahan sains dengan betul;
alatan sains dengan cara yang betul;
an dan bahan sains dengan betul dan selamat.
p (Peta Buih Berganda)

a Pelbagai Alir)

nyataan ‘benar’ atau ‘salah’


nyataan berasaskan fakta dan pendapat.
nyataan berat sebelah
bab dan menyatakan pelbagai sebab
bat dan meramal pelbagai akibat
atau kesimpulanan awal
asi atau hipotesis

a utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci

nggunakan nombor

hubungan ruang dan masa


CUTI PERSEKOLAHAN.
s telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.

Anda mungkin juga menyukai