Anda di halaman 1dari 1

ُ‫علَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمةُ هللاِ َو َب َر َكاتُه‬

َ ‫سالَ ُم‬
َّ ‫ال‬
‫ حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي‬.‫ بسم هللا الرحمن الرحيم‬.‫أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم‬
‫ اللهم ص ّل وسلّم وبارك‬.‫ يا ربّنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجالل وجهك الكريم وعظيم سلطانك‬.‫نعمه ويكافئ مزيده‬
‫ اللهم إنا نسألك سالمة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في‬.‫على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين‬
‫هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار‬ ّ ‫ اللهم‬.‫الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت‬
‫ التي تجري‬,ً‫ ِآمنةً مطمئنّة‬,ً‫ راضيةً مرضيّة‬,ً‫ راحيةً مرحيّة‬,ً‫ اللهم اجعل بلدت َنا إندويسيا هذه بلدة ً طيّبة‬.‫والعفو عند الحساب‬
ُّ ‫فيها أحكا ُمك وسنّةُ رسو ِلك يا ح‬.
‫ي يا قيّو ُم يا إل َهنا وإلهَ ك ِّل شيء هذا حالُنا يا هللاُ ال يَ ْخفَى عليك‬
Ya Allah, Dzat Yang Menguasai ‘Arsy dan Lauhil Mahfudz,

Di pagi yang indah dan penuh berkah, di bawah langit-Mu yang teduh dan mentari-Mu yang cerah, kami
semua yang hadir di sini, bersama seluruh santri, pelajar, guru-guru, para kiai dan ulama panutan kami, serta
segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri, perkenankanlah kami menunduk seraya menengadah dan
berdo’a di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-
pahlawan kami, kepada para penggagas dan pejuang “Resolusi Jihad”, yang telah rela menjadi syuhada ’demi
mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi ibu pertiwi, mereka yang berjuang agar
negeri ini tetap kokoh berdiri, peluk erat dan dekaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang
tiada bertepi.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk,

Bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa, agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-
baiknya. Segarkan ingatan kami, agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang melayang di medan
juang, demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankan langkah kaki kami, agar kami dapat
berjihad mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran
moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.

Ya Allah, Sumber Segala Kekuatan dan Kebijaksanaan,

Anugerahkan kami kekuatan, agar kami dapat mengubah apa yang dapat kami ubah. Anugerahkan kami
kesabaran, agar kami dapat menerima apa yang tidak mungkin kami sanggup mengubahnya. Tetapi
anugerahkan pula kami kebijaksanaan, agar kami dapat membedakan mana yang bisa kami ubah dan mana
yang tidak.

Ya Allah, Tuhan Tempat Kami Berlindung dan Mengadu,

Hari ini, 22Oktober, adalah peringatan Hari Santri Nasional di negeri kami, untuk mengenang kiprah dan
perjuangan para ulama dan kaum santri, dalam berjuang mempertahankan eksistensi negeri ini. Oleh
karenanya Ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Mu,
seraya mengharap cinta-Mu dengan sepenuh rindu. Maka cintailah kami dan mereka semua dalam
kehangatan kasih sayang dan ampunan-Mu.

‫ْطنا ك َّل‬ ِ ‫يا ربَّ ك ِّل شيء بِقُد َْرتِك على ك ِّل شيء اغفر لنا ك َّل شيء وال تَسْأ َ ْلنا عن ك ِّل شيء وال ت ُ َحا ِسبْنا في ك ّل شيء وأَع‬
‫صحْ بِ ِه‬َ ‫علَى ا َ ِل ِه َو‬
َ ‫سيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو‬َ ‫علَى‬ َ ُ‫صلَّى هللا‬ َ ‫ار * و‬ ِ َّ‫اب الن‬ َ ‫سنَةً َوقِنَا‬
َ َ‫عذ‬ َ ‫سنَةً َوفِى ْاالَ ِخ َرةِ َح‬ َ ‫ َربَّنَا اَتِنا َ فِى الدُّ ْنيَا َح‬.‫شيء‬
َ‫ب ْال َعالَ ِميْن‬
ِ ّ ‫س ِليْنَ َو ْال َح ْمدُ هللِ َر‬
َ ‫سالَ ٌم ِعلَى ْال ُم ْر‬
َ ‫صفُ ْونَ َو‬
ِ َ‫ع َّما ي‬ َ ِ‫س ْب َحانَ َر ِبّكَ َربّ ِ ْال ِع َّزة‬ ُ * َ‫اَجْ َم ِعيْن‬

ِ‫علَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمةُ هللا‬


َ ‫سالَ ُم‬
َّ ‫َو ال‬